Po skleroterapii mala tri dni nesprávnu pleteninu.

ODPORÚČANIA PRE PACIENTA A ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

AKO DLHÝ POTREBUJETE VYUŽÍVAŤ KOMPRESIU PLETENIE PO OPERÁCII?

Kompresná terapia je neoddeliteľnou súčasťou liečby chronických venóznych ochorení (CHV), ako aj dôležitým pomocným nástrojom pri invazívnej manipulácii, najmä kombinovanej flebektómie, endovasálneho lasera a obliterácie rádiofrekvenčnej žily, skleroterapie. Súčasne nie je potreba, ako aj načasovanie použitia kompresnej terapie po invazívnom zásahu do venózneho systému úplne jasné tak pre pacientov, ako aj pre niektorých lekárov. V našej praxi sa stretávame so širokou škálou rôznych odporúčaní týkajúcich sa toho, ako a ako dlho používať kompresnú terapiu po zákroku. V tomto prípade sa predpis líši od použitia obväzov počas 1-2 dní po manipulácii až po podmienené celoživotné nosenie kompresného úpletu. Preto sme sa rozhodli poukázať na problematiku adjuvantnej kompresnej liečby po intervencii na venózny systém z hľadiska medicíny založenej na dôkazoch.

Voľba charakteru kompresného účinku a trvanie jeho použitia je určená dvoma hlavnými faktormi: typom zásahu a zachovaním objektívnych a subjektívnych znakov žilovej nedostatočnosti.

Hlavnou indikáciou pre dlhodobé používanie elastickej kompresie je zachovanie objektívnych príznakov žilovej nedostatočnosti po vykonanej operácii (klinické triedy CVD v CEAP C3 a ďalšie). Bohužiaľ, chirurgická eliminácia refluxu krvi nevedie vždy k úplnému vymiznutiu príznakov žilovej nedostatočnosti. Preto ak pacient po operácii zostáva prechodným alebo trvalým edémom dolných končatín, trofických porúch, najmä vyliečených trofických vredov, potom v tomto prípade je potrebná elastická kompresia 2-3 tried trikotu (23-32 a 34-46 mm Hg) počas celého obdobia zachovania symptómov (napríklad ortostatický edém spojený so znakmi pôrodu) alebo podmienečne po celý život (s vyliečeným trofickým vredom).
V prípade, že sa zákrok vykonáva v prípade miernejších foriem CHSV (C1-2) alebo vedie k úplnému odstráneniu objektívnych príznakov žilovej nedostatočnosti (v prípade CVS C3), nie je preukázaná potreba neustáleho používania kompresného pančuchového tovaru. V takejto situácii má kompresia len ďalšie pozitívne účinky, zlepšuje estetické a funkčné výsledky invazívnej liečby, ako aj prevenciu vzniku komplikácií.

Kompresia po flebektómii

Niet pochýb o potrebe elastickej kompresie po vykonaní kompletnej chirurgickej liečby. V tejto situácii zastaví krvácanie v zóne zničených žiliek, ktoré zabraňujú vzniku rozsiahlych intrakutánnych krvácaní a hematómov, znižujú intenzitu syndrómu bolesti a sú tiež prostriedkom na prevenciu hlbokej žilovej trombózy.

V súčasnosti existujú tri hlavné typy kompresie po flebektómii:

 • Bandáž elastických obväzov dlhý úsek
 • Kompresný úplet (pooperačný, nemocničný) s tlakom 23-32 mm Hg.
 • Ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov v kombinácii s excentrickou kompresiou kanála veľkej safenóznej žily pomocou gázy turundy alebo špeciálnych vankúšov


Z pozície medicíny založenej na dôkazoch neboli identifikované žiadne významné rozdiely medzi použitím obväzov a kompresných úpletov, pokiaľ ide o vývoj možných komplikácií, závažnosti krvácania a intenzity syndrómu bolesti (Bond 1999, Raraty 1999, Shouler 1989, Coleridge-Smith 1987, Mariani 2011, Lobastow 2012). Súčasne použitie prostriedkov na excentrickú kompresiu znižuje závažnosť krvácania a hematómov pozdĺž vzdialeného kmeňa GSW, ako pri použití obväzov, tak aj na pozadí použitia kompresného úpletu (Benigni 2009, Lobastov 2012). Minimálne trvanie kompresie po flebektómii, ktoré umožňuje zlepšiť výsledky operácie a znížiť závažnosť krvácania, je 6 až 7 dní (Travers 1993, Rogrigus 1991), podľa niektorých autorov ďalšie zvýšenie z hľadiska použitia úpletu neovplyvňuje závažnosť symptómov a frekvenciu nežiaducich komplikácií ( Rogrigus 1991), zatiaľ čo iní autori uvádzajú menej výrazný syndróm bolesti pri použití úpletu počas 6 týždňov po operácii (Raraty 1999). Čo sa týka účinku dlhodobého používania kompresného úpletu na pravdepodobnosť opakovaného výskytu kŕčových žíl po vykonaní flebektómie v prípade CVB C2, existuje len jedna štúdia, ktorá ukázala ochranný účinok neustále noseného úpletu s tlakom 20-30 mm Hg. 12 mesiacov (Travers 1994). Súčasne sa táto štúdia vyznačuje vážnymi metodickými chybami (39% pacientov, ktorí majú na sebe pletené oblečenie, vypadlo zo štúdie, 11% odmietlo používať punčochy počas uvedeného obdobia). Doteraz neexistuje presvedčivý dôkaz o potrebe predĺženého používania úpletu po vykonanej flebektómii pre izolovaný kŕčový syndróm (CVB C2).

V tomto ohľade odporúčame použiť kompresný obväz alebo nemocničný úplet s tlakom 20-30 mm Hg, najlepšie v spojení s excentrickou kompresiou kmeňa GSV pomocou špeciálnych vankúšov alebo gázovej turundy, ihneď po operácii po dobu 1-2 dní, Ďalej, pri použití kompresnej bandáže je nevyhnutný prechod na medicínsky úplet. Počas prvého týždňa po operácii odporúčame nepretržitú kompresiu pomocou lekárskeho úpletu a potom dennú kompresiu až 6 týždňov. Dlhšie obdobie aplikácie kompresných úpletov triedy 2 považujeme za nevyhovujúce. Po 6 týždňoch po operácii odporúčame nepravidelne používať pleteniny 1. triedy kompresie (18-21 mm Hg) vo forme golfu alebo pančúch pod vplyvom provokujúcich faktorov (fyzická aktivita, statické zaťaženie, dlhé cesty atď.).

Kompresia po endovazálnej liečbe

Doteraz myšlienky o mechanizmoch pôsobenia endovasálneho lasera a rádiofrekvenčnej obliterácie safenóznych žíl vylučujú potrebu použitia kompresnej terapie. Štúdie ukázali, že s izolovaným zásahom do kmeňa GSV alebo MPV (bez súčasnej flebektómie alebo skleroterapie) použitie elastickej kompresie neovplyvňuje intenzitu syndrómu bolesti, účinnosť a bezpečnosť procedúry (Maurins 2013). Súčasne, s kombináciou EVLK a miniflektektómie, je intenzita syndrómu bolesti vyššia u pacientov, ktorí pokračujú v používaní kompresného pančuchu po dobu 3 alebo viac dní po zákroku v porovnaní s tými, ktorí prestali nosiť úplet (Mazaishvili 2012).

Izolovaná aplikácia moderných endovazálnych techník teda sama o sebe nevyžaduje použitie elastickej kompresie. Potreba pleteniny a trvanie jej použitia sú určené inými invazívnymi zákrokmi vykonávanými súčasne s EVLK alebo RFO (miniflektektómia, skleroterapia), ako aj prítomnosť objektívnych príznakov žilovej nedostatočnosti, ktoré potrebujú liečbu (edém, trofické poruchy atď.).

Kompresia po skleroterapii

Z historického hľadiska sa technika skleroterapie vyvinula v tandeme s elastickou kompresiou a nazýva sa „kompresívna skleroterapia“. Spočiatku sa predpokladalo, že zavedenie lieku, po ktorom nasleduje externá kompresia, vedie k úplnému uzavretiu lúmenu žily, jej „lepeniu“ a obliterácii. Následne sa ukázalo, že na úplné stlačenie žily vo zvislej polohe je potrebný tlak približne 80 až 90 mm Hg, ktorý nie je zaistený žiadnym kompresným úpletom. Dokonca aj bandáž nerozťažiteľného elastického obväzu spôsobí zvýšenie tlaku na určenú úroveň len periodicky so svalovou kontrakciou. V iných prípadoch, po skleroterapii, vracanie pacienta do vzpriamenej polohy má za následok reverzné plnenie krvných kŕčových žíl, ktoré v kombinácii s injekčným sklerosantom určuje výskyt špecifických zrazenín v lúmene cievy, ktoré ho vypínajú z krvného obehu a vedú k následnému vymiznutiu. Preto hlavnou úlohou kompresnej terapie po skleroterapii nie je zvýšenie účinnosti procedúry, ale zníženie závažnosti vedľajších účinkov. Pokiaľ ide o mikrokleroterapiu žil pavúkov, bolo preukázané, že použitie kompresného pančuchu denne počas 3 týždňov pomáha urýchliť resorpciu žily a znižuje počet nežiaducich komplikácií, najmä pigmentácie kože (Kern 2007, Weiss 1999). Čo sa týka skleroterapie peny BPV a MPV kmeňov a kŕčových prítokov, existuje dôkaz, že nie je potrebná striktná potreba post-procedúrnej kompresie (Hamel-Desnos 2010). Použitie kompresie nezvyšuje hodnotenie obliterácie žíl a neovplyvňuje výskyt komplikácií. Závažnosť objektívnych a subjektívnych symptómov žilovej nedostatočnosti u pacientov užívajúcich pančuchy je zároveň nižšia.

Preto po skleroterapii retikulárnych žíl a teleangioktázií odporúčame použitie úpletu s tlakom 23-32 mm Hg. nepretržite po dobu 3 dní a potom denne až 1 mesiac.

Po skleroterapii kŕčových prítokov, perforačných žilách alebo subkutánnych kmeňoch odporúčame nepretržitú kompresiu počas 7 dní a potom denne počas 2 mesiacov.

Bohužiaľ, tieto odporúčania majú najnižšiu dôkaznú hodnotu a sú viac založené na osobnej skúsenosti.

http://phlebosurgery.ru/faq2/

Plánovanie skleroterapie? Poznámka pre pacienta.

Moderná liečba kŕčových žíl je komplexná aplikácia najúčinnejších metód zameraných na elimináciu kŕčových žíl a obnovenie kvality života. Najdôležitejšou zložkou efektívnej liečby kŕčových ochorení a chronickej venóznej insuficiencie je elastická kompresia nielen po dobu liečby, ale aj určitý čas po nej av niektorých prípadoch aj po dlhšiu dobu. Elastická kompresia je vytvorená kompresným pančuchovým alebo elastickým obväzom rôznej rozťažnosti. Obzvlášť dôležitá je výmena liečiv s venotonickými liečivami. Nevyhnutnou podmienkou efektívneho liečebného procesu je racionalizácia fyzickej aktivity, riadna organizácia práce a odpočinku.

Skleroterapia (kompresia flebosklerozirovanie) - metóda odstraňovania kŕčových žíl, ktorá spočíva v zavedení špeciálnych prípravkov - sklerotizantov s následným stláčaním elastických obväzov alebo kompresných pančúch do ich lúmenu. Sklerosant spôsobuje deštrukciu vnútornej steny kŕčovej žily, kompresia vytvára podmienky pre úplné uzavretie (lepenie alebo obliteráciu) lumenu žily. V priebehu 2-6 mesiacov po skleroterapii dochádza k tvorbe tenkého vlákna spojivového tkaniva a jeho takmer úplnej resorpcii v priebehu 1-1,5 roka, čo potvrdzujú histologické štúdie. Skleroterapia sa zvyčajne uskutočňuje raz týždenne. Vyžaduje 7-dňovú elastickú kompresiu po každom sedení skleroterapie počas celého liečebného obdobia a dennú elastickú kompresiu po dobu 1-3 mesiacov po poslednom zasadnutí. Trvanie liečby závisí od štádia a formy ochorenia a je určené flebologom. V priemere sa vyžaduje 3 až 6 sedení pre každú nohu a 3 až 20 injekcií v skleróznej fáze v jednej relácii. Pozitívny kozmetický výsledok liečby sa objavuje 2-8 týždňov po ukončení skleroterapie. V niektorých prípadoch, pre lepšie kozmetické výsledky, intervaly medzi skleroterapiou sa zvyšujú na 3-10 týždňov. Najdlhšia liečba viacerých teleangiektázií a / alebo retikulárnych žíl (povrchové žily s priemerom do 3 mm, "kŕmenie" telangiektázií) a vysoká prevalencia lézií.
Skleroterapia môže byť trochu bolestivá (brnenie a slabý pocit pálenia), takže sa používajú najkvalitnejšie jednorazové materiály najnovšej generácie popredných výrobcov / Terumo, Microlance / (ihly, striekačky).

Pacienti musia byť monitorovaní flebologom najmenej 6 mesiacov po ukončení skleroterapie.

Kompresná terapia zahŕňa použitie kompresného pančuchového tovaru vo forme pančúch, pančuchových nohavíc, golfových alebo elastických bandáží rôznej rozťažnosti. V závislosti od sily vytvoreného tlaku existujú štyri funkčné triedy kompresného pančuchového tovaru. Počas skleroterapie je žiaduce použiť kompresný úplet dvoch funkčných tried. Elastické bandáže sú rozdelené podľa stupňa predĺženia: veľké, stredné a malé. Flebolog predpisuje stupeň kompresie medicínskeho úpletu a odborníci na pletenie si ho vyberajú pre vás. Kompresná terapia je nevyhnutná pre všetky formy a štádiá kŕčových žíl.
Drogová terapia je zameraná na zlepšenie tónu venóznych a lymfatických ciev, posilnenie cievnej steny, zlepšenie krvného obehu. Používajú sa liečivá patriace do skupiny venotoník a angioprotektorov.

Všetky typy modernej liečby kŕčových žíl: skleroterapia, kombinovaná liečba, minimálne invazívne operácie majú prísne indikácie a zabezpečujú úplné odstránenie kŕčových žíl. To však neznamená, že by došlo k poškodeniu krvného obehu nôh, naopak. Po odstránení kŕčových žíl sa venózny odtok zlepšuje mnohými zdravými žilami.

ČO SÚ PRÍPRAVKY NA SKLERÓZU? AKÉ SÚ KOMPLIKÁCIE MOŽNÉ PRI POUŽÍVANÍ?

Lieky na flebosklerózu (alebo sklerotizujúce látky - špeciálne vyvinuté látky na báze alkoholov) určené na intravenózne podávanie. Sklerózne látky spôsobujú deštrukciu vnútornej (endotelovej) vrstvy žily a jej výrazné zúženie, ktoré vytvára podmienky pre skleroobliteráciu (lepenie) a úplné uzavretie žilovej cievy. Sklerosanty vyrábajú známe veľké farmaceutické spoločnosti na svete. V Rusku boli registrované a používané nasledujúce sklerotizujúce látky: Ethoxysclerol (Aethoxysclerol) / Kreisler, Nemecko /, Fibro-Wein (Fibro-Vein) / STD, Anglicko /. Liek, jeho koncentráciu a objem vyberá len lekár individuálne pre každého pacienta! Pri správnom použití sklerotizujúce činidlo spôsobuje len lokálny účinok a jeho celkový toxický účinok na organizmus je vylúčený. Keď malé množstvo sklerosantu vstúpi do hlbokého žilového systému, rýchlo sa rozpúšťa (prietok krvi v hlbokých žilách je oveľa vyšší ako v perverzných žilách) bez lokálnych a všeobecných škodlivých účinkov.

ČO SÚ POTREBNÉ PRAVIDLÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ POČAS SLUŽBY SCLEROTERAPIE?

Každý pacient je liečený individuálne a závisí od trvania ochorenia, povahy expanzie kŕčových žíl, stavu okolitých tkanív a rýchlosti prietoku žilovej krvi v končatinách. Existujú však určité pravidlá správania spoločné pre všetkých pacientov.

Venujte pozornosť procesu elastického bandážovania nôh od samého začiatku liečby, pretože to vytvára terapeutickú kompresiu, ktorá je potrebná pri skleroterapii! Je potrebné naučiť sa správne aplikovať elastickú bandáž. Najväčší tlak obväzu (stupeň jeho napätia) by mal byť v oblasti členka, ďalej smerom nahor sa ťažná sila bandáže mierne znižuje. Horná úroveň uloženia elastického obväzu by mala byť 5-10 cm nad miestom najvyššej injekcie, alebo individuálne určená lekárom.

Po skleroterapii budete potrebovať 30-40 minútovú (minimálnu) prechádzku! Počas celého obdobia liečby je potrebné chodiť viac, sedieť menej a najmä stáť. V prípade „sedavej“ alebo „stojacej“ práce musíte absolvovať 5 minútové prestávky na prechádzky alebo špeciálne cvičenia.

Prvýkrát na odstránenie elastického obväzu, aby sa umývala noha, môže byť deň po skleroterapii: ležanie alebo sedenie, noha je nespoutaná, umytá teplou alebo studenou vodou a mydlom, utretá do sucha a vo vyvýšenej polohe je terapeutická kompresná úpletka znovu nosená alebo opotrebovaná. Pri sedení je lepšie sa osprchovať. Ak máte suchú pokožku alebo ste sa cítili podráždení elastickými obväzmi, mali by ste si po umytí pokožky nôh po umytí pohodlným výživným krémom namazať pokožku nôh.

Každé ráno, predtým, ako sa z postele, musíte starostlivo obviazať nohu alebo nosiť kompresný úplet. Elastické obväzy sa musia umývať, keď sú naložené (najmenej však dvakrát týždenne). Je vhodné mať dva obväzy (ak nie je stlačený úplet). V prítomnosti stlačeného trikotu sú elastické obväzy potrebné len na procedúru skleroterapie a prvý deň po ňom. Druhý deň po zákroku skleroterapie sa objavujú "modriny" (niekedy veľmi svetlé a rozsiahle), mierne bolestivé s tlakom, tesnenia spojené s terapeutickým účinkom sklerotizujúcej látky na žilovú stenu.
Ak je opuch v členku alebo bolesť, pocit "prasknutie" v nohe (prvý deň po skleroterapii zasadnutí), potom musíte odstrániť obväz, narovnať všetky záhyby obväzu a úplne odstrániť nohu, ale nie skôr ako 2 hodiny po zasadnutí. Ďalej je vhodné chodiť 30-60 minút. Pri použití kompresného zdravotníckeho úpletu takéto situácie nevznikajú. V zriedkavých prípadoch majú pacienti s veľkým rozšírením kŕčových žíl v prvý deň po skleroterapii mierny pocit indispozície a / alebo závraty, telesná teplota stúpne na 37-38 ° C. Tieto zmeny pohody rýchlo prechádzajú po užití jednej tablety (500 mg) aspirínu, Panadol alebo Efferalgana (po jedle). Pri závrate musíte sedieť alebo ležať niekoľko minút. Všetky zmeny zdravotného stavu počas skleroterapie by mali byť oznámené Vášmu lekárovi.

Počas celého času liečby je potrebná konštantná terapeutická kompresia (nosenie kompresného úpletu alebo elastických obväzov) počas dňa. Dĺžku kompresie v noci určuje lekár. Ak vám lekár na túto pozornosť nevenuje pozornosť, potom sa do 7 dní po skleroterapii vykoná nepretržitá kompresia, potom len počas dňa. Noha je v noci slabšie ovinutá a ráno je odstránená silnejšie.
Pacienti s plnými nohami počas dňa, je vhodné dať na elastické šortky ("cyklistika" alebo špeciálne pretiahnuté spodné prádlo) pre lepšiu fixáciu bandáží na stehnách.
Počas celého obdobia liečby je potrebné vylúčiť horúce kúpele, kúpele, sauny, akékoľvek iné termálne a solárne procedúry (vrátane solária), ako aj "zahrievacie" masti, obklady; masáž nôh; fyzická námaha (zariadenia na silový tréning); vzpieranie, prevážanie ťažkých tašiek.

Pred každou návštevou lekára je potrebné odstrániť lekársky úplet (elastický obväz) za 2 hodiny.

Potreba užívať venotonikov určená ošetrujúcim lekárom. Odporúča sa zdržať sa užívania alkoholu v deň skleroterapie.

AKÉ NEŽIADUCE REAKCIE A KOMPLIKÁCIE JE MOŽNÉ, POKUD SA MÔŽETE SPÔSOBIŤ S METÓDOU SCLEROTERAPIE?

Ťažká bolesť a pálenie po zavedení sklerosantu sa vyskytujú veľmi zriedka a rýchlo prechádzajú. Častejšie majú pacienti slabé pálenie alebo „brnenie“ počas 1-2 hodín po injekcii.
V drvivej väčšine prípadov je prudký opuch nôh spojený s nevhodným bandážovaním, preto je dôležité naučiť sa správne používať obväzy na nohách pri použití elastických obväzov. Pri použití kompresného pančuchového tovaru - takmer nikdy nenastane.

Alergické reakcie sú mimoriadne zriedkavé a väčšinou u pacientov, ktorí mali v minulosti alergické reakcie na akékoľvek lieky. Preto je dôležité informovať o tom lekára. Alergické reakcie sa odstraňujú špeciálnou liečbou liekmi.

Tvorba "bublín" sa vyskytuje v 0,5-1% prípadov. Je výsledkom úderu sklerotizujúceho činidla do malých intradermálnych ciev (kapilár). "Bubliny" sa spracujú s koncentrovaným roztokom manganistanu draselného a prejdú bez stopy v priebehu niekoľkých dní. Recidivujúce teleangiektázia sú veľmi malé červené cievy v miestach sklerotických žíl. Môže sa objaviť v období od 2 do 4 týždňov po liečbe a počas nasledujúcich 2-6 mesiacov zmizne. Približne 30% žien používa (alebo nedávno užívalo) hormonálnu antikoncepciu a 2-4% všetkých ostatných pacientov. Je bežnejšia pri použití elastických obväzov ako terapeutického úpletu. Osobitné zaobchádzanie sa spravidla nevyžaduje, niekedy sa zvyšuje priebeh užívania venotonických liekov.

Nekróza kože je veľmi zriedkavá komplikácia, ktorá sa vyskytuje, keď sa do subkutánneho tkaniva dostane značné množstvo sklerotizujúcej látky. Môže to byť v dôsledku abnormálnej redistribúcie prietoku krvi (arteriovenózny posun) v mieste injekcie sklerotizujúcej látky. Na pozadí lokálnej liečby sa úplne zahojí do 4-6 týždňov, ale zostáva pozvoľna jazva. Možná následná kozmetická korekcia jazvy.

Dlhodobá hyperpigmentácia sa vyskytuje približne u 2% pacientov. Približne 10% pacientov má miernu hyperpigmentáciu po dobu 6 mesiacov po liečbe; úplne zmizne za 10-12 mesiacov. V niektorých prípadoch sa odporúča vykonať kozmetické postupy na urýchlenie procesu normalizácie farby pokožky.

Trombóza hlbokej žily je extrémne zriedkavá komplikácia a je pozorovaná u jedného z 10 000 pacientov (podľa literatúry). Je častejšia u ľudí, ktorí predtým podstúpili hlbokú žilovú trombózu, na pozadí trombofilných stavov a onkologických ochorení. Vyžaduje si starostlivé vyšetrenie a liečbu v chirurgickej nemocnici, ako možnú pľúcnu embóliu.

vysvetlenie

Skleroterapia, samozrejme, neznamená odstránenie žíl, ale iniciáciu ireverzibilných procesov v žilách, čo spôsobuje jeho vyplavenie a následnú obliteráciu (nahradenie lúmenu žily spojivovým tkanivom).

http://volynka.ru/Articles/Text/67

Prihlásiť sa na odber aktualizácií

Kontakt s administrátorom

Zaregistrujte sa k špecialistovi priamo na stránke. Zavoláme Vám späť za 2 minúty.

Zavolajte späť do 1 minúty

Moskva, Balaklavsky Avenue, Budova 5

Najúplnejšia konzultácia je dnes k dispozícii.

len skúsený profesor vaskulárneho chirurga

lekárov lekárskych vied

Koagulácia endovasálnych laserových žíl. 1. kategória obtiažnosti. vrátane anestézie (lokálna anestézia).

Postupy lymfocytoterapie 10. Prijaté Phlebologist Kandidát lekárskych vied

Recepciu vedie chirurg najvyššej kategórie MUDr. Komrakov. VO

Jediná skleroterapia počas celej dolnej končatiny (penová skleroterapia, mikrokleroterapia).

Kŕčové žily, krvné zrazeniny, chlopňová nedostatočnosť, opuchy nôh

- To všetko je dôvodom na vykonanie ultrazvuku žíl dolných končatín

a poraďte sa s flebologom.

Lymfo-pressoterapia je indikovaná

edém dolných končatín, lymfhostáza.

Vykonáva sa tiež na kozmetické účely.

Ako nosiť pančuchy po skleroterapii?

Mnohí ľudia, najmä ženy, vedia o takomto probléme ako o kŕčových žilách. Hoci je spravodlivé povedať, že takéto ochorenie často postihuje plavidlá silnej polovice ľudstva. Malo by vás zaujímať, že z celkového počtu všetkých somatických ochorení viac ako polovica patrí do počtu cievnych ochorení. Preto by bolo správne predpokladať, že jedna z najbežnejších chorôb by si mala byť vedomá maximálneho množstva spoľahlivých informácií, aby vedela, ako sa s nimi vysporiadať. Dnes je pomerne jednoduchý a účinný spôsob liečby takejto choroby zaslúžene v dopyte a dopyte. Hovoríme tu o skleroterapii. Metóda je vlastne pohodlná a bezpečná, ale predpokladá dodržiavanie niekoľkých povinných nuancií. Ide o použitie elastických obväzov a špeciálneho kompresného úpletu. Hlavnou otázkou je zistiť, koľko nosiť pančuchy po skleroterapii? Stojí však za to hovoriť o všetkom v poriadku.

Čo je skleroterapia?

Špeciálny typ liečby kŕčových žíl a malých povrchových kapilár pomocou špeciálnej sklerotizujúcej látky, pod vplyvom ktorej dochádza k umelo vyvolanému poškodeniu a následnému lepeniu cievnych stien sa nazýva skleroterapia. Tento spôsob eliminácie cievnych hviezd, retikulov, pavučín a vzorov rozvetvených stromov sa považuje za najbezpečnejší, najefektívnejší a najžiadanejší. Výhody spôsobu spočívajú v tom, že pri použití nie je poškodený epiteliálny obal ľudského tela, nie sú použité žiadne škodlivé látky, ako je anestézia.

Nevyžaduje sa žiadna ďalšia anestézia, pretože postup je takmer bezbolestný. Pripomína obvyklé očkovanie, pretože sa vykonáva s najtenšími injekčnými ihlami. Lekár vstrekne do cievy špeciálnu látku, ktorá spôsobuje neinfekčný zápal cievnej steny. V dôsledku takejto expozície sa prietok krvi cez žilu zastaví, steny sa držia pohromade a po určitom čase prestanú existovať. Je však potrebné pripomenúť, že na konsolidáciu dosiahnutého výsledku je dôležité použiť špeciálny zoštíhlujúci dres alebo elastické bandáže. Tu vyvstáva otázka: koľko nosiť pančuchy po skleroterapii? Je ťažké odpovedať na túto často kladenú otázku. Vskutku, v mnohých ohľadoch závisí zotavenie tela od jeho individuálnych vlastností, od stupňa zanedbávania choroby a od poškodenia žily. Inými slovami, bude to znieť takto: čím väčší je povrch postihnutý kŕčovými žilami, tým dlhšie bude liečba trvať, tým väčšia bude skleroterapia pacienta.

Ako sa postupuje?

Už bolo spomenuté, že tento postup sa vykonáva s celkom špecifickými nástrojmi - veľmi tenkými injekčnými ihlami. Ak hovoríte o samotnom postupe, potom to ide takto:

• Do patologicky zmenenej žily - sklerotizujúca látka zavádza lekár špeciálnu látku.

• Podaná látka spôsobuje aseptický zápal cievy, t. spôsobené infekciou, ale liekmi.

• Steny nádoby sa zlepia (prilepia sa), prietok krvi sa zastaví a nádoba sa zmení na nepriehľadné šnúry. Časom, asi za rok alebo rok a pol, a samotný kábel bude zničený telom ako niečo zbytočné, cudzie.


Bezprostredne po použití lieku a po ukončení zákroku bude lekár obväzovať končatinu pacienta elastickým obväzom, ktorý by sa mal nosiť približne týždeň. Mimochodom, potom, čo ste urobili dvadsať alebo dvadsaťpäť injekcií do žíl, budete mať nohu (alebo nohy) zapnutú na hodinu alebo jednu a pol hodiny pešej prehliadky. Výhodne na plochom povrchu a rýchlym tempom. V tých prípadoch, keď je potrebné vykonať dôkladné, komplexné vyšetrenie alebo získať adekvátnu liečbu, nebude nič správnejšie, než hľadať pomoc z nášho nového diagnostického a liečebného centra. Zamestnávame vysoko kvalifikovaných špecialistov, organizujeme moderné laboratóriá a diagnostické miestnosti. V našom arzenále existuje rozsiahla lekárska základňa, ktorá je dostatočná pre najzložitejšie operácie. Kvalitné služby sú zaručené skúsenosťami a znalosťami lekárov, z ktorých mnohí boli vyškolení na najlepších klinikách na svete. Je dôležité, aby ceny v našom hlavnom centre potešili pacientov svojou demokraciou.

http://phlebology-md.ru/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1% 81% D0% B8% D1% 82% D1% 8C-% D1% 87% D1% 83% D0% BB% D0% BA% D0% B8-% D0% BF% D0% BE% D1% 81% D0% BB% D0% B5-% D1% 81% D0% BA% D0% BB% D0% B5% D1% 80% D0% BE% D1% 82% D0% B5% D1% 80% D0% B0% D0% BF % D0% B8% D0% B8

Ako dlho by ste mali nosiť kompresný úplet po skleroterapii?

Čoskoro pôjdem do skleroterapie, povedz mi, ako dlho bude pole potrebovať nosiť kompresné pančuchy?

Približne 4-6 mesiacov. Nosenie kompresného pančuchového tovaru je súčasťou rehabilitačnej terapie, zabraňuje vedľajším účinkom a urýchľuje hojenie končatín.

Pripomeňme, že sám o sebe taký lekársky postup sa vykonáva v niekoľkých sedeniach, intervaly medzi ktorými sú 6-7 dní. Aj v týchto intervaloch by sa určite mali nosiť anti-embolické pančuchy a nepretržite. Je to konštantná kompresia, ktorá pomôže maximálne zlepšiť končatiny a vyhnúť sa nepríjemným komplikáciám. V období medzi zasadnutiami sa flebologom odporúča odstrániť kompresný úplet doslova 10 minút, aby sa vykonali hygienické postupy.

Po poslednej skleroterapii sa každodenné pančuchy nosia až šesť mesiacov. V závislosti od stavu žíl potom flebolog rozhodne, či ich bude ďalej nosiť, alebo prejde na produkt s nižšou triedou kompresie. Spravidla sa presúvajú z druhej triedy do prvej. A neskôr môže byť nahradený profylaktickým, to znamená nulovým, čím sa vytvára tlak až 18 mm Hg.

Podstatou skleroterapie je, že liečivá látka sa vstrekuje do žíl postihnutých kŕčovými žilami, ktoré ich prekrývajú. Je to napenené, plniace. Takže sklerózna žila úplne zmizne z roka na polovicu. A pomáha jej pri nosení anti-embolických pančúch. Ide o výrobok s dierou v nohe. Po skleroterapii umožňuje ich kompresia zabrániť stáze krvi v dolných končatinách a tvorbe krvných zrazenín. Takéto pančuchy sú elastické a pohodlné, dobre umývateľné. Pred skleroterapiou špecialisti zdôrazňujú potrebu nosiť ich na dosiahnutie maximálneho zotavenia nôh. Vyššie uvedená metóda liečby je dnes veľmi účinná a vhodná pre pacientov. Koniec koncov, v skutočnosti vám umožňuje rýchlo sa vrátiť do plného života.

http://imolodost.com/faq/skolko-nuzhno-nosit-kompressionnyy-trikotazh-posle-skleroterapii

Ako dlho nosiť kompresné pančuchy po skleroterapii dolných končatín?

Doteraz sa takýto postup ako skleroterapia podľa indikácií teší značnej popularite a hlavne dospelí pacienti využívajú svoje služby. Aké je nebezpečenstvo tejto podmienky a ako ju odstrániť? To stojí za to hovoriť podrobnejšie.

Takže koľko nosia kompresné pančuchy po skleroterapii? Odpoveď na túto otázku pozná len popredný špecialista, preto je potrebné k nemu pravidelne chodiť na plánovanú konzultáciu s ďalšou vizuálnou kontrolou zablokovaných žíl.

Takže pomocou skleroterapie nie je možné ticho eliminovať nielen cievne hviezdičky a hady, ale aj počiatočné štádium kŕčových žíl; to znamená stredné a malé kapiláry, ktoré stratili svoju pôvodnú elasticitu.

Hlavnou výhodou tohto postupu je absencia potreby ďalšej hospitalizácie pacienta, ako aj doba zotavenia po vykonaní všetkých procedúr. Okrem toho nie je potrebný žiadny chirurgický zákrok, to znamená, že po takomto elementárnom postupe nie sú pozorované žiadne jazvy. Pre mnohé ženy je toto „estetické plus“ veľmi dôležité, pretože sa veľmi obávajú straty bývalej krásy štíhlych nôh.

Predtým, ako sa hovorí o tom, aké kompresné pančuchy sú potrebné po skleroterapii, je potrebné zistiť, čo tento postup pozostáva a aké sú jeho vlastnosti. Keď pacient začne rušiť kŕčové žily na nohách, okamžite pôjde k terapeutovi, ktorý ju zase nasmeruje na užšieho špecialistu. Predpisuje teda skleroterapiu pre takzvanú "obnovu pleti".

Podstata postupu je nasledovná: lekár vstrekne injekciu so špeciálnym liekom do napuchnutej žily, vďaka ktorej sa cieva uzavrie (ukáže sa ako krvná zrazenina) a systémová cirkulácia úplne zmizne. Jednoducho povedané, boľavá žila je "naplnená", a tým zmizne aj vizuálny kozmetický efekt. Ihneď po injekcii sa na žilu aplikuje latexová podložka alebo guľa z gázy a potom sa použije elastická bandáž alebo pančucha.

Takéto terapeutické účinky sú vystavené malým a stredným žilám so stratou pružnosti stien, "pavučinových žíl a hadov", umiestnených na stehnách, lýtkach, pod kolenami a dokonca aj na nohách. Účinnosť postupu je zrejmá po prvom zasadnutí, ale niekedy ho musíte zopakovať. V druhom prípade sú odporúčania lekára a prevládajúci klinický obraz indikatívne.

Bez ohľadu na to, aká dlhá je liečba, je potrebný intenzívny rehabilitačný program, pre ktorý budú potrebné kompresné pančuchy správnej veľkosti. To je dôvod, prečo je potrebné, aby boli zakúpené a čo najskôr, ak predtým ešte neboli nadobudnuté na vytlačenie zväčšených žíl doma, aby som tak povedal.

Takže pacient kupuje kompresné spodné prádlo, keď si všimne nárast žíl na vlastných končatinách. Takéto domáce riešenie problému však neumožňuje dosiahnuť požadovaný výsledok a choroba sa postupne rozvíja, pričom postihuje čoraz väčšie oblasti kože dolných končatín. Na takýchto klinických obrazoch nie je možné váhať a bez skleroterapie nohy jednoducho nevracajú svoj pôvodný vzhľad. Kompresné pančuchy by sa mali dočasne odstrániť a potom ísť k lekárovi; ale nezabudnite, že takáto špeciálna spodná bielizeň je stále potrebná počas obdobia rehabilitačnej terapie.

Po vykonaní skleroterapie, pacient stále nosí kompresné pančuchy na dlhú dobu na odporúčanie ošetrujúceho lekára. Tu je dôležité si zapamätať niektoré z pravidiel a pokynov špecialistu.

Po prvé, po restoratívnej terapii sa musia kompresívne pančuchy nosiť ďalšie 2 až 4 týždne a presnejšie obdobie predpisuje lekár individuálne.

Po druhé, je potrebné nosiť elastické spodné prádlo po celý deň, bez vzletu, aj keď sa chcete kúpať. To je nevyhnutné, aby sa v blokovaných cievach prietok krvi neobnovil náhodou a problém sa nevrátil do rovnakého smeru. Ak sa to stane, bude celkom zrejmé, že sklerokracia sa ukázala ako "peniaze hodené do vetra". Toto pravidlo je preto veľmi dôležité, aby sa za žiadnych okolností neporušovalo.

Po tretie, je veľmi dôležité zvoliť správnu veľkosť pančúch a až po montáži. Mala by tesne priliehať k nohe, ale v žiadnom prípade by nemala visieť alebo poskytovať bolestivé pocity, keď je končatina pevná.

Jedna posledná vec: je zakázané odoberať takú elastickú pančuchu až tri dni, keď sú žily dilatované, zatiaľ čo pri odstraňovaní triviálnej „sieťky alebo hviezdičky“ trvá pravidelné nosenie len jeden deň. Spodnú bielizeň môžete odstrániť len v horizontálnej polohe a po kúpeli len sedieť na nohu a okamžite ísť spať.

Je dôležité si uvedomiť, že iba ponožky kompresných pančúch nie sú vôbec postačujúce na rýchlu obnovu predošlého typu nôh, prvýkrát po zákroku je potrebné absolvovať dlhé prechádzky s rýchlymi krokmi. Aktivita pacienta by mala byť aspoň jedna hodina denne.

Skleroterapia dolných končatín sa vykonáva bez predchádzajúcej anestézie alebo anestézie a samotný zákrok netrvá dlhšie ako štvrtinu hodiny. Stav pacienta po tomto veľmi skoro vráti do normálu, ale vyžaduje dlhú dobu zotavenia.

Vyššie uvedený postup je celkom účinný, ale terapeutický účinok nie je vždy dostatočne dlhý čas. Pri oddelených klinických snímkach za rok alebo niekoľko rokov sa musí postup opakovať, ale ďalšia progresia kŕčových žíl nie je vylúčená.

http://www.medokno.com/perechen-zabolevaniy/zabolevaniya-serdechno-sosudistoy-sistemyi/kak-dolgo-nosit-kompressionnyie-chulki-posle-skleroterapii-nijnih-konechnostey.html

Obnovenie po skleroterapii

Pri dodržaní príslušných pravidiel je možné dosiahnuť dobrý vizuálny výsledok, liečiť sa z kŕčových žíl. Po zákroku skleroterapie je dôležité dodržiavať lekársky predpis. Tým sa minimalizuje riziko progresie komplikácií.

Čo robiť po skleroterapii?

Vhodným postupom je jedna z metód liečby kŕčových žíl. Podstata liečby spočíva v injekcii špeciálneho prípravku, ktorý spôsobuje, že steny nádob sa zlepia. Vďaka tomu je možné bez operácií zbaviť sa nepríjemného patologického stavu.

Pacienti by mali vedieť, ako sa majú správať po žilnej skleroterapii. Tým sa zabráni tvorbe rôznych tuleňov, modrín a iných závažných komplikácií.

Prvým aspektom úspešného rehabilitačného obdobia je nosenie elastického obväzu a špeciálnych pančúch. Poskytujú adekvátne stláčanie žíl, ktoré boli ošetrené. Prvá noc po zákroku musí pacient spať v elastickom obväze a pančuchách. Ďalej musíte nosiť len kompresný úplet.

Je to špeciálny typ oblečenia, vytvorený zo špeciálnej elastickej tkaniny, ktorá zabezpečuje rovnomerné stláčanie krvných ciev na urýchlenie procesu resorpcie liečených žíl. Takéto pančuchy sa nosia každý deň ráno a odstránené pred spaním.

Ako nosiť obväzy a kompresný úplet po mikrokleroterapii? Špeciálne pančuchy sa používajú 14 dní. Obväzy sa aplikujú len prvý deň.

Dôležité odporúčania po skleroterapii:

 • Na konci procedúry musíte chodiť pol hodiny. Má sa to urobiť pod dohľadom lekára.
 • Po skleroterapii môžete hrať šport. Každý deň musíte prejsť až 3-4 km v bežných krokoch.
 • Ak máte bolesti hlavy, musíte prijať vhodné prostriedky, ktoré odborník poradí.
 • O týždeň neskôr musí pacient podstúpiť rutinné vyšetrenie lekárom. V prípade potreby, po 14 dňoch, postup zopakujte, ale po konzultácii s lekárom.

Progresia bolesti a opuchy nôh by mala pacienta upozorniť a navštíviť lekára. V opačnom prípade sa zhoršia účinky skleroterapie.

Čo sa nedá urobiť?

Na dosiahnutie čo najpriaznivejšieho výsledku by mal pacient po ukončení procedúry obmedziť počet bodov. Kvalitná rehabilitácia po skleroterapii zakazuje:

 • V nasledujúcich dvoch týždňoch si dajte horúci kúpeľ, paru v kúpeli alebo v saune.
 • Opaľovanie. Prvých 14 dní vpichu injekcie sa má starostlivo skryť pred priamym slnečným svetlom. Opaľovanie spomaľuje proces regenerácie.
 • Lietajte v lietadle.
 • Cvičenie s nadmernou fyzickou námahou.
 • Aplikujte rôzne krémy a gély. Použitie masti z heparínu po skleroterapii kvôli vysokému riziku podliatin a hematómov je kontraindikované.


Môžem po skleroterapii užívať alkohol? Neexistujú žiadne prísne zákazy používania alkoholických nápojov. Nepoužívajte etanol počas prvých 2-3 dní. Ihneď po lepení sa žily nemôžu dostať za volant. Špecializované prípravky obsahujú alkohol v ich zložení.

Aby ste urýchlili zotavenie, mali by ste sa vyhnúť dlhodobému sedeniu alebo postaveniu na jednom mieste. To zabráni stagnácii krvi v cievach a umožní vám rýchlo dosiahnuť požadovaný výsledok.

Obdobie vymáhania

Skleroterapia je jednou z najvyhľadávanejších metód liečby kŕčových žíl. Pacienti by mali pochopiť, že proces liečby nie je simultánny. Na dosiahnutie vhodného výsledku musíte prejsť určitým obdobím rehabilitácie.

Pre každého pacienta je individuálny a závisí od vlastností určitého organizmu, jeho regeneračných schopností. Hlavnou podmienkou pre obnovenie kvality zostáva sebakontrola a disciplína pacienta. Dodržiavanie týchto pravidiel a odporúčania lekára zabezpečujú minimalizáciu rizika komplikácií.

V procese sklerózy žily dochádza k lokálnemu aseptickému zápalu. To je často sprevádzané edémom, menším krvácaním, syndrómom bolesti. Po skleroterapii sa pozdĺž cievy často objavujú tulene a šišky (coagula). Naznačujú normálny proces lepenia žíl. Coagulae sú malé bubliny s tekutinou vo vnútri. Lekári používajú tenké ihly na ich odstránenie a odstránenie obsahu.

Modely po skleroterapii a edéme sú pomerne časté. Prvé sa najprv vytvoria v mieste vpichu injekcie. Majú charakteristickú modrastú farbu. Postupom času žltnú. Po asi 7-10 dňoch koža získava obvyklú farbu. Ako odstrániť vizuálnu chybu, ak počas tejto doby nedôjde k podliatinám?

Je potrebné pokračovať v používaní kompresného pančuchového tovaru a poraďte sa s lekárom. Niekedy sa počas zákroku vyvíja flebitída. Hyperpigmentácia kože sa vyskytuje v 5-10% prípadov v mieste vpichu kože, ktorá sama o sebe zmizne v priebehu 2-3 mesiacov.

komplikácie

Skleroterapia je bezpečný spôsob eliminácie rozšírených ciev, ktorý sa v praxi široko používa. V súčasnej dobe technika vykonania príslušného postupu minimalizuje riziko vzniku rôznych nežiaducich následkov. Pacienti tolerujú primeranú intervenciu. Percento komplikácií zostáva nízke.

Existuje však niekoľko možných vedľajších účinkov, ktoré môžu dať osobe nejaké nepríjemné pocity. Sú to:

 • Svrbenie kože v mieste vpichu injekcie. Zostáva odpoveďou organizmu na zavedenie vhodného lieku. Tento stav nevyžaduje použitie špeciálnych liekov po skleroterapii. Prechádza nezávisle 1-2 hodiny.
 • Zmena farby pleti. Kryt tela v priebehu nádoby môže zhnednúť. Táto pigmentácia sa pozoruje u 5-10% pacientov a nevyžaduje si špeciálnu liečbu.
 • Lúpanie kože. Stáva sa to u menej ako 2% pacientov.
 • Alergické reakcie. Rozvíjať veľmi zriedka.
 • Výskyt krátkodobého edému. Ak je noha opuchnutá, bolesť a mení farbu, potom musíte kontaktovať lekára. Takéto príznaky môžu naznačovať vývoj flebitídy.
 • Syndróm bolesti

Vyššie uvedené situácie sú väčšinou krátkodobé a nespôsobujú pacientovi žiadne konkrétne problémy. Je však potrebné zdôrazniť nebezpečnejšie následky konania.

Komplikácie po skleroterapii:

 • Extravazácia - zavedenie liekov okolo žily. Liek vstupuje do mäkkého tkaniva. Infiltrácia prebieha v príslušnej oblasti, sprevádzaná bolesťou, začervenaním a zhutnením. V patologickej oblasti sa vyvíja lokálny zápal. Postupom času prechádza sám.
 • Tromboflebitída - zápal žíl. Zriedkavé komplikácie, ktoré vznikajú hlavne na pozadí nesprávnych postupov alebo pridania bakteriálnej infekcie. Viac o tromboflebitíde →

Fliebitída po skleroterapii je v praxi menej a menej bežná. Jeho distribúcia v minulosti bola spôsobená zavedením kvapalných prípravkov. Teraz používajte penové látky. Sú lepšie v kontakte s cievnou stenou a minimalizujú riziko flebitídy.

Použitie ultrazvuku na kontrolu manipulácie umožňuje ultra-presné injekcie. Takáto kontrola poskytuje dobrý terapeutický výsledok. Flebitída a iné komplikácie sú veľmi zriedkavé.

Skleroterapia je moderná a účinná metóda eliminácie dilatovaných žíl. Každý rok ho čoraz viac ľudí používa na odstránenie kŕčových žíl alebo žiliek pavúkov.

http://xvarikoz.ru/lechenie/skleroterapiya/posle-skleroterapii.html

Všetko, čo ste chceli vedieť o skleroterapii

Kto je indikovaný skleroterapia

Skleroterapia je rôznych typov (penová, kvapalná, chemická obliterácia katétra) a môže byť použitá v rôznych koncentráciách. Skleroterapia sa preto používa v ktoromkoľvek štádiu kŕčového ochorenia a môže byť indikovaná pre každého s kŕčovou chorobou.

Koľko hviezd a retikulov možno odstrániť naraz

Počas jedného zákroku (jedno sedenie) môže lekár zadať špecifické, maximálne a bezpečné množstvo lieku (sklerosant). V tomto ohľade, ak má veniec malý priemer (napríklad „vaskulárna hviezdička“), potom bude oblasť liečby (počet „hviezdičiek“) veľká a čím väčšia je žila, tým menšie bude číslo, ktoré budeme môcť liečiť naraz.

Môže sa vyskytnúť alergia na sklerosant

Percento alergií na sklerotizujúcu látku je extrémne malé: 1 na 1000 pacientov

Čo znamená "pod kontrolou ultrazvuku"

Flebolog pri úvodnej konzultácii nielenže zhromažďuje anamnézu (vyšetrenie pacienta), skúma pacienta a tiež vykonáva ultrazvukovú diagnostiku žíl dolných končatín, aby pochopil, ktoré žily sú postihnuté kŕčovými žilami. Často vidíme kŕčové uzly pod kožou na holennej časti alebo stehne, a to je len špička ľadovca. Takže na liečbu, kauzálnej, kŕčovej žily, ktorá nie je viditeľná zvonka, sme vyzbrojení ultrazvukovým prístrojom a pod jeho kontrolou liečime túto chorobu.

Koľko je potrebné nosiť kompresné pančuchy / pančuchy

Po skleroterapii sa kompresný úplet nosí 1 deň bez jeho odstránenia. Od 2 dní pletené na noc je odstránená, a ráno sme sa obliekajú. A tak nosíme 10-14 dní. Potom prídeme k lekárovi.

Existuje "sezónnosť" pre skleroterapiu

Po skleroterapii sa môžu vyskytnúť modriny, drobné pečate, pigmentácia (kozmeticky nie veľmi krásna), ktoré časom prechádzajú, a tiež musíte na chvíľu nosiť kompresný úplet. V tomto ohľade sa tento postup najlepšie vykonáva na jeseň, v zime alebo na jar.

V akom veku môže byť predpísaný postup skleroterapie

Procedúra skleroterapie sa vykonáva v každom veku. Pri prejavoch kŕčových žíl zohráva zásadnú úlohu dedičný faktor, preto sa kŕčové žily môžu prejaviť aj v období dospievania.

Je skleroterapia bolestivá?

Skleroterapia je prakticky bezbolestná a nevyžaduje žiadnu anestéziu (anestéziu). Ak porovnáte s prepichnutím prsta počas testovania, potom je skleroterapia oveľa menej zreteľná.

Je možné okamžite po zákroku dostať sa za volant

Po zákroku, skleroterapia nemôže okamžite dostať za volant. Chodiť trvá asi 1 hodinu a potom môžete ísť.

Môžu sa po chvíli objaviť žilky

Varikózne ochorenie (prvé štádium kŕčového ochorenia je „pavúk žily“) je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje a môže sa objaviť počas života. Pri liečbe skleroterapie liečime už vytvorené "žilky". Ale v tele je slabosť cievnej steny (geneticky naprogramovaná) a s výskytom faktorov, ktoré prispievajú k rozvoju kŕčových žíl (dlhodobé státie, sedenie, zvýšená fyzická námaha, atď.), Opäť sa objavujú nové, iné „vaskulárne hviezdy“. Je tiež potrebné pochopiť: nové „mriežky“ môžu vzniknúť bez ohľadu na naše zaobchádzanie s Vami, ALE, ak v čase neznášate kŕčové žily, novo sa objavujúce žily sa budú prekrývať so starými a uvidíme staré aj nové „vaskulárne siete“.

Musím sa obávať neustále odstraňovať žily

Nebojte sa odstrániť kŕčové žily. V každom prípade, kŕčové žily už nefungujú a mnohé zdravé žily prevzali svoju funkciu. V našich telách sú tisíce žíl a odstránením chorých žíl nielen zastavíme progresiu kŕčových žíl a predídeme komplikáciám, ale tiež významne zlepšíme prietok krvi.

http://lavita.by/stati/93-vsjo-chto-vy-khoteli-znat-o-skleroterapii/

Ako nosiť kompresné pančuchy po skleroterapii

Skleroterapia je liečba kŕčových žíl, eliminácia malých kŕčových žíl a spiderových žíl injekciou špeciálnej sklerotizujúcej látky do ich lúmenu, ktorá spôsobuje priľnavosť žilných stien zvnútra.

To sa deje nasledovne: sklerotizujúca látka sa vstrekuje do patologicky zmenenej cievy, čo spôsobuje tzv. Aseptický zápal v jeho stenách (to znamená bez účasti infekcie). To vedie k adhézii stien a ich fúzii s ďalšou tvorbou fibrózy - jazvového tkaniva. Plavidlo "zmizne" a namiesto neho zostáva trakčné napätie.

Pri skleroterapii po podaní lieku do žily sa stlačí špeciálnymi obväzmi alebo úpletom. Zapálené steny žily, ktoré sú blízko pri sebe, držia sa rýchlejšie a ľahšie a jazvu. Lumen cievy teda jednoducho zmizne.

Indikácie pre postup skleroterapie sú určené lekárom kardiovaskulárnym chirurgom (flebologom) na základe výsledkov Dopplerovho ultrazvukového vyšetrenia žíl dolných končatín.

Takáto štúdia pomáha určiť realizovateľnosť aplikácie metódy. Táto metóda sa používa na liečbu malých varixov a žiliek, malých kŕčových žíl.

Postup skleroterapie sa uskutočňuje v horizontálnej polohe pacienta. Počas zákroku sa séria injekcií vykonáva s veľmi tenkou ihlou do zmenených žíl, pričom pacient pociťuje mierne brnenie. Vo všeobecnosti sa postup ľahko toleruje a nevyžaduje použitie anestézie.

Trvanie jednej skleroterapie je 20 - 45 minút. Ihneď po zavedení sklerotizujúcej látky sa pozdĺž žily vyvíja mierne sčervenanie a opuch tkaniva, ktoré nezávisle prechádzajú 1-2 hodiny, menej často - 1-2 dni.

Po ukončení procedúry sa na nohu položí elastický obväz alebo sa nasadí kompresný úplet (pančuchy, pančuchové hadice), ktoré sa musia nosiť bez toho, aby sa počas dňa nosili, a odporúča sa chodiť 15-30 minút.

Počet procedúr potrebných na dosiahnutie optimálneho výsledku je veľmi individuálny a závisí od prevalencie lézie (v priemere od 2-5 procedúr). V niektorých prípadoch sa hyperpigmentácia (hnedé škvrny) môže objaviť v oblasti injekcie sklerotizujúcej látky, ktorá sama o sebe vymizne až 3 mesiace.

Pred skleroterapiou:

- Ak užívate hormonálne lieky (antikoncepciu, estrogény atď.), Oznámte to svojmu lekárovi.

V predvečer skleroterapie:

- Neodstraňujte vlasy, používajte krémy;

-Urobte si hygienickú sprchu, umyte si nohy pravidelným alebo antibakteriálnym mydlom.

- prísť na ošetrenie v pohodlnom, priestrannom oblečení a topánkach.

- 1,5 hodiny pred skleroterapiou sa odporúča jesť trochu.

Na konci skleroterapie sa na nohu aplikuje špeciálna elastická bandáž alebo kompresná pančucha, ktorá by sa mala nosiť nepretržite a nemala by sa odstraňovať bez povolenia lekára.

Phlebologists odporúčajú nosiť kompresné pančuchy na svojich pacientov, ale často nosia lekárske úplet je ťažké - elastický materiál nestojí na nohách a plazí.

Ak chcete vyriešiť tento problém je jednoduché, je dosť kompetentne vykonávať merania a určiť stupeň požadovanej kompresie. Ak chcete nastaviť tieto parametre pomôže lekár. Pacient by nemal ušetriť na produkte, dobré pančuchy budú trvať viac ako rok a materiál s nízkou kvalitou sa stane nepoužiteľným v priebehu niekoľkých týždňov.

Lekársky úplet sa často používa na prevenciu vývoja a liečby kŕčových žíl dolných končatín. Stupeň kompresných účinkov je určený flebologom v závislosti od štádia ochorenia a pohody pacienta.

Dikul: „Nuž, povedal stokrát! Ak sú vaše nohy a chrbát zranené, nalejte do hĺbky... "

V oddeleniach zdravotníckeho zariadenia prezentované spodné prádlo 4 stupne expozície. Maximálne (štvrté) sa zriedkavo predpisuje, keď sa varikozita vážne zanedbáva.

Indikátory kompresie pre každú možnosť sú uvedené v tabuľke:

Prvotriedne spodné prádlo poskytuje kompresiu s funkčným rozložením tlaku z nohy do stehien. Zoznam indikácií na použitie zahŕňa:

 • pavúkové žily;
 • kŕčové žily;
 • obdobia práce.

Lekári odporúčajú používanie takýchto pančúch pacientom, ktorí vedú neaktívny životný štýl - spodná bielizeň spomaľuje rozvoj kŕčových žíl a zabraňuje jej šíreniu. Tento stupeň nárazu je dostatočný na obnovenie plného prietoku krvi a odstránenie únavy v nohách.

Kvalitné spodné prádlo druhej triedy vytvára tlak na kožu a udržuje napuchnuté žily v anatomickej polohe. Tento typ bielizne sa používa na progresívne kŕčové žily a tomboflebitídu. Pančuchy pomáhajú zastaviť následnú dilatáciu žíl a eliminujú pocit ťažkosti. Terapeutický účinok je možné sledovať pri dlhodobom používaní.

Používať spodnú bielizeň tejto triedy môže predpísať lekár. Pri pôsobení aktívneho tlaku sa lumen žíl zužuje a prepadnuté oblasti sú napnuté, obnovuje sa prívod krvi do problémových oblastí. Pančuchy tejto triedy sa vyrábajú s použitím nových technológií a majú antimikrobiálne a antibakteriálne účinky. Ťažká kompresia sa používa pri poruche hlbokej žilovej trombózy. Produkty môžu zastaviť priebeh ochorenia a zabrániť stáze krvi. Pacienti s hlbokou trombózou zaznamenávajú pokles intenzity bolesti pri chôdzi.

Spodná bielizeň štvrtej triedy kompresie sa používa na vážne narušenie odtoku lymfy. Nástroj umožňuje elimináciu výrazného opuchu. Často nie je možné vybrať si vhodné pančuchy, pretože lekári odporúčajú použitie tesného bandážovania s nerozťažiteľným elastickým obväzom.

K dispozícii je tzv. Preventívne spodné prádlo. Lekári odporúčajú, aby sa nosili u pacientov s predispozíciou na kŕčové žily. Takéto prostriedky sa nosia so zvýšenou únavou nôh v dôsledku dlhých statických zaťažení. Preventívny úplet predávajte prostredníctvom lekární a obchodov.

Kŕčové žily pokrývajú rôzne časti ľudského tela, ale častejšie sa choroba objavuje na dolných končatinách. Dôvodom jeho vývoja je silná distenzia žíl na pozadí straty elasticity cievnych stien. Ventily strácajú schopnosť blokovať lumen krvných ciev a krv prúdi opačným smerom. Tento stav vedie k progresii kŕčových žíl s následnou dilatáciou cievnej steny. Nohy, najmä teľatá, dostávajú objemový prietok krvi a na koži sa objavujú varixy, dochádza k opuchu.

Aby sa zabránilo rozvoju kŕčových žíl, flebologovia odporúčajú pacientovi používať špeciálny úplet vo forme pančúch alebo pančúch z kŕčových žíl. Lekárske výrobky vyvíjajú distribuovaný tlak na končatinu a zabezpečujú systematické znižovanie tlaku v cievach.

Muži sa domnievajú, že pančuchy na kŕčové žily sú predpísané len ženám, ale je to chybné. Phlebologists správy, že liečba ochorenia u mužov bez použitia týchto látok je ťažšie, a preto by nemal odmietnuť vymenovať lekára.

Užitočné vlastnosti a poškodenie

Výhody používania lekárskych pančúch môžu podliehať pravidlám pri výbere, nosení a skladovaní výrobku. Požadovaný stupeň kompresie predpísaný lekárom, berúc do úvahy povahu ochorenia.

Pri používaní môžete získať nasledujúce výsledky:

 • zúženie venózneho lúmenu;
 • obnovenie trofizmu kože;
 • zmiernenie bolesti;
 • eliminácia nočných kŕčov;
 • zníženie pravdepodobnosti tromboembolizmu;
 • zníženie rizika trofických kožných lézií;
 • zastaviť postup kŕčových žíl.

Lekársky úplet sa používa v tehotenstve a pri pôrode u žien s dedičnou predispozíciou na venózne ochorenia. Často sa používa na zjednodušenie pooperačného obdobia.

V porovnaní s elastickými obväzmi majú hotové výrobky výraznú výhodu. Žiadosť nevyžaduje od spotrebiteľa osobitné zručnosti. Takáto spodná bielizeň je nepoznateľná pod tenkým, tesne priliehajúcim oblečením a môže byť použitá bez ohľadu na sezónu.

Vzhľadom na nevýhody je potrebné poznamenať, že nekvalitné spodné prádlo môže vyvolať alergické reakcie a často sa stáva príčinou dermatologických problémov. Je lepšie brať výrobky, ktoré spĺňajú hygienické normy.

Indikácie a kontraindikácie

Zoznam indikácií na použitie zahŕňa:

 • počiatočné štádium kŕčového ochorenia;
 • genetickú náchylnosť k chorobám žilového systému;
 • obdobie tehotenstva;
 • pooperačné obdobie;
 • tvorba pavúčích žíl;
 • sťažnosti na ťažkosti končatín po práci.

Existuje aj zoznam kontraindikácií, ktoré sa majú použiť:

 • diabetes mellitus;
 • reumatické ochorenia;
 • ochorenia srdca;
 • ochorenie pľúc;
 • osteoskleróza.

Pravidlá ponožiek

Dĺžku používania bielizne určuje lekár. Phlebologists odporúčajú nosiť neustále vo dne - len tento stav zabezpečuje požadovaný terapeutický výsledok.

Lekársky dres sa používa po celý deň, hneď po prebudení. V lete sa nosenie stáva príčinou nepohodlia a nepríjemností, ale problém je vyriešený nákupom priedušných pančúch.

Skutočnosť, že nepohodlie je prítomné, je potrebné neustále informovať lekára. Bolesť a trenie v ponožke nie sú povolené. S výskytom týchto porušení vykonávať opakované merania a vyberte správnu veľkosť. Ak bielizeň vyvoláva podráždenie, pred nanesením na pokožku sa aplikuje detský prášok.

Technika obliekania pančúch má vlastnosti. Pančuchy sa nosia okamžite po prebudení, bez toho, aby vstali z postele. Horná časť výrobku je zložená do horoshky a ponožka je položená na nohu, postupne narovnáva pančuchy, ťahá ju k holennej kosti a stehnom.

Zoznam základných tipov:

 • po odstránení bielizne sa pokožka potrie hydratačným krémom;
 • výrobok položte na suchú pokožku;
 • nosené počas dňa, vzlietnutie pred spaním.

Gumové antivirikózové pančuchy v stehnách by nemali byť zvinuté. Tento stav zabraňuje normálnemu prietoku krvi. Výrobok je vyhlásený za nevhodný a musí byť vymenený.

Návod na údržbu:

 • Ručné pranie;
 • Nepoužívajte bielidlo;
 • na čistenie sa používa tekutý prací prostriedok alebo mydlo;
 • premývanie sa vykonáva najmenej 1 krát za 3 dni.

Vybrané kompresné pančuchy dobrej kvality so správnym určením veľkosti ponožky nespadajú. Výrobok by nemal sedieť voľne, pacient by mal cítiť tlak na končatiny - ak tento stav nie je splnený, účinok sa nemá očakávať.

V niektorých prípadoch pančuchy a pančuchy padajú kvôli nekvalitným gumovým pásom alebo porušeniu pravidiel umývania a skladovania výrobku. Pravidlá starostlivosti sú uvedené na obale a musia byť dodržiavané, aby výrobok vydržal dlhú dobu.

Vysokokvalitné pančuchy sú vhodné na nosenie 1-2 roky, zatiaľ čo pár zlej kvality zlyhá za niekoľko týždňov alebo mesiacov. Výber oblečenia pre dlhé ponožky je potrebné zvážiť možnosti, ktoré poskytujú osvedčené spoločnosti. Na použitie v pooperačnom alebo popôrodnom období sú vhodné jednoduché možnosti za predpokladu, že presne určujete veľkosť.

Hadice na pančuchy a pančuchy s antikarózou by sa nemali považovať za prostriedok na nahradenie úplného ošetrenia. Terapia zahŕňa použitie liekov a použitie fyzioterapeutických techník. Lekárska bielizeň môže zabrániť následnému priebehu ochorenia, ale neovplyvňuje jeho priebeh.

Prihlásiť sa k nášmu kanálu v Yandex Dzen! Kliknite na "Prihlásiť sa na kanál" a prečítajte si Sosud-ok.ru na páske Yandex

sosud-ok.ru
Čo je skleroterapia?

Skleroterapia je jednou z najúčinnejších metód riešenia stavov ako napr

žily dolných končatín,

Dnes je skleroterapia používaná na mnohých klinikách. Metóda je bezbolestná a atraumatická.

Čo je podstatou skleroterapie?

Skleroterapia je odstránenie kŕčových žíl bezkrvným spôsobom, bez chirurgického zákroku. Počas manipulácie sa do žily vstrekuje liečivá látka, ktorá vedie k poškodeniu a následnému zjazveniu žilovej steny. Výsledkom je, že sa lumen žíl postupne zarastie a samotná nádoba sa stáva jednoducho vláknitou.

Skinoterapia žily je pomerne mladá metóda. Predtým sa odstraňovanie kŕčových žíl uskutočňovalo len chirurgickým zákrokom. Operácia vyžadovala anestéziu, bola v istom zmysle trauma pre telo. Potom bolo potrebné robiť obväzy, uplynula určitá doba regenerácie. Skleroterapia nemá tieto nevýhody. Môže sa používať u väčšiny pacientov s kŕčovými žilami a inými žilovými patológiami.

Na začiatku sa ošetrujúci lekár starostlivo pýta, vyšetruje pacienta, predpisuje, ak je to potrebné, ďalšie vyšetrovacie metódy. Potom sa na základe získaných údajov určí taktikou liečby.

Ak existujú vhodné indikácie a neexistujú žiadne kontraindikácie, prejdite priamo na samotný postup. Zdravotnícky pracovník vstrekne sklerotizujúci liek do žily pacienta pomocou tenkej injekčnej striekačky.

Počas jednej relácie sa zvyčajne podávajú 2 až 10 injekcií v závislosti od závažnosti patologického procesu. Procedúra trvá v priemere 10 - 20 minút.

Po skleroterapii sa okamžite používajú elastické bandáže, špeciálne kompresné odevy (pančuchy na nohách) alebo obväz. To je nevyhnutné, aby krv, ktorá klesá do žíl nôh pod tlakom, nebránila pádu venóznej steny a zlepeniu.

Často sa obmedzuje len na jednu reláciu skleroterapie. Ale lekár môže predpísať a opakovať, po niekoľkých dňoch. Vo všeobecnosti sa môže uskutočniť až päť skleroterapeutických sedení.

Bezprostredne po zákroku musíte nejaký čas chodiť, aby ste predišli možným komplikáciám.

Predtým, než tento postup pridelíte, lekár sa podrobne opýta a starostlivo preskúma svojho pacienta. Často je to dopplerovské štúdium krvných ciev. Na recepcii musí byť lekár informovaný, či užívate protizápalové alebo hormonálne lieky.

Potom sa priradí deň a čas zákroku, pacient sa požiada, aby si kúpil a priniesol elastické bandáže alebo pančuchy.

V predvečer, pred skleroterapiou, by ste nemali robiť depiláciu v oblasti, kde sa bude injekcia vykonávať. Tiež nemôžete použiť rôzne lekárske masti, krémy a vody. Vzhľadom k tomu, po zákroku, bude noha v elastickej bandáž alebo skladovanie na nejakú dobu, musíte nosiť priestrannú obuv alebo oblečenie.

2 dni pred zákrokom je zakázané fajčiť a piť alkohol. 1,5-2 hodiny pred manipuláciou musíte jesť, ale nie tesne. A predtým, ako pôjdete na kliniku, si vezmite hygienickú sprchu.

Aké sú indikácie skleroterapie?

Indikácie pre skleroterapiu sú stále predmetom diskusií lekárov. Väčšina výskumníkov súhlasí s tým, že skleroterapia je indikovaná za nasledujúcich podmienok:

 • Vaskulárne retikulum. Vo väčšine prípadov sú prvým príznakom začínajúcich kŕčových žíl. Liečba v tomto štádiu je najefektívnejšia.
 • Cievne hviezdy. Sú to vaskulárne útvary pod kožou, keď sa sieť vo forme kapilár líši od stredu vo forme hviezdnych lúčov. Tieto útvary sú najčastejšie výsledkom hormonálnych porúch v tele.
 • Kŕčové ochorenie dolných končatín. Skleroterapia sa nesmie používať vo všetkých štádiách ochorenia. Konečné indikácie postupu môžu byť vytvorené iba lekárom.
 • Hemoroidy. Indikácie pre skleroterapiu pre túto patológiu sú určené proktologom.
 • Cievne novotvary pod kožou sú lymfangiómy a hemangiómy. Pri týchto ochoreniach sa skleroterapia najčastejšie vykonáva v špecializovaných chirurgických nemocniciach.

Ako je vidieť, skleroterapia ako spôsob liečby môže byť predpísaná iba lekárom, ktorý vykonal vyšetrenie a vyšetrenie pacienta.

Aké sú výhody skleroterapie V porovnaní s inými metódami liečby kŕčových žíl má skleroterapia niektoré nepopierateľné výhody:

 • Tento postup je na rozdiel od chirurgického zákroku úplne bezbolestný. Počas jej držania môže pacient cítiť len mierny pocit pálenia, ktorý je úplne normálny. Zavedenie sklerotizujúcej látky do lúmenu žily sa uskutočňuje pomocou veľmi tenkej ihly. Dokonca aj ľudia so zvýšenou citlivosťou na bolesť nemajú pri tejto manipulácii žiadne nepríjemné pocity. Ak sa náhle objaví bolesť, ťažký pocit pálenia, nevoľnosť, potom to znamená alergiu na liek. Lekár okamžite zastaví zavedenie. Našťastie pacienti s alergiami na sklerotizujúce činidlá sú veľmi zriedkavé.
 • Skleroterapia je bezpečná. Dnes kliniky používajú moderné lieky, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na ľudské telo.
 • Ak chcete absolvovať kurz skleroterapie, nemusíte chodiť do nemocnice. Procedúra sa vykonáva ambulantne. Potom môžete okamžite ísť do práce alebo robiť iné veci. To je ďalšia výhoda tejto techniky oproti operácii.
 • Viditeľný pozitívny účinok je spravidla zaznamenaný už po jednom zavedení sklerotizujúceho liečiva.
 • V priebehu jediného postupu sa môže urobiť niekoľko injekcií liečivej látky naraz - týmto spôsobom sa môže naraz ovplyvniť niekoľko patologických fokusov.
 • Priebeh liečby trvá trochu času.
 • Po chirurgickej liečbe kŕčových žíl často pretrvávajú jazvy, ktoré poškodzujú vzhľad. Po skleroterapii sa nikdy netvoria.

Nevýhody skleroterapie Skleroterapia pomáha bojovať proti symptómom vyššie opísaných ochorení a robiť to jednoducho, rýchlo a úplne bez bolesti. Tento postup však nemá vplyv na príčinu ochorenia a nevylučuje ho:

1. Ak má pacient slabé žilné steny, potom sa skôr alebo neskôr vyskytne patológia v inej časti cievy.

, potom môže byť jej dôsledkom kŕčové žily.

3. Keď sedavý, periodické

, hemoroidy rovnako, skôr alebo neskôr sa vráti.

Skleroterapia je schopná poskytnúť dlhodobý, ale nie celoživotný efekt. Lekári sami niekedy porovnávajú postup s holičstvom. Analógia je jasná: rovnako ako účes neodstráni príčinu rastu vlasov, skleroterapia nie je schopná eliminovať príčinu kŕčových ochorení.

Aké typy skleroterapie existujú V súčasnosti lekári používajú tri hlavné typy skleroterapie: 1. Mikroskleroterapiya. Technika tejto manipulácie bola opísaná vyššie. Je to najjednoduchšie. Lekár jednoducho aplikuje sklerotizujúce lieky do žily tenkou ihlou. Mikrokleroterapia sa vykonáva, ak veľkosť patologických útvarov nepresiahne 2 mm.

2. Echoscleroterapia. Bezprostredne počas podávania lieku sa vykonáva duplexný ultrazvuk, vďaka ktorému lekár kontroluje umiestnenie patologicky zmenených žíl a ihiel. Sklerotizujúce lieky zároveň zaručujú, že nebudú „padnúť“ do žíl. Echoskleroterapia umožňuje lekárovi vykonávať tvrdnutie veľkých a hlbokých žíl.

3. Terapia formou peny - technika, ktorá je tiež známa ako skleroterapia peny. V tomto prípade sú sklerotizujúce liečivá detergenty, to znamená, že sa môžu premeniť na penu, keď sa zmiešajú so vzduchom v pomere 1: 3-1: 4. Skleroterapia peny má niekoľko výhod oproti konvenčným metódam:

 • v dôsledku stavu penenia je možné znížiť dávku sklerotizujúcich činidiel bez straty účinnosti;
 • je zlepšený kontakt sklerotizujúcej látky s vnútorným povrchom žilovej steny;
 • Pomocou penovej skleroterapie je možné liečiť veľmi veľké cievy až po veľké a malé žilné žily (povrchové hlavné žily dolných končatín) v mieste ich vstupu do hlavných hlbokých žíl.

Môžu sa po sedení vyskytnúť vedľajšie účinky
sklerotizácia?

Skleroterapia, podobne ako každá lekárska metóda liečby, má určité nevýhody.

Ak sa počas zákroku vyskytne mierny pocit pálenia, potom je to úplne normálne. Preto liečivá látka začala pôsobiť na žilovú stenu. Po manipulácii so ženou pod kožou sa zmení na tesnú šnúru. Dá sa ľahko cítiť, je úplne bezbolestný. K resorpcii takéhoto kmeňa dochádza v priebehu 3 až 6 mesiacov.

 • svrbenie kože v mieste vpichu sa zvyčajne pozoruje v priebehu 1 - 2 hodín, ale v niektorých prípadoch sa môže pravidelne objavovať v priebehu niekoľkých dní;
 • zafarbenie kože na tmavšiu pozdĺž postihnutej žily - vyskytuje sa u jedného z 20 pacientov a môže zostať jeden rok;
 • Ak sa malé množstvo sklerotizujúceho liečiva zachytí pod kožou, môže sa vytvoriť popáleniny na koži: zvyčajne sú malé a prechádzajú samostatne bez ďalšej liečby;
 • odlupovanie kože a malá rana v mieste vpichu sa objaví u jedného zo sto pacientov a zmizne bez stopy v priebehu 1 až 2 týždňov;
 • v zriedkavých prípadoch dochádza k bolesti v mieste vpichu injekcie a pozdĺž postihnutej žily, môže sa objaviť a zvýšiť počas fyzickej námahy a zvyčajne zmizne po 3–9 dňoch;
 • ešte menej často sa v mieste vpichu injekcie vytvorí červená cievna sieť, ktorá môže trvať niekoľko mesiacov;
 • pri liečbe patologických útvarov v oblasti členka sa môže vyvinúť krátky opuch tejto oblasti, najmä pri nosení úzkych a nepohodlných topánok.

- zápal žilovej steny, ktorý sa vyskytuje pri skleroterapii žíl s veľkým priemerom a porušení odporúčaní po zákroku pre elastické prádlo.

žily - tvorba krvných zrazenín v dôsledku zavedenia sklerotizujúcich látok. Stojí za zmienku, že pri skleroterapii je táto komplikácia ešte menej častá ako po operácii.

Aké odporúčania môže lekár poskytnúť po zákroku skleroterapie?

Po žilnej skleroterapii sa odporúča všetkým pacientom:

 • chodiť hodinu na hodinu, potom každý deň chodiť na hodiny;
 • tri dni po zákroku by ste nemali robiť rotopedy, gymnastiku, aerobik;
 • vyhnúť sa predĺženému ležaniu alebo sedeniu na dva týždne;
 • neberú horúce kúpele, nenavštevujú kúpele a sauny po dobu 1,5 - 2 mesiace;
 • nosiť elastické bandáže alebo pančuchy 3 až 4 mesiace.

Ako vidíte, je ťažké splniť tieto odporúčania v horúcom období. Preto skleroterapia je lepšie neplánovať na leto.
Ako účinná je skleroterapia?

Skleroterapia, najmä pena, je modernou vysoko účinnou technikou. S tým súvisí aj jeho vysoká prevalencia. Avšak po priebehu liečby sú možné relapsy, najmä po 5 až 10 rokoch. V tomto prípade musíte navštíviť svojho lekára

a ďalšiu kontrolu.

Najspoľahlivejším spôsobom, ako zabrániť recidíve kŕčových ochorení po skleroterapii, je elastické spodné prádlo.

Victoria, 29 rokov Po samotnom zákroku, niekoľko dní som sa bál o dosť silný pocit pálenia, už som si myslel, že to bol nejaký druh komplikácií, ale doktor ma uistil. Teraz je účinok veľmi dobrý, moje nohy sa cítia oveľa lepšie.

Vasilij, 23 rokov som šiel na skleroterapiu sedenie, aby som sa zbavil veľkého červeného krtek na paži. Všetko šlo veľmi dobre. V mieste podania injekcie nebola ani stopa vľavo.

Valentina, 55 rokov Prevedla operáciu na ľavú nohu pred rokom. Teraz je na pravej strane kŕčové žily - myslím, že sa pravdepodobne rozhodnem pre skleroterapiu. Kolega v práci vysoko odporúča.

Boris, 43 rokov, pred 2 rokmi podstúpil skleroterapiu, keď som mal na ľavej nohe kŕčové žily. Teraz je účinok úplne úžasný, nič vás nevadí. Nosím kompresné prádlo, pravidelne navštevujem svojho lekára.

http://fleb-center.ru/skol-ko-nosit-kompressionnye-chulki-posle-skleroterapii.html

Viac Článkov O Kŕčových Žíl

 • Enema Microlax
  Prevencia
  Ľudské telo je jedinečné, obsahuje obrovské množstvo buniek, tkanív, orgánov, kombinovaných do systémov. Je úžasné, ako dobre telo funguje v zdravom stave. Pôvodne bolo ľudské telo stvorené prírodou ako samoobnovujúci objekt.

Hemoroidy sú ochorením rektálnych žíl, ktoré je charakterizované zvýšením hemoroidálnych kužeľov, ich posunutím smerom nadol alebo stratou análneho otvoru alebo ich krvácaním alebo dokonca trombózou.