Doprajte srdce

Zastavenie sínusového uzla je synonymom výrazov „sínusový uzol alebo sínusová aretácia“ použitých v literatúre. Zastavenie sínusového uzla sa vyznačuje tým, že sínusový uzol periodicky stráca schopnosť vytvárať impulzy na stimuláciu predsiení a komôr. To vedie k strate vzrušenia a kontrakcie predsiení a komôr. Na EKG je dlhá pauza, počas ktorej sa nezaznamenávajú PQRS a T zuby a zaznamenáva sa izolín.

Dĺžka pauzy sa môže líšiť. Počas tejto dlhej pauzy sa obnoví automatizmus sínusového uzla a na EKG sa začnú zaznamenávať predsieňové a komorové komplexy podľa obvyklého rytmu. Na zastavenie sínusového uzla existuje špecifická dlhá pauza dlhšia ako dva normálne R - R (P - P) intervaly. Prestávka na EKG s registráciou izolínu zvyčajne vzniká náhle. Počas asystolického obdobia často dochádza k vyskakovacím kontrakciám vychádzajúcim z atrioventrikulárneho spojenia alebo z komôr.

Zastavenie sínusového uzla najčastejšie musí byť diferencované od sínusovej arytmie a sinoaurikulárnej blokády. Na rozdiel od sinoaurikulárnej blokády sa dlhá pauza nerovná dvom normálnym R - R (P - P) intervalom a nie je násobkom jedného R - R intervalu. Na rozdiel od sínusovej arytmie, keď je sínusový uzol zastavený, je zaznamenaná dlhá doba asystoly, ktorá výrazne prekračuje dva normálne R-R (P-P) intervaly.

Zastavenie sínusových uzlín je zaznamenané u pacientov s infarktom myokardu, aterosklerotickou kardiosklerózou, myokarditídou, predávkovaním srdcových glykozidov, chinidínom, rezerpínom atď. Občas sa zistí u zdravých ľudí so zvýšeným nervom nervu vagu.

"Sprievodca elektrokardiografiou", VN Orlov

Dekódovanie EKG je záležitosťou informovaného lekára. Pomocou tejto metódy funkčnej diagnostiky sa hodnotí:

srdcový rytmus - stav generátorov elektrických impulzov a stav srdcového systému, ktorý tieto impulzy vedie, stav samotného srdcového svalu (myokard), prítomnosť alebo neprítomnosť jeho zápalu, poškodenie, zahusťovanie, hladovanie kyslíkom, elektrolytová nerovnováha

Moderní pacienti však majú často prístup k svojim zdravotným záznamom, najmä k elektrokardiografickým filmom, na ktorých sú napísané lekárske správy. Rozmanitosť týchto záznamov môže viesť k panike frustrácie, a to aj tie najvyváženejšie, ale nevedomé osoby. Koniec koncov, často nie je isté, či pacient vie, aké nebezpečné je to, čo je napísané na zadnej strane EKG filmu funkčnému diagnostiku pre život a zdravie, a ešte niekoľko dní predtým, ako ho vezme terapeut alebo kardiológ.

Aby sme znížili vášne, okamžite upozorníme čitateľov, že s jednou závažnou diagnózou (infarkt myokardu, poruchy akútneho rytmu) funkčný diagnostik pacienta pacienta nenechá von z miestnosti a aspoň ho tam pošle k špecialistovi na konzultáciu. Na zvyšok "tajomstvo Pischinine" v tomto článku. V prípade všetkých nejasných prípadov patologických zmien, EKG kontrola, denné monitorovanie (Holter), ECHO kardioskopia (ultrazvuk srdca) a záťažové testy (bežecký pás, ergometria na bicykli) sú priradené EKG.

Čísla a latinské písmená v dekódovaní EKG

Pri opise EKG spravidla uveďte srdcovú frekvenciu (HR). Norma je od 60 do 90 (pre dospelých), pre deti (pozri tabuľku.) Nasledujúci text uvádza rôzne intervaly a zuby s latinským označením. (EKG s dekódovaním, pozri obrázok)

PQ- (0,12-0,2 s) je čas atrioventrikulárnej vodivosti. Najčastejšie sa predlžuje na pozadí AV blokád. Skracuje sa v CLC a WPW syndrómoch.

Výška P - (0.1s) 0.25-2.5 mm opisuje kontrakcie predsiení. Môže hovoriť o ich hypertrofii.

QRS - (0.06-0.1 s) -ventrikulárny komplex

QT - (nie viac ako 0,45 s) sa predlžuje pri nedostatku kyslíka (ischémia myokardu, infarkt) a hrozbe porúch rytmu.

RR - vzdialenosť medzi vrcholmi komorových komplexov odráža pravidelnosť srdcového tepu a umožňuje vypočítať srdcovú frekvenciu.

Dekódovanie EKG u detí je znázornené na obr.

Varianty opisu srdcového rytmu

Sinusový rytmus

Toto je najbežnejší nápis na EKG. A ak nie je pridané nič iné a frekvencia (HR) od 60 do 90 úderov za minútu (napríklad HR 68), je to najúspešnejšia možnosť, ktorá indikuje, že srdce funguje ako hodiny. Toto je rytmus nastavený sínusovým uzlom (hlavný kardiostimulátor, ktorý generuje elektrické impulzy, ktoré spôsobujú kontrakciu srdca). Zároveň sínusový rytmus predpokladá pohodlie, a to ako v stave tohto uzla, tak aj v zdraví systému srdcového vedenia. Absencia iných záznamov neguje patologické zmeny srdcového svalu a znamená, že EKG je normálne. Okrem sínusového rytmu môže byť predsieňová, atrioventrikulárna alebo ventrikulárna, čo naznačuje, že rytmus je nastavený bunkami v týchto častiach srdca a je považovaný za patologický.

Sinusová arytmia

Ide o variant normy pre mladých ľudí a deti. Toto je rytmus, v ktorom impulzy pochádzajú zo sínusového uzla, ale intervaly medzi kontrakciami srdca sú odlišné. Môže to byť spôsobené fyziologickými zmenami (respiračná arytmia, keď dochádza k spomaleniu kontrakcií srdca pri exspirácii). Približne 30% sínusových arytmií vyžaduje pozorovanie od kardiológa, pretože im hrozí, že sa u nich vyvinú závažnejšie poruchy rytmu. Ide o arytmie po reumatickej horúčke. Na pozadí myokarditídy alebo po nej, na pozadí infekčných ochorení, srdcových defektov a u osôb so zaťaženou dedičnosťou pre arytmie.

Sinusová bradykardia

Ide o rytmické sťahy srdca s frekvenciou menej ako 50 za minútu. Pri zdravej bradykardii je napríklad vo sne. Tiež, bradykardia sa často prejavuje u profesionálnych športovcov. Patologická bradykardia môže indikovať syndróm chorého sínusu. Súčasne je bradykardia výraznejšia (priemerná srdcová frekvencia od 45 do 35 úderov za minútu) a je pozorovaná kedykoľvek počas dňa. Keď bradykardia spôsobuje pauzy v srdcových kontrakciách až 3 sekundy počas dňa a asi 5 sekúnd v noci, vedie k zhoršenému prívodu kyslíka do tkanív a prejavuje sa napríklad mdloby, operácia na vytvorenie elektrostimulátora srdca, ktorý nahrádza sínusový uzol, ukladá srdcový normálny kontrakčný rytmus.

Sinusová tachykardia

Srdcová frekvencia nad 90 za minútu - rozdelená na fyziologické a patologické. Pri zdravej sínusovej tachykardii je sprevádzaný fyzický a emocionálny stres a káva sa niekedy užíva so silným čajom alebo alkoholom (najmä energetické nápoje). Je krátkodobá a po epizóde tachykardie sa srdcová frekvencia vráti do normálu v krátkom časovom období po ukončení cvičenia. S patologickou tachykardiou srdce bije pacienta v pokoji. Jeho príčiny sú zvýšenie teploty, infekcie, strata krvi, dehydratácia, tyreotoxikóza, anémia, kardiomyopatia. Liečba základného ochorenia. Sínusová tachykardia sa zastaví len pri srdcovom infarkte alebo akútnom koronárnom syndróme.

Ekstarsistoliya

Ide o poruchy rytmu, pri ktorých ohniská mimo sínusového rytmu dávajú mimoriadne srdcové impulzy, po ktorých sa zdvojnásobuje pauza, nazývaná kompenzačná. Vo všeobecnosti je srdcový tep vnímaný pacientom ako nerovnomerný, rýchly alebo pomalý, niekedy chaotický. Najviac sa obáva zlyhania srdcovej frekvencie. V hrudníku môže byť nepríjemné pocity vo forme nárazov, pálenia, pocitov strachu a prázdnoty v žalúdku.

Nie všetky extrasystoly sú pre zdravie nebezpečné. Väčšina z nich nevedie k významným poruchám obehu a neohrozuje ani život, ani zdravie. Môžu byť funkčné (na pozadí záchvatov paniky, kardioneurózy, hormonálnych porúch), organické (pre ICHS, srdcové defekty, myokardiálnu dystrofiu alebo kardiopatie, myokarditídu). Tiež môžu viesť k intoxikácii a operácii srdca. V závislosti od miesta pôvodu sa extrasystoly delia na predsieňové, komorové a antrioventrikulárne (vyskytujúce sa v uzle na rozhraní medzi predsieňami a komorami).

Jednotlivé extrasystoly sú najčastejšie zriedkavé (menej ako 5 za hodinu). Spravidla sú funkčné a nezasahujú do normálneho zásobovania krvou. Párové extrasystoly v dvoch sprevádzajú rad normálnych kontrakcií. Takéto poruchy rytmu často hovoria o patológii a vyžadujú ďalšie vyšetrenie (Holterovo monitorovanie). Arytmie sú zložitejšie typy extrasystol. Ak každá druhá skratka je extrasystol - toto je bi-genesis, ak každá tretina je triinémia, každý štvrtý je kvadrigén.

Je akceptované rozdeliť komorové extrasystoly do piatich tried (podľa Laun). Hodnotia sa počas denného monitorovania EKG, pretože indikátory normálneho EKG nemusia za niekoľko minút nič ukázať.

Stupeň 1 - jednotlivé vzácne extrasystoly s frekvenciou do 60 za hodinu, vychádzajúce z jedného ohniska (monotopické) 2 - časté monotopické viac ako 5 za minútu 3 - časté polymorfné (rôznych tvarov) polytopické (z rôznych zdrojov) 4a - párované, 4b - skupina ( trihyménie), epizódy paroxyzmálnej tachykardie 5 - skoré extrasystoly

Čím vyššia trieda, tým závažnejšie sú poruchy, hoci dnes ani 3. a 4. trieda nevyžadujú vždy lekárske ošetrenie. Všeobecne platí, že ak sú komorové extrasystoly menšie ako 200 denne, mali by byť klasifikované ako funkčné a nemali by sa o ne starať. S častejším, ECS CS je ukázaný, niekedy MRI srdca. Nie je liečená extrasystola, ale ochorenie, ktoré k nej vedie.

Paroxyzmálna tachykardia

Všeobecne platí, že paroxyzma je útok. Nástup nárastu rytmu môže trvať niekoľko minút až niekoľko dní. Súčasne budú intervaly medzi údermi srdca rovnaké a rytmus sa zvýši o viac ako 100 za minútu (v priemere od 120 do 250). Existujú supraventrikulárne a komorové formy tachykardie. Základom tejto patológie je abnormálna cirkulácia elektrického impulzu v systéme srdcového vedenia. Táto patológia je liečiteľná. Od domáceho spôsobu odstránenia útoku:

zadržiavanie dychu, zvýšený nútený kašeľ, ponorenie tváre do studenej vody

WPW syndróm

Wolffov-Parkinsonov-biely syndróm je typ paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardie. Pomenovaný podľa autorov, ktorí ho opísali. Základom pre vznik tachykardie je prítomnosť ďalšieho nervového zväzku medzi predsieňami a komorami, cez ktorý prechádza rýchlejší impulz ako od hlavného kardiostimulátora.

V dôsledku toho dochádza k mimoriadnej kontrakcii srdcového svalu. Syndróm vyžaduje konzervatívnu alebo chirurgickú liečbu (s neúčinnosťou alebo intoleranciou na antiarytmické tablety, s epizódami atriálnej fibrilácie, so sprievodnými srdcovými defektmi).

CLC - syndróm (Clerk-Levy-Cristesko)

je podobný v mechanizme ako WPW a je charakterizovaný skoršou excitáciou komôr v porovnaní s normou v dôsledku dodatočného lúča, cez ktorý sa prenáša nervový impulz. Vrodený syndróm sa prejavuje záchvatmi palpitácií.

Predsieňová fibrilácia

Môže byť vo forme útoku alebo permanentnej formy. Vykazuje sa vo forme flutteru alebo fibrilácie predsiení.

Predsieňová fibrilácia

Pri blikaní sa srdce úplne nepravidelne zmenšuje (intervaly medzi kontrakciami s veľmi rozdielnou dĺžkou trvania). To vyplýva zo skutočnosti, že rytmus nie je sínusovým uzlom, ale inými bunkami aurikulov.

Ukazuje sa frekvencia 350 až 700 tepov za minútu. Jednoducho neexistuje úplná kontrakcia predsiení, kontrakčné svalové vlákna účinne nenapĺňajú krv v komorách.

V dôsledku toho sa krvný prietok srdca zhoršuje a orgány a tkanivá trpia hladom kyslíka. Ďalším názvom pre atriálnu fibriláciu je atriálna fibrilácia. Nie všetky predsieňové kontrakcie dosahujú srdcové komory, takže srdcová frekvencia (a pulz) bude buď pod normálnou hodnotou (bradystolia s frekvenciou menšou ako 60), alebo normálna (normysystolická od 60 do 90) alebo vyššia ako normálna (tachysystolická frekvencia viac ako 90 úderov za minútu ).

Útok atriálnej fibrilácie je ťažké vynechať.

Zvyčajne začína silným srdcovým rytmom. Vyvíja sa ako séria úplne nepravidelných tepov s veľkou alebo normálnou frekvenciou. Stav je sprevádzaný slabosťou, potením, závratmi. Veľmi výrazný strach zo smrti. Môže byť dýchavičnosť, všeobecné vzrušenie. Niekedy dochádza k strate vedomia. Útok končí normalizáciou rytmu a nutkaním na močenie, pri ktorom prúdi veľké množstvo moču.

Na zmiernenie útoku používajte reflexné metódy, lieky vo forme tabliet alebo injekcií, alebo na kardioverziu (stimulácia srdca elektrickým defibrilátorom). Ak sa atak fibrilácie predsiení neodstráni do dvoch dní, zvyšuje sa riziko trombotických komplikácií (tromboembolizmus pľúcnej artérie, mozgová príhoda).

S konštantnou formou blikania srdcového tepu (keď rytmus nie je obnovený ani na pozadí prípravkov, ani na pozadí elektrickej stimulácie srdca), sa stávajú známejšími spoločníkmi pre pacientov a cítia sa len vtedy, keď je tachysystolický (zrýchlený nepravidelný tep). Hlavnou úlohou pri zisťovaní príznakov tachysystoly na EKG permanentnej formy fibrilácie predsiení je zníženie rytmu na normálnu cytosu bez toho, aby sa snažila o jej rytmické.

Príklady nahrávok na EKG filmoch:

predsieňová fibrilácia, tachysystolický variant, srdcová frekvencia 160 in. Predsieňová fibrilácia, normosystolický variant, srdcová frekvencia 64 in.

Predsieňová fibrilácia sa môže vyvinúť v programe koronárnych srdcových ochorení, na pozadí tyreotoxikózy, organického ochorenia srdca, diabetu, syndrómu chorého sínusu a intoxikácie (najčastejšie s alkoholom).

Predsieňový flutter

Sú to časté (viac ako 200 za minútu) pravidelné predsieňové kontrakcie a rovnaké pravidelné, ale zriedkavejšie komorové kontrakcie. Vo všeobecnosti je flutter bežnejší v akútnej forme a je lepšie tolerovaný ako blikanie, pretože poruchy obehového systému sú menej výrazné. Rozvíja sa tras:

organické ochorenie srdca (kardiomyopatia, srdcové zlyhanie) po operácii srdca na pozadí obštrukčného pľúcneho ochorenia u zdravých ľudí je to takmer nikdy

Klinicky sa flutter prejavuje rýchlym rytmickým tepom a pulzom, opuchom krčných žíl, dýchavičnosťou, potením a slabosťou.

Poruchy vodivosti

Normálne sa vytvára v sínusovom uzle elektrická excitácia cez vodivý systém, zažíva fyziologické oneskorenie zlomku sekundy v atrioventrikulárnom uzle. Na svojej ceste impulz stimuluje kontrakciu átria a komôr, ktoré pumpujú krv. Ak je v určitej časti systému vedenia impulz oneskorený dlhšie, než je vyhradený čas, potom vzrušenie príde k základným oddeleniam neskôr, a preto bude narušené normálne čerpanie srdcového svalu. Poruchy vedenia sa nazývajú blokády. Môžu sa vyskytovať ako funkčné poruchy, ale častejšie sú výsledkom intoxikácie drogami alebo alkoholom a organického ochorenia srdca. V závislosti od úrovne, na ktorej vznikajú, existuje niekoľko typov.

Sinoatriálna blokáda

Keď je výstup impulzov zo sínusového uzla ťažký. V skutočnosti to vedie k syndrómu slabosti sínusového uzla, kontrakcii kontrakcií k ťažkej bradykardii, zhoršenému prekrveniu periférií, dýchavičnosti, slabosti, závratom a strate vedomia. Druhý stupeň tejto blokády sa nazýva Samoilov-Wenckebachov syndróm.

Atrioventrikulárny blok (AV blok)

Toto je oneskorenie excitácie v atrioventrikulárnom uzle viac ako predpísané 0,09 sekundy. Existujú tri stupne tohto typu blokády. Čím vyšší je stupeň, tým menej sa ventrikuly uzatvárajú, tým ťažšie sú poruchy obehu.

Najprv oneskorenie umožňuje, aby každá predsieňová kontrakcia udržiavala adekvátny počet komorových kontrakcií. Druhý stupeň ponecháva časť predsieňových kontrakcií bez komorových kontrakcií. Je opísaný v závislosti od predĺženia PQ intervalu a straty komorov komôr, ako je Mobitz 1, 2 alebo 3. Tretí stupeň je tiež nazývaný úplná priečna blokáda. Aurikuly a komory začínajú uzatvárať zmluvy bez vzájomného prepojenia.

V tomto prípade sa komory nezastavia, pretože počúvajú kardiostimulátory zo spodných častí srdca. Ak sa prvý stupeň blokády nemôže prejaviť žiadnym spôsobom a dá sa detegovať len pomocou EKG, potom druhý je už charakterizovaný pocitmi periodickej zástavy srdca, slabosti, únavy. S úplnou blokádou sa k prejavom pridávajú symptómy mozgu (závraty, zrak v očiach). Morgagni-Adams-Stokesove záchvaty sa môžu vyvinúť (s komorami unikajúcimi zo všetkých kardiostimulátorov) so stratou vedomia a dokonca kŕčmi.

Porucha vedenia vo vnútri komôr

V komorách svalových buniek sa elektrický signál šíri cez také prvky vodivého systému ako kmeň kmeňa Jeho, jeho nôh (vľavo a vpravo) a vetvy nôh. Blokády sa môžu vyskytnúť aj na ktorejkoľvek z týchto úrovní, čo sa prejavuje aj na EKG. V tomto prípade, namiesto toho, aby sa zapojil do vzrušenia v rovnakom čase, jedna z komôr je neskoro, pretože signál k nemu prechádza okolo blokovanej oblasti.

Okrem miesta výskytu dochádza k úplnej alebo neúplnej blokáde, ako aj trvalej a trvalej. Príčiny intraventrikulárnej blokády sú podobné iným poruchám vedenia (ochorenie koronárnych artérií, myo- a endokarditída, kardiomyopatia, srdcové vady, arteriálna hypertenzia, fibróza, srdcové nádory). Ovplyvňujú aj príjem antiarytmických liekov, zvýšenie draslíka v krvnej plazme, acidózu, hladovanie kyslíkom.

Najčastejšia je blokáda prednej vetvy ľavej nohy zväzku His (BPVLNPG). Na druhom mieste je blokáda pravej nohy (BPNPG). Táto blokáda zvyčajne nie je sprevádzaná srdcovými ochoreniami. Blokáda ľavej nohy zväzku His je viac charakteristická pre lézie myokardu. Súčasne je úplná blokáda (PBNPG) horšia ako nekompletná (NBLNPG). Niekedy sa musí odlišovať od WPW syndrómu. Blokáda dolnej zadnej vetvy ľavého zväzku zväzku Jeho môže byť u jedincov s úzkym a pretiahnutým alebo deformovaným hrudníkom. Z patologických stavov je charakteristickejšia preťaženie pravej komory (s pľúcnou embólií alebo srdcovou chorobou).

Klinika v skutočnosti blokuje na úrovni zväzku Jeho nie je vyjadrená. Na prvom mieste je obraz hlavnej srdcovej patológie.

Baileyov syndróm je dvojbunková blokáda (pravá noha a zadná vetva ľavej nohy jeho zväzku).

Hypertrofia myokardu

Pri chronickom preťažení (tlak, objem) sa srdcový sval v určitých oblastiach zahusťuje a komory srdca sa natiahnu. Na EKG sú takéto zmeny zvyčajne opísané ako hypertrofia.

Hypertrofia ľavej komory (LVH) je typická pre hypertenziu, kardiomyopatiu a rad srdcových defektov. Je však tiež bežné, že atléti, obézni pacienti a ľudia, ktorí pracujú v ťažkej fyzickej práci, pociťujú príznaky LVH. Hypertrofia pravej komory je nepochybným znakom zvýšeného tlaku v pľúcnom systéme prietoku krvi. Chronické pľúcne srdce, obštrukčné pľúcne ochorenia, srdcové defekty (pľúcna stenóza, Fallotov tetrad, defekt komorového septa) vedú k HPV. Hypertrofia ľavej predsiene (HLP) - s mitrálnou a aortálnou stenózou alebo zlyhaním, hypertenziou, kardiomyopatiou, po myokarditíde. Hypertrofia pravej predsiene (GLP) - s pľúcnym srdcom, defektmi trikuspidálnej chlopne, deformácia hrudníka, pľúcna patológia a pľúcna embólia. Nepriame príznaky komorovej hypertrofie je odchýlka elektrickej osi srdca (EOC) doprava alebo doľava. Ľavý typ EOS je jeho odchýlka vľavo, to znamená, LVH, pravá je HPV. Systolické preťaženie je tiež dôkazom hypertrofie srdca. Menej často je to dôkaz ischémie (v prítomnosti bolesti angíny).

Zmeny kontraktility myokardu a výživy

Syndróm včasnej ventrikulárnej repolarizácie

Najčastejšie sa jedná o variant normy, najmä pre športovcov a osoby s vrodenou vysokou telesnou hmotnosťou. Niekedy spojené s hypertrofiou myokardu. Vzťahuje sa na zvláštnosti prechodu elektrolytov (draslíka) cez membrány kardiocytov a zvláštnosti proteínov, z ktorých sú membrány budované. Považuje sa za rizikový faktor náhlej zástavy srdca, ale neposkytuje kliniku a najčastejšie zostáva bez následkov.

Mierne alebo výrazné difúzne zmeny v myokarde

Je to dôkaz porúch príjmu potravy myokardu v dôsledku dystrofie, zápalu (myokarditídy) alebo kardiosklerózy. Tiež reverzibilné difúzne zmeny sprevádzajú nerovnováhu vody a elektrolytov (so zvracaním alebo hnačkou), lieky (diuretiká), ťažkú ​​fyzickú námahu.

Nešpecifické zmeny ST

Je to znak zhoršenia myokardiálnej výživy bez výrazného hladovania kyslíkom, napríklad pri porušení rovnováhy elektrolytov alebo na pozadí dishormonálnych stavov.

Akútna ischémia, ischemické zmeny, zmeny T vlny, ST depresia, nízke T

To opisuje reverzibilné zmeny spojené s hladom kyslíka myokardu (ischémia). Môže to byť stabilná angína aj nestabilný akútny koronárny syndróm. Okrem samotných zmien je opísaná aj ich poloha (napríklad subendokardiálna ischémia). Charakteristickým znakom takýchto zmien je ich reverzibilita. V každom prípade takéto zmeny vyžadujú porovnanie tohto EKG so starými filmami a ak je podozrenie na infarkt myokardu, je potrebné vykonať rýchle testy na poškodenie myokardu alebo koronarografiu. V závislosti od variantu ischemickej choroby srdca je zvolená antiischemická liečba.

Vyvinutý srdcový infarkt

Zvyčajne sa opisuje:

v štádiách: akútne (do 3 dní), akútne (do 3 týždňov), subakútne (do 3 mesiacov), rakovinové (celý život po srdcovom infarkte) z hľadiska: transmurálneho (veľkého ohniska), subendokardiálneho (malé ohnisko) podľa miesta infarktu: sú frontálne a anterior-septálna, bazálna, laterálna, inferior (posterior membrána), kruhová apikálna, zadná bazálna a pravá komora.

V každom prípade je srdcový infarkt dôvodom na okamžitú hospitalizáciu.

Všetky rôzne syndrómy a špecifické zmeny na EKG, rozdiel v ukazovateľoch pre dospelých a deti, množstvo príčin vedúcich k rovnakému typu zmien EKG, neumožňujú neodborníkovi interpretovať aj hotový záver funkčného diagnostika. Je omnoho rozumnejšie, mať výsledok EKG, včas navštíviť kardiológa a získať kompetentné odporúčania pre ďalšiu diagnózu alebo liečbu jeho problému, čo výrazne znižuje riziká urgentných kardiologických podmienok.

http://lechim-serdce.ru/2017/09/21/pauzy-na-ekg/

Prerušenia srdca: chýbajú bije, blednú, čo robiť

Autor článku: Alina Yachnaya, onkologická chirurgka, vyššie lekárske vzdelanie s titulom Všeobecné lekárstvo.

V tomto článku: prečo srdce často bije prerušovane a tam sú preskoky beaty, zrýchlenie a spomalenie rytmu, nepravidelné kontrakcie. Príznaky rôznych porúch, ako stanoviť diagnózu a čo robiť, ak existuje patológia v normálnom fungovaní srdca.

Kontrakcia srdca v konštantnom rytme je zárukou normálneho fungovania všetkých orgánov. Pre rytmus kontrakcií sa stretávajú zoskupenia kardiostimulátorov (kardiostimulátorov), ktoré vytvárajú elektrický impulz s konštantnou frekvenciou (sínusové a atrioventrikulárne uzly). Vlna vzrušenia, ktorá vznikla v tejto zóne, cez vodivé cesty (zväzok Jeho), sa šíri do všetkých častí srdca, čo spôsobuje kontrakciu.

Prerušenia v práci srdca alebo arytmie sú zmeny frekvencie mŕtvice spojené so zhoršenou tvorbou alebo vedením excitačnej vlny.

Normálny rytmus sťahov srdca je 60–90 za minútu, každý úder v rovnakom čase. Zdrojom elektrického impulzu je sínusový uzol.

Tri hlavné porušenia:

 1. Tachykardia - zrýchlenie srdcového tepu.
 2. Bradykardia - spomalenie srdcového svalu.
 3. Extrasystole - ďalšie redukcie na pozadí normálneho rytmu.

Poruchy rytmu sa môžu vyskytovať prerušovane (paroxyzm), môžu byť asymptomatické alebo rýchlo viesť k zhoršeniu zdravia a spôsobiť smrť. Arytmie, ktoré nie sú spojené so srdcovou patológiou, sú dobre liečené a chronické ochorenia s poškodením myokardu vyžadujú nepretržitú liečbu.

Zmeny v rytmickej práci srdca nemožno vynechať, je to dôvod na konzultáciu s lekárom, aby sa vylúčili arytmie. Terapeuti a kardiológovia sa zaoberajú liečbou pacientov s takouto patológiou av špecializovaných centrách - arytmológov.

tachykardia

Predsieňové kontrakcie a (alebo) komory s frekvenciou viac ako 100 za minútu.

Typy tachykardie

Paroxyzmálne (non-permanentné porušenie, existujú obdobia normálneho pulzu alebo tam bola len jedna epizóda porušenia rytmu)

Opakované (opakujúce sa prerušenia v srdci)

Podrobnejší popis mechanizmu vývoja nájdete v bloku Vývojový mechanizmus v článku.

Mechanizmus rozvoja

Recipročný (návratový) mechanizmus vývoja predstavuje 80% všetkých tachyarytmií. V dôsledku rušenia pohybu excitačnej vlny sa elektrický impulz pohybuje v kruhu a opäť vzrušuje tú istú oblasť srdca.

Fokálne (automatické) tachykardie sú 10%, spojené s metabolickými poruchami, kvôli zvýšenej excitovateľnosti ciest. Za takýchto podmienok všetky impulzy spôsobujú kontrakciu. Normálne pre výskyt excitačnej vlny je potrebná elektrická aktivita určitej úrovne.

Spúšťacie (spúšťacie) tachyarytmie sú zapríčinené výskytom elektrického impulzu presahujúceho normálnu úroveň: po vykonaní excitačnej vlny sa zvyškový impulz opäť spustí kontrakciu srdca.

dôvody

Degenerácia svalového tkaniva v spojivách (myopatia)

Expanzia alebo zahusťovanie komôr (hypertrofia, pľúcne srdce)

Novotvary so srdcovým poškodením

Intoxikácia (alkohol, káva, nikotín)

Zlyhanie obličiek

Lieky proti poruchám rytmu

Stimulátory sympatického nervového systému

WPW syndrómy a bradytechia

Príznaky tachykardie

 • Srdce bije prerušeniami.
 • Chýbajúce údery alebo zvýšený tep.
 • Nerovnomerný rýchly rytmus srdcovej frekvencie.
 • Rýchla únava pri normálnom zaťažení.
 • Rýchle dýchanie, pocit nedostatku vzduchu počas fyzickej námahy.
 • Závraty, stmavnutie očí, mdloby.
 • Nestabilný krvný tlak (skrátene AD) so sklonom k ​​poklesu.
 • Bolesť v srdci.

S rozvojom závažných komplikácií krvného obehu (srdcový šok, pľúcny edém) sú príznaky kardiovaskulárnej nedostatočnosti spojené s rizikom zástavy srdca.

Priebeh tachykardie je akútny alebo chronický, progresívny.

Prehľad niektorých typov tachykardií

Predsieňová fibrilácia

Časté nepravidelné predsieňové kontrakcie. Tvorí 75 - 85% všetkých supraventrikulárnych foriem, vyskytuje sa u 1 - 2% dospelej populácie. Zriedkavo diagnostikovaná do 25 rokov, postihujúca ľudí v senilnej a staršej vekovej skupine.

Ochorenie je charakterizované vysokým rizikom úmrtia, rozvojom nedostatočnosti srdcových funkcií, tvorbou krvných zrazenín s ich migráciou do ciev pľúc a mozgu. Je dlhodobo asymptomatický a po vzhľade kliniky rýchlo znižuje kvalitu života kvôli neschopnosti znášať aj ľahké zaťaženie.

Nezávislé obnovenie rytmu v priebehu 2 - 7 dní

Trvanie epizódy viac ako 7 dní

Odmietnutie liečby pacientom

Predsieňový flutter

Zrýchlené, pravidelné predsieňové kontrakcie. Častejšie sú muži chorí. Až 50 rokov, výskyt 5 prípadov na 100 tisíc obyvateľov, s rastúcim vekom, frekvencia výskytu exponenciálne rastie.

Má paroxyzmálny charakter, extrémne zriedkavý je chronická forma. Ak sa nelieči, vedie k náhlemu úmrtiu v 20% prípadov.

V 20–35% prípadov v kombinácii s fibriláciou predsiení. Klinický obraz je podobnej povahy, ale rýchlo sa vlieva k srdcovému zlyhaniu s edematóznym syndrómom.

Ventrikulárna tachykardia

Zdroj patologického excitačného impulzu je umiestnený v myokarde komôr alebo koncových vetvách vodivého systému. Príčinou výskytu sú len srdcové faktory (70–80% ischemická choroba).

Nedostatok liečby vedie k komorovej fibrilácii a zástave srdca.

Vzácne formy

 • atrioventrikulárne (nodulárne a fokálne);
 • sínus a predsieň.

Nachádza sa v 1-10% tachyarytmií. Fokálna forma je častejšie diagnostikovaná u detí, keď srdce bije s frekvenciou až 210 za minútu.

Prerušenia v srdci sú paroxyzmálne, zriedka sa menia na trvalú formu. Dobre liečiteľné.

liečba

Dva prístupy k terapii:

 1. Obnovte normálny rytmus a udržujte ho.
 2. Monitorujte tachykardiu bez obnovenia rytmu.

Voľba je individuálna. Bez ohľadu na to, čo musíte urobiť, existujú všeobecné pravidlá:

 • obnoviť rytmus u mladých ľudí bez poškodenia funkcie srdca;
 • udržiavať frekvenciu kontrakcií srdca až 90 minút za minútu v pokoji a nie vyššiu ako 115 pri cvičení u starších ľudí so srdcovým ochorením;
 • používať antikoagulanciá (warfarín, heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou) - prevencia krvných zrazenín v srdcových komorách;
 • liečiť príčiny tachyarytmií.

Možnosti obnovenia rytmu

Elektrický (výbojový prúd)

Blokátory kalciových kanálov

Operácia otvoreného srdca (používa sa v prípadoch, keď je potrebné vykonať operáciu pri iných príležitostiach)

Voľba taktiky závisí od symptómov a stupňa porúch obehu. Ťažká kardiopulmonálna insuficiencia je indikáciou pre núdzovú elektrickú kardioverziu. V prípade neohrozujúcich stavov sa používa lieková terapia, po ktorej nasleduje rozhodnutie o ablácii.

Kontrola tachykardie

K tomu použite rovnaké antiarytmiká, ako obnoviť rytmus. Často sa vyžaduje kombinácia niekoľkých liekov.

Účinnosť liečby je určená príčinami. Bez primárnej patológie srdca alebo jeho sekundárnych zmien na pozadí dlhej neprítomnosti sínusového rytmu je možná úplná liečba. Pri tachykardii spôsobenej chronickými ochoreniami je antiarytmická liečba celoživotná.

beats

Extrasystol je mimoriadna kontrakcia srdcového svalu.

Extrasystoly sa vyskytujú z rovnakých dôvodov ako tachykardie. Často vyvolávajú začiatok paroxyzmu tachyarytmií.

Extrasystol je vo väčšine prípadov asymptomatický, niekedy sú:

 • zlyhanie srdca;
 • pocit zvýšeného tepu srdca alebo pauza, blednutie srdca.

Pri zlyhaní srdca sa priebeh ochorenia zhoršuje a zvyšuje sa riziko úmrtia. Jediné extrasystoly sa vyskytujú u zdravých ľudí, nevyžadujú korekciu. Dobre reagujte na liečbu.

Liečba arytmie spojenej s poškodením srdcového svalu zahŕňa:

 • beta blokátory;
 • ablácia ohnísk vysokofrekvenčných extrasystolov.

bradykardia

Bradykardia je kontrakcia predsiení a / alebo komôr s frekvenciou menej ako 60 za minútu. Lekársky zásah vyžaduje ventrikulárnu bradyarytmiu.

Atrioventrikulárna blokáda (v jednoduchom jazyku - blokáda vedenia srdcových impulzov v srdci)

Syndróm chorého sínusu

Zníženie alebo odstavenie elektrickej aktivity hlavného kardiostimulátora - sínusového uzla. Choroba postihuje ľudí staršieho a senilného veku, zriedkavo sa diagnostikuje u mladých ľudí. Miera výskytu - 3 prípady na 5000 obyvateľov.

V počiatočných štádiách bez poklesu rytmu menej ako 40 za minútu nie sú žiadne príznaky. Rozlišuje progresívny priebeh. Liečba zlepšuje celkovú pohodu, ale nie vždy ovplyvňuje priemernú dĺžku života.

Atroventrikulárna blokáda

Tam je porušenie vedenia vlny excitácie pozdĺž ciest k komorám. Výskyt je 2 - 5%. Postupný kurz.

Existujú 3 stupne závažnosti ako excitácia vlny excitácie. Bloky 2-3 stupňov rozlišuje vysoké riziko zástavy srdca.

dôvody

 1. Faktory srdca, ako napríklad tachyarytmie.
 2. Zvýšené hladiny draslíka, horčíka.
 3. Choroby pažeráka, žalúdka.
 4. Vedľajší účinok antiarytmík, analgetík morfínovej skupiny.
 5. Vagotónia (prevažujúci účinok parasympatického nervového systému).
 6. Nízka hladina funkcie štítnej žľazy.
 7. Neopodstatnené.

príznaky

 • Zníženie tepu.
 • Prerušenia v práci srdca, pocit jeho zastavenia.
 • Výrazná, rastúca slabosť, neschopnosť vykonávať bežné veci.
 • Nepravidelný krvný tlak, často - epizódy zvýšenia s nízkym účinkom liečby.
 • Vedomie k hlbokému mdloby.
 • Bolesť na hrudníku bez fyzickej námahy.

liečba

Čo robiť s touto patológiou:

 • vykonávať terapiu hlavnej poruchy, ktorá spôsobila pokles rytmu;
 • korigovať bradykardiu liekmi (xantíny, anticholinergiká);
 • nainštalujte kardiostimulátor (kardiostimulátor) - s vysokým rizikom zástavy srdca.

Taktika závisí od štádia bradyarytmie, od prítomnosti kliniky. Ak je pokles rytmu spojený s poškodením myokardu, nedôjde k úplnému uzdraveniu.

Fyziologická bradykardia u vyškolených ľudí a asymptomatické bradyarytmie nevyžadujú liečbu.

Diagnóza srdca počas jeho prerušovanej prevádzky

 1. Opatrne vypočujte pacienta, aby ste zistili charakteristické sťažnosti.
 2. EKG - „zlatý štandard“ pri inštalácii typu arytmie. V paroxyzmálnych formách nie je epizóda porušenia vždy registrovaná.
 3. Evidencia EKG počas dňa (Holterovo monitorovanie) alebo týždeň (monitorovanie udalostí) - diagnostika paroxyzmov arytmie.

 • Ultrazvuk srdca cez hrudník a (alebo) pažerák. Na posúdenie funkcie myokardu skontrolujte srdcové dutiny na prítomnosť zrazenín.
 • výhľad

  Všetky arytmie mimokardiálneho pôvodu sú kompletne liečiteľné korekciou pôvodnej patológie.

  Keď sú formy spojené s poškodením myokardu, prognóza závisí od stupňa porúch obehu. Chronické ochorenie srdca vyžaduje neustálu liečbu a postupné pokračovanie.

  Paroxyzmálne formy srdcového zlyhania sú bežnou príčinou náhlej smrti.

  V hornej časti komentára sa nachádza posledných 25 blokov odpovedí na otázky. Galina Pivneva, vysokoškolské vzdelanie v oblasti ľudského zdravia, učiteľka základov zdravia, odpovedá na otázky pod menom Admin.

  Odpovede na komentáre uverejňujeme raz týždenne, zvyčajne v pondelok. Prosím, neopakujte otázky - všetci sa k nám dostanú.

  Dobré popoludnie, kardiogram urobil všetko v poriadku, ale niekedy sa srdce zasekne a v tomto okamihu, keď sa objavia kŕče a mierny kašeľ, to spomaľuje, čo to môže byť?

  Ahoj, Ludmila. Srdcový sval začína pracovať rýchlejšie, keď potrebuje dodatočnú dodávku kyslíka. Akútny nedostatok kyslíka nastáva po / s rastúcou fyzickou námahou, najmä ak osoba nie je zvyknutá na fyzickú prácu. Môže existovať mnoho dôvodov pre takýto stav, to sú abnormality v práci autonómneho nervového systému, poruchy štítnej žľazy, poruchy menopauzy, viacnásobné stresy atď. Je potrebné skúmať celé telo, darovať krv, robiť ultrazvuk štítnej žľazy. Obráťte sa na terapeuta, cesta vám poskytne všetky potrebné stretnutia.

  Fajčenie a alkohol sú absolútne kontraindikované.

  ahoj Po fyzickom a psychickom strese sa objavila porucha rytmu. Po vyšetrení sa v kardiológii predpíše draslík a horčík pomocou IV kvapkania a injekcií do žalúdka. Farfarín tablety a niektoré ďalšie, si nepamätám. Tretí deň sa zotavil, bol prepustený o týždeň neskôr a pri prepustení bola predpísaná diéta: obilniny, zelenina atď. a medikácie _libo warfarín alebo xarelto piť 2 mesiace a ja som si vybral xarelto. + návšteva arytmológa (ktorý som v súvislosti s prácou neurobil), bol rytmus úplne obnovený. Z času na čas však niekedy dochádza k vyblednutiu, nie viac ako sekunde, čo by to znamenalo, a nemala by som tráviť všetok svoj čas s tabletovým kurzom?

  Ahoj Nikita. Najlepšou cestou je re-konzultovať špecialistu. Možno vám budú pridelené nové lieky, na základe ktorých dostanete ďalšie odporúčania.

  Vitajte! Mám sínusovú tachykardiu! Mučené prerušenia v srdci, ale nie sú trvalé. Stáva sa, že nie sú žiadne mesiace. Potom takmer každý deň častejšie sám. Je to už 10 rokov.
  EKG je normálny ultrazvuk srdcového prolapsu mitrálnej chlopne na Holteri je všetko normálne. Urobil ultrazvuk štítnej žľazy, bez funkcie. Panangín a glycín sú predpísané. Ale to nepomôže. Čo to mohlo byť?

  Ahoj Svetlana. Príčiny vzniku prolapsu mitrálnej chlopne nie sú úplne známe, ale moderná medicína si je vedomá, že tvorba chlopní sa znižuje v dôsledku patologických stavov spojivového tkaniva (s nedokonalou osteogenézou, elastickým pseudoxantómom, Marfanovými syndrómami atď.). Vo väčšine prípadov nie je MVP sprevádzaná významnými poruchami v práci srdca a nevyžaduje špeciálnu liečbu. Mali by ste byť monitorovaní kardiológom a dodržiavať jeho rady o udržiavaní zdravého životného štýlu. Panangin, to sú vitamíny na posilnenie srdca (kardioprotektor), glycín má tiež mnoho prospešných vlastností, musíte ich piť, ako by mal byť. Niekedy sa k terapii pridávajú adrenergné blokátory: propranolol, atenolol, metoprolol.

  ahoj Blokáda ľavej nohy zväzku gis, prolaps mitrálnej chlopne, abnormálne umiestnený akord, kalcifikácia aorty, tachykardia. Tam sú prerušenia v práci srdca - to začne trhnutím, ako by - potom preskočí rytmus, potom silný rytmus nasleduje, začne biť rýchlo a postupne prichádza do rytmu, v tej chvíli nastane krátkosť dychu Pulz je neustále zvýšená, a to aj v pokoji sto beatov. EKG ukazuje tachykardiu, denne monitorovala, takéto paraxizmy sa tiež neobjavili, myslel som si, že sa mi to zdá, ale teraz v takých chvíľach cítim pulz a to sa zhoduje s takýmito prerušeniami. ff chaetsya náhle a nepredvídateľne. bál takých vecí.

  Ahoj Svetlana. Nemali by ste sa báť, pretože počas strachu sa všetky príznaky môžu zhoršiť nervovými kŕčmi. Terapia, ktorú ste mali predpísať.

  Dobrý deň, som 20 rokov, ale asi rok v týždni, arytmie začali stúpať 2 až 3 krát 2 krát až 160 krát.
  A od včerajška, nejaké prerušenie v srdci, a tento pocit nie je príjemný.
  Čo to mohlo byť?
  Ďakujem vopred za odpoveď!

  Ahoj, Hope. Existuje mnoho príčin srdcového tepu, napríklad nervový stres, srdcové ochorenia atď. Je potrebné poradiť sa s lekárom a urobiť EKG bez zlyhania. V prípade tachykardie sa kvapká do kvapky vody 20 kvapiek Barbovalu alebo 10 kvapiek Valocardinu.

  Vitajte! A ja som veľmi unavený zo života v strachu o môj život a srdce. V poslednom tehotenstve, s kŕčmi maternice, sa z môjho žalúdka zdvihol obrovský kus hrudníka na moje hrdlo a moje srdce sa potopilo (na pár sekúnd to bilo ako chcela, chaoticky nerytmické). Po pôrode náhle pokračoval. Lekári nič nehovoria, okrem toho, že je to nervový nezmysel. A včera sa zrazu pred spaním zrazu stalo trochu zlé a ja som trhla spolu s rytmom srdca. Počul som to a mal som pocit, akoby som bol vo svojom tele. Ráno prešlo.
  Takže de mám bolesť v ľavom dolnom rebre, akútne akútne bolesti. Osteochondróza krčka maternice a hrudníka.
  Pomôžte prosím. Už sa bojím ísť do práce, zostať doma sám a niekedy sa vôbec dostať z postele

  Ahoj, Ludmila. Nie je potrebné panike a starosti, stačí ísť k lekárovi a byť vyšetrený. Koniec koncov, na nervovom systéme sa môže objaviť akýkoľvek druh bolesti, závratov, slabosti, "vyblednutia" srdca atď. Bolesť v oblasti rebier je podobná bolesti v medzirebrovej neuralgii. Užívajte sedatíva, ak často pociťujete úzkosť. Ak sa potvrdí diagnóza, Neuralgia sa musí liečiť.

  Podobné alebo podobné príznaky sa môžu vyskytnúť aj pri hrudnej osteochondróze.

  Dobrý deň, som 39, navštevujem kardiológa 5 rokov. Extrasystolický, znížený horčík, anémia. Vzhľadom na problémy s anémiou, boli odkázané na kalonoskopiu, postup neodhalil nič. Pijem horčíkové prípravky. Povedz mi, aké testy musíte absolvovať, aby ste zistili, prečo sa železo a horčík neabsorbujú, a preto srdce trpí, vďaka

  Ahoj, Anna. Všetky špeciálne testy môže predpísať hematológ, keď ho navštívi na plný úväzok. Spravidla je dostatočne rozvinutý všeobecný krvný test s indexmi erytrocytov, krvných doštičiek. Skontrolujte hodnotu a sérum železa. Konzultácia a vyšetrenie gynekológa je povinné: najčastejšou príčinou anemizácie u žien je strata krvi pri ťažkej menštruácii.

  Užívanie železa v terapeutických dávkach (100 mg denne) sa má vykonávať spolu s kyselinou askorbovou (200 - 300 mg denne).

  Anémia môže byť príznakom iných ochorení vnútorných orgánov (pečeň, slezina, obličky atď.) Av tomto prípade je potrebné stanoviť presnú diagnózu a liečiť základné ochorenie.

  EGD a kolonoskopia, ktorú ste absolvovali, teraz musíte prejsť fekom na okultnú krv, odobrať rádiografiu pľúc, ultrazvuk brušných orgánov, obličky; Ultrazvuk vyšetrenia panvy a gynekológa a tiež je dôležité podstúpiť biochemický krvný test (celkový proteín, močovina, kreatinín, glukóza, cholesterol, AST, ALT, GGT, alkalická fosfatáza, celkový a priamy bilirubín, sérové ​​železo, celková schopnosť viazať železo v krvi). reaktívny proteín).

  Mám srdcervy 2_2 krát, pauza pauzy je opäť rovnaká a cítim sa dobre

  Je dobré, že sa cítite dobre, ale nemusíte čakať na komplikácie a progresiu patológie. Čím skôr dostanete liečbu, tým efektívnejšia bude, a čím dlhšie budete zdravý. Najprv sa obráťte na terapeuta.

  ahoj Môj otec má 82 rokov. Muž viedol a vedie zdravý životný štýl. Každé ráno robí až tisíc sit-upov na trénovanie svojho srdca. Pri takomto zaťažení prakticky nemá nárast pulzu, bez bolesti. Tlak v pokoji je 120 až 80. Ale keď chodí a lezie po schodoch, má bolesť v hrudi. Pri užívaní nitroglycerínu sa odstráni. Lekári predpisujú užívanie tabletiek, ale z nich nemá zmysel.

  Ahoj, Dmitry. Bolesť v nohe je častým príznakom a nie je vždy spojená so srdcovými ochoreniami. Zistite, že skutočná príčina môže byť špecialistom až po podrobnom vyšetrení. Príčinou môžu byť aterosklerotické plaky v cievach, novotvary, osteochondróza atď. Mnohé ochorenia a patológie u každého pacienta sa chovajú odlišne. Bez objasnenia dôvodu poradenstvo nemôže pomôcť. Najčastejší záchvat bolesti, napríklad angina pectoris, je spojený s chôdzou. Je charakteristické, že vo väčšine prípadov sa vyskytuje pri chôdzi po ulici a nie v interiéri. Niekedy k útoku dochádza len na začiatku chôdze, a potom bolesť zmizne. Niektorí pacienti musia zastaviť každých 50–100 m kvôli silnej bolesti na hrudníku a pokračovať v chôdzi po 1-3 minútach.
  Poraďte sa s kardiológom a neurológom. Kompletné preskúmanie.

  Ja som 81. Neodkladajte pauzu. Niekedy po 3-4 rezoch. potom na dlhú dobu, ale teraz sú pocity výraznejšie. EKG nie je takmer pozorované, je potrebné presvedčiť lekára, vyšetrili sme rok v Myasniksukoy, pretiahli prístroj na niekoľko dní, takže nič neurčili. Zaujímavý detail: hneď ako niečo začnem, všetko je v poriadku. Ale nemôžem niečo urobiť niekoľko dní a byť rozptyľovaný. Podivné, ale niekedy pomáha tabletu pod jazykom. Môže to naznačovať, že je potrebné pomôcť srdcu? Objavuje sa s nervom a cvičením. Zvlášť sa cítim v pokoji, ležať, sedieť, prebúdzať sa z toho. Žiadna bolesť. Anti alebo anti-rytmické nič neakceptujú. Možno budete potrebovať? Ďakujem vám s úctou.

  Dobrý deň, nemecký Yakovlevich. Samozrejme, v tomto veku je srdcový sval už oslabený a srdce nemá živiny, kyslík. Keď začnete niečo robiť, krvný obeh sa zlepší, takže je pre vás ľahšie. Skúste 2 mesiace piť vitamíny pre srdce Panangin a liek Riboxin, a na posilnenie nervového systému Glycín a horčík B6 aminokyseliny za mesiac). Všetky dávky sú uvedené v návode. Po chvíli budete oveľa jednoduchší.

  Dobrý deň, Jana. Mal som tachykardiu (menej ako 40 úderov) a nainštalovaný kardiostimulátor. Aj pri malých magnetických búrkach stúpa horný tlak, tepová frekvencia znižuje (udržuje) 60 úderov, slabosť, nedostatok dýchania (dýchavičnosť), čo ma neustále znepokojuje. Prosím, povedz mi, ako sa vyrovnať s pokojom, ďakujem.

  Ahoj, Ludmila. Výskyt dyspnoe sa niekedy časovo zhoduje s obdobím, keď elektróda zaostáva za srdcom a „visí“, až kým opäť nezačne rásť - je jasné, že ide o diagnostiku, ktorá je diagnostikovaná samostatne a môže byť nesprávna. Kardiológovia často spájajú výskyt dyspnoe, keď kardiostimulátor pracuje, so sprievodným srdcovým ochorením, neurológiou atď. Predpokladá sa, že samotný prístroj nemôže spôsobiť takéto príznaky. Obráťte sa preto na svojho lekára, aby ste určili vhodnú liečbu.

  ahoj
  Mama (84 rokov), po fyzickej námahe, sú prerušenia práce srdca, pocit zastavenia
  Dva alebo tri zásahy, potom pauza a znova
  Potom sa rytmus normalizuje spravidla po nočnom odpočinku.
  Je možné predpokladať, že tieto javy nie sú vždy pozorované, dokonca ani pri zaťažení
  Malé bremená, práce vo vlastných domácnostiach
  Ďakujem

  Ahoj, Michael. Ak sú prerušenia pravidelne narušované, musí sa objaviť kardiológ a musí sa vykonať EKG, čo by sa nemalo oneskoriť. Prístup k liečbe srdcového zlyhania je určený príčinou vývoja tohto príznaku, a tam môže byť mnoho dôvodov! V niektorých situáciách bude konzervatívna terapia účinná, v iných môže byť potrebná aj operácia. Čo sa týka symptomatickej liečby srdcových porúch, vykonáva sa v nasledujúcich skupinách liekov: antiarytmiká, sedatíva a metabolické lieky, ktoré možno predpísať až po vyšetrení.

  Dobrý deň, doktor, mám 26 rokov. Prvýkrát s prerušeniami srdca čelia za 13 rokov. Vykonával ultrazvuk, ekg, denné monitorovanie. Na ultrazvuku boli odhalené 3 falošné akordy a prolaps mitrálnej chlopne 1 stupeň. Na ekg (v marci tohto roku) sínusová tachykardia. Monitorovanie nehovorí nič, všetko v miestnosti, extrasystole. Je predpísané piť horčík, z ktorého sa nič nezlepšuje. V marci tohto roku som sa zhoršila, nemohla som spať kvôli tachykardii a prerušeniam, ráno sa stala horšia tachykardia a prerušenia. Musel som zavolať sanitku, ktorá nepomohla. Okrem toho, ako bol ekg zastrelený, na ktorom bola obvyklá tachykardia. I prejsť všetky analýzy pre hormóny štítnej žľazy všetko je normálne, kreatinín je normálne, draslík je normálne, krvné doštičky 436 (nad normou) by mala byť až 320. A to sa deje asi 2 roky. Išiel som k hematológovi, skontrolovali všetko, povedali, hľadali príčinu v nejakom doplnení. Hemoglobín, feritín a železo v sére sú normálne. Všetky indikátory sú normálne, okrem krvných doštičiek. Neviem, čo mám robiť. Bol tam pocit nedostatku vzduchu, pocit tlaku v jugulárnej jame. Alebo zo strany srdca, pocit, že ste zaťaženie položili na vrchol. Tam je určitý tlak na hrudník. Čo to mohlo byť. Už sa bojím, že je to krvná zrazenina. Kvôli zvýšeným trombocytom. Ale uisťujú ma, že toto nie sú také veľké čísla. Kam ísť? Čo ešte preskúmať? Je veľmi ťažké žiť, musel som ukončiť svoju prácu. Už vás nebaví chodiť k lekárom s tou istou vecou. Pomoc prosím)

  Ahoj Katya. Zvýšenie krvných doštičiek je potrebné upraviť. V opačnom prípade sa môžu vyvinúť závažné komplikácie. Relatívny nárast v týchto bunkách sa vyskytuje so zvýšeným vylučovaním tekutín pri ochoreniach obličiek (je potrebné urobiť ultrazvuk obličiek a prejsť močové testy podľa Zimnitsky a Nechepurenko), s nedostatočným príjmom tekutín v tele (piť málo vody), s intoxikáciou tela veľa iného medu. drogy alebo toxíny. Príznaky, ktoré popisujete, môžu byť príčinou zvýšených krvných doštičiek.

  Snažte sa minimalizovať stres a emocionálne nepokoje vo vašom živote. Zvýšte množstvo citrónu, zeleného čaju, repy, paradajok v strave. Vo všetkých pokrmoch skúste pridať cesnak a cibuľu. Pravidelne pite drogy s horčíkom a dodržiavajte správny režim dňa a odpočinku.

  Tlak na hrudník môže byť na pozadí nervovej úzkosti a pocitov. A srdce sa musí liečiť.

  Dobrý deň, mám prerušenia, môžem stráviť celý deň a nič iné, než sa stane počas dňa mnohokrát, v poslednej dobe moje srdce bolo tiež veľmi dlhé a chvejúce sa, ultrazvuk nič neukazuje, aj EKG, čo robiť nie je normálne

  Dobrý deň, Jana. Je prerušenie práce srdca nebezpečné? Záleží na tom, s čím sú spojené, pretože arytmia môže byť nielen fyziologická. Prerušenia v srdci často indikujú prítomnosť určitých patológií kardiovaskulárneho, endokrinného alebo neurocirkulačného charakteru. V kardiológii sú kľúčové príčiny prerušenia spojené s poruchami v normálnom slede elektrických impulzov v srdci, s problémami s krvným obehom alebo so štrukturálnymi zmenami v srdci.

  Je potrebné prejsť kompletný krvný obraz a skontrolovať počet červených krviniek, pretože ľudia s anémiou z nedostatku železa sa často stretávajú s nepravidelnou funkciou srdca. Príčinou môže byť funkčná aktivita štítnej žľazy (hypertyreóza) alebo autoimunitná tyreoiditída. Dokonca aj osteochondróza môže ovplyvniť tep. Je potrebné ďalšie preskúmanie.

  http://okardio.com/aritmiya/pereboi-v-rabote-serdca-394.html

  Poruchy rytmu: nebezpečné a nie nebezpečné

  Poruchy rytmu: nebezpečné a nie nebezpečné

  Zdravé srdce bije v pokoji s frekvenciou 60 až 100 rezov za minútu. V pokoji sa znižuje frekvencia kontrakcií, počas fyzickej námahy a vzruchu sa zvyšuje - takže srdce prispôsobuje svoju prácu aktuálnym potrebám tela. Rytmická srdcová aktivita je dôležitým indikátorom práce srdca a ľudské telo citlivo reaguje na akékoľvek porušenie.

  Zvýšenie alebo spomalenie, časté alebo zriedkavé srdcové tepy, prerušenia, oneskorenia sťahov srdca - mozog okamžite prijíma alarmujúce signály a ľudské vedomie ich zachytáva. Ľudia si nevšimnú vzduch, len jeho neprítomnosť sa prejaví. Rovnako tak naše vedomie nevníma normálne, rytmické, bez prerušenia činnosti srdca, rušia sa len poruchy rytmu.

  Človek je schopný určiť, či jeho srdce bije rytmicky, môže počítať počet tepov pomocou druhej ruky hodín. Je však možné určiť pôvod srdcového rytmu a mnohé ďalšie parametre a nuansy len pomocou elektrokardiogramu. Len na EKG je viditeľný sínusový rytmus u pacienta alebo iného kardiostimulátora.

  Sinusový rytmus. Sinus, alebo sinus, je miesto v srdci, kde sa nachádza kardiostimulátor - špecializované bunky, ktoré spúšťajú normálny tep. Preto sa nebojte, keď v popise EKG vidíme nezrozumiteľnú frázu „sinus rytmus“ - to je len termín pre normálny rytmus.

  Sínusová tachykardia - zvýšená srdcová frekvencia viac ako 100 úderov za minútu. Treba však chápať, že srdcová frekvencia 150 úderov za minútu po krátkom čase môže naznačovať všeobecný nedostatok pohybu v tele, zníženie fyzickej odolnosti. Ale už tepová frekvencia 110 - 120 za minútu, fixovaná v pokoji, robí jeden zázrak: možno je to skorý príznak srdcových ochorení a je potrebné poradiť sa s kardiológom.

  Choroby s vysokou horúčkou sú sprevádzané sínusovou tachykardiou. Zvýšenie telesnej teploty o 1 stupeň spravidla spôsobuje, že srdce bije častejšie 10 úderov za minútu. Sínusová tachykardia môže byť symptómom tyreotoxikózy - prejavom nadmernej produkcie hormónov štítnej žľazy.

  U dospievajúcich v puberte a u dospelých v menopauze sa môže vyskytnúť aj sínusová tachykardia. Počas týchto období sa v tele vyskytujú hormonálne zmeny sprevádzané zmenami aktivity kardiovaskulárneho systému.

  Sinusová bradykardia - spomalenie srdcovej frekvencie na menej ako 60 úderov za minútu. Je zaujímavé, že u niektorých ľudí môže byť zriedkavý pulz spojený s jeho ústavným rysom, zdedeným. Tento stav bol nazývaný "pulz Napoleona": cisár mal vzácny pulz - je možné, že to bolo to, čo mu umožnilo zostať chladný počas bitiek.

  Bradykardia samotná je zaznamenaná u športovcov, najmä u športovcov na dlhú dobu. Niektoré infekčné ochorenia (záškrt) sú sprevádzané poškodením srdcového svalu a symptómami ako je bradykardia.

  Sinusová arytmia je úplne normálna. Malé odchýlky trvania od redukcie po redukciu (0,15 s) sú celkom prijateľné. Keď sa nadýchnete, interval medzi kontrakciami sa zvyšuje, zatiaľ čo výdych klesá.

  Extrasystoly - mimoriadne kontrakcie srdca. Normálny rytmus je prerušený neočakávaným mimoriadnym stlačením, po ktorom nasleduje dlhá pauza, potom sa obnoví rytmus. Niektorí cítia a opisujú len mimoriadny tlak a niekedy pauza - „vyblednutie“ priťahuje pozornosť.

  Extrasystole vyžaduje starostlivú pozornosť, určite by ste sa mali poradiť s kardiológom a urobiť EKG. Čo by ste nemali robiť, je upadnúť do depresie a paniky. Typ a pôvod extrasystolov možno určiť len na elektrokardiograme.

  Funkčné extrasystoly sú individuálnym znakom tela. Ich vzhľad nevadí lekárovi, neporušuje činnosť iných orgánov a systémov. Mimoriadne pozornosti si však vyžadujú extrasystoly, ktoré spôsobujú hemodynamické poruchy, ktoré sú predzvesťou paroxyziem tachykardie. Liečba takýchto extrasystolov môže vyžadovať určité úsilie od lekára a pacienta.

  Paroxyzmálna (paroxyzmálna) tachykardia - časté tepy srdca. Srdcová frekvencia počas paroxyzmálnej tachykardie môže dosiahnuť 200-250 tepov za minútu. Útok je sprevádzaný poklesom krvného tlaku, mdloby alebo dokonca stratou vedomia, bolesťou v srdci alebo veľmi nepríjemnými pocitmi v hrudníku. Počas útoku srdce neposkytuje orgánom tela normálny prísun krvi a kyslíka, mozog trpí najviac - to je miesto, kde sa vyskytujú stavy mdloby a strata vedomia.

  Paroxyzmálna tachykardia môže byť jediným príznakom patológie v srdcovom svale spojenom s poškodením systému vedenia myokardu. Môže to však byť aj prejav špeciálnej arytmickej formy infarktu myokardu. V každom prípade, pacient potrebuje odpočinok na lôžku, ambulanciu, liečbu v kardiologickej nemocnici, a potom, prípadne, v špecializovanom oddelení porúch rytmu.

  Predsieňová fibrilácia sa pozoruje u pacientov s reumatickým srdcovým ochorením u pacientov s aterosklerotickou kardiosklerózou. Pozorujú sa epizódy (paroxyzmy) blikania, ale táto porucha rytmu často nadobúda trvalú formu. Srdce nielen bije v častom rytme, intervaly medzi jednotlivými kontrakciami sú nerovnomerné - niekedy skrátené, teraz viac ako norma. Ušnica súčasne "blikne", čo spôsobuje časté nekoordinované redukcie.

  Pocity u pacientov sú veľmi nepríjemné: človek začína cítiť svoje srdce, čo nie je normálne. Nevoľnosť, závraty, mdloby - konštantní spoločníci predsieňovej fibrilácie. Pri atriálnej fibrilácii sa vytvárajú podmienky na tvorbu intrakardiálneho trombu v predsieni, čo len zhoršuje priebeh ochorenia a vytvára zvýšené riziko trombózy a embólie - náhle akútne upchatie cievy zastavením krvného obehu.

  Autor: S. Barger, kandidát lekárskych vied, kardiológ

  http://www.medweb.ru/articles/narusheniya-ritma-opasnye-i-ne-opasnye

  Viac Článkov O Kŕčových Žíl

  • Doppelgerz drogy: účinok vitamínov na mozog a cievy
   Príznaky
   Naše telo potrebuje vitamíny a minerály každý deň, pretože ak nie sú dostatočne vstrekované, metabolizmus je narušený, imunitný systém sa oslabuje a mnoho životne dôležitých orgánov začína pracovať nie celkom správne, čo je pre človeka v akomkoľvek veku neprijateľné.

  Autor článku: Victoria Stoyanova, lekár 2. kategórie, vedúci laboratória v diagnostickom a liečebnom centre (2015–2016).Z tohto článku sa naučíte: príčiny a príznaky mezenterickej trombózy, ako je to nebezpečné.