Aspirín na edém

autor: Dr. med. EK Alyokhin

Dlho sa používa na horúčku na použitie vŕbovej kôry, z ktorej sa v roku 1827 izoloval glykozidový salicín, ktorý sa stal zdrojom kyseliny salicylovej. V roku 1860 bola táto kyselina syntetizovaná a jej sodná soľ, salicylát sodný. Schopnosť salicylátu sodného znížiť horúčku a znížiť príznaky zápalu u pacientov s reumatizmom. Na tento účel sa liek niekedy používa v našich dňoch.

V roku 1899 bola do lekárskej praxe zavedená kyselina acetylsalicylová (ASA), známa ako aspirín.

ASA, pri zachovaní terapeutických vlastností salicylátu sodného, ​​spôsobuje menej vedľajších (nežiaducich) účinkov, preto je pacientmi lepšie tolerovaný. A v priebehu storočia bolo droga jedným z najpoužívanejších liekov na svete. Jeho svetová produkcia dosahuje desiatky tisíc ton ročne.

Po mnoho desaťročí sa verilo, že aspirín má tri hlavné účinky: protizápalové, antipyretické a menej výrazné anestetiká. Je to práve táto trojica účinkov, ktorá charakterizuje triedu nesteroidných protizápalových liekov (NSAID), kde okrem aspirínu a iných salicylátov existujú známe liečivá rôznej chemickej štruktúry (ortofen, indometacín, butadión atď.). Steroidné protizápalové liečivá zahŕňajú prípravky nadobličkovej kôry, ako je hydrokortizón, prednizolón.

Ako sú tieto účinky aspirínu realizované, alebo, ako hovoria experti na výskum liekov, aké sú mechanizmy pôsobenia? Sú komplexné, vzájomne prepojené a stále nedostatočne študované [1, 2].

Druhá, exsudatívna fáza zápalu, charakterizovaná uvoľňovaním tekutej časti krvi cez cievnu stenu, ktorá vedie k opuchu tkaniva, je najvýraznejšie potlačená. Aspirín znižuje tvorbu a účinok na cievy zápalových mediátorov [3], ako je histamín, bradykinín, hyaluronidáza, prostaglandíny. Výsledkom je zníženie priepustnosti ciev a zníženie exsudácie. Salicyláty porušujú syntézu ATP, zhoršujú dodávku energie zápalového procesu (citlivého na nedostatok energie), najmä migráciu leukocytov. Stabilizačný účinok na bunkové lyzozómové membrány zabraňuje uvoľňovaniu agresívnych lyzozomálnych enzýmov a tým znižuje deštruktívne účinky v zápalovom zaostrovaní. Zaujímavé je, že aspirín potláča zápalový edém končatín experimentálnych zvierat, keď je zavedený do laterálnej komory mozgu, čo indikuje účinok na centrálne mechanizmy regulácie periférneho zápalu.

Hlavnou úlohou pri implementácii protizápalového účinku aspirínu, podobne ako všetkých NSAID, je schopnosť inhibovať biosyntézu jedného z hlavných zápalových mediátorov - prostaglandínov (PG). Tieto endogénne biologicky aktívne látky sú produktmi premeny kyseliny arachidónovej a vznikajú v rôznych bunkách tela pod vplyvom enzýmu cyklooxygenázy (COX), ktorý je blokovaný aspirínom. Kyselina arachidónová sa uvoľňuje z membránových fosfolipidov použitím fosfolipázy A2.


Obr. 1. Všeobecná schéma biosyntézy prostaglandínov

Mechanizmus inhibície COX aspirínu a iných NSAID však nie je rovnaký. Aspirín, kovalentne viažuci sa na aminokyselinový zvyšok serín v molekule enzýmu, ho ireverzibilne inhibuje. Výsledkom sú sterické prekážky pripojenia substrátu (kyselina arachidónová) k aktívnemu centru COX. Na rozdiel od aspirínu voltarenu, ibuprofén a iné NSAID viažu COX reverzibilne. V zapálenom tkanive sa tvoria prevažne PGE.2 a CHZO2. Pôsobia na cievnu stenu samotnú a zvyšujú vplyv iných zápalových mediátorov: histamínu, bradykinínu, serotonínu.

V súvislosti so štúdiom mediátorov imunity - imunocytokínov sa otvárajú nové možnosti v regulácii zápalu. Bolo zistené, že aspirín inhibuje expresiu génu faktora nekrotizujúceho nádor (TNF-a). Okrem iných účinkov aktivuje neutrofily a makrofágy, ktoré môžu podporiť zápal. Existujú údaje o obmedzení produkcie IL-1, ktoré spolu s aktiváciou makrofágov a neutrofilov majú vlastnú pro-zápalovú schopnosť - indukujú syntézu proteínov akútnej fázy. Vplyvom neskorého proliferatívneho štádia zápalu aspirín inhibuje tvorbu granulomov (zápalový rast spojivového tkaniva vo forme uzliny alebo tuberkulózy), najmä charakteristický pre reumatizmus. Predpokladá sa, že tento účinok je spojený s elimináciou účinku serotonínu a bradykinínu stimulujúceho fibroblasty.

Ako sa zistilo nedávno, metabolit lipoxínu kyseliny arachidónovej (LH) A4 (kyselina trihydroeikozotetraenová) významne prispieva k terapeutickému účinku aspirínu na zápal. Je generovaný rôznymi typmi buniek, vrátane aktívnych účastníkov zápalového procesu, neutrofilov a makrofágov. Východiskovým bodom pri indukcii syntézy (LH) A4 je acetylácia COX aspirínu. Bolo zistené, že lipoxíny regulujú bunkové reakcie zápalu a imunity. Najmä sa ukázalo, že lipoxíny dramaticky inhibujú uvoľňovanie IL-8, čo spôsobuje zrýchlené zrenie, chemotaxiu, transendotelovú migráciu, aktiváciu neutrofilných leukocytov a tiež aktivuje makrofágy a T-lymfocyty.

Antipyretický účinok je zrejme tiež spojený s inhibíciou syntézy GHG. NSAID a aspirín medzi nimi neovplyvňujú normálnu alebo zvýšenú telesnú teplotu prehriatia (tepelný úder). Iné stavy vyplývajú z infekčných chorôb. Endogénne pyrogény, hlavne IL-1, sa mobilizujú z leukocytov a zvyšujú hladinu PGE v termoregulačnom centre nachádzajúcom sa v hypotalamickej oblasti mozgu.2. Výsledkom je narušenie normálneho pomeru Na + a Ca2 + iónov. ktorý mení aktivitu neurónov teplotne riadených mozgových štruktúr. Výsledkom je zvýšenie výroby tepla a zníženie prestupu tepla. Potlačenie tvorby PGE2 a tak obnovenie normálnej aktivity neurónov, aspirín znižuje telesnú teplotu. K poklesu teploty dochádza v dôsledku zvýšeného prenosu tepla v dôsledku expanzie kožných ciev, ku ktorému dochádza na príkaz z termoregulačného centra. V súčasnosti, na základe koncepcie ochrannej úlohy zvyšujúcej sa teploty, je zriedka špecificky znížená. To sa zvyčajne dosahuje ako dôsledok vystavenia sa kauzatívnemu faktoru (najčastejšou situáciou je zničenie pôvodcu infekčného procesu antibiotikami).

Deti však majú predpísané antipyretické lieky pri teplote 38,5–39 ° C, čo porušuje celkový stav tela a deti s kardiovaskulárnou patológiou a náchylnými k záchvatom pri teplote 37,5–38 ° C. Zároveň sa berie do úvahy, že u detí s vírusovými infekciami (chrípka, akútne respiračné infekcie, kuracie kiahne) je aspirín spojený s rozvojom Rayovho syndrómu, ktorý je charakterizovaný poškodením mozgu a pečene a často vedie k smrti. Preto pediatri používajú ibuprofén, naproxén a obzvlášť často paracetamol.

Mechanizmus analgetického (analgetického) účinku sa skladá z dvoch zložiek: periférnej a centrálnej.

Je známe, že PG (PGE2. PGF2a. PGI2 ), ktoré majú strednú vnútornú schopnosť spôsobiť pocit bolesti, významne zvyšujú citlivosť (senzibilizáciu) zakončení nervového vlákna na rôzne vplyvy, vrátane zápalových mediátorov - bradykinínu, histamínu atď. Preto porušenie biosyntézy PG vedie k zvýšeniu citlivosti na bolesť, najmä počas zápalu, Centrálna zložka, pravdepodobne spojená aj s inhibíciou syntézy GHG, spočíva v inhibícii vedenia impulzov bolesti pozdĺž vzostupných nervových dráh, najmä na úrovni miechy. V porovnaní s inými NSAIDs je analgetický účinok salicylátov skôr slabý.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že kombinácia protizápalových, analgetických a antipyretických vlastností jediného liečiva nemôže byť považovaná za náhodnú, pretože účinky samotných PG, ktorých vplyv na tvorbu je hlavným účinkom aspirínu a iných NSAID, je mnohostranný.

Aspirín a kardiovaskulárne ochorenia

Použitie aspirínu pri niektorých kardiovaskulárnych ochoreniach a najmä pri ischemickej chorobe srdca (ICHS) je založené na jeho schopnosti uplatniť antitrombotický účinok, ktorý sa prejavuje pri prevencii tvorby krvných zrazenín - trombózy. Krvná zrazenina, krvná zrazenina rôznej hustoty, vytvorená v cievach, môže brániť alebo úplne blokovať prietok krvi v cieve, čo vedie k narušeniu krvného zásobovania (ischémie) zodpovedajúceho orgánu alebo jeho časti. V závislosti od stupňa ischémie, možnosti kompenzácie nedostatku zásobovania krvou v dôsledku susedných ciev, dôležitosti orgánu, dôsledkov pre organizmus sa môže meniť až do smrteľného infarktu srdca alebo mozgu. Trombus alebo jeho fragment sa môže uvoľniť, pohybovať sa krvným obehom a blokovať inú cievu (embóliu) s podobnými dôsledkami.

Preto má zvýšená tendencia k trombóze mimoriadne dôležitú úlohu v priebehu mnohých kardiovaskulárnych ochorení. Rovnako je zrejmá naliehavá potreba antitrombotických činidiel. Existujú tri skupiny takýchto liečiv: fibrinolytické, antikoagulačné a protidoštičkové alebo protidoštičkové činidlá. Fibrinolytiká sú určené len na rozpustenie už vytvorenej krvnej zrazeniny. Aktívne sa používajú antikoagulanciá, lieky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. Vyžadujú si však starostlivú kontrolu zrážania krvi, pretože môžu spôsobiť predávkovanie nebezpečným krvácaním. Najpoužívanejšie protidoštičkové lieky, medzi ktorými je nesporným lídrom náš priateľ aspirín.

Krvné doštičky, endotel a trombóza

Tvorba krvnej zrazeniny je výsledkom komplexnej interakcie medzi zložkami cievnej steny, krvných doštičiek a plazmatických proteínov koagulačných a antikoagulačných systémov krvi [5]. Krvné doštičky nie sú schopné usadiť sa na intaktnom endoteli, čo je vrstva sploštených buniek, ktoré lemujú steny krvi a lymfatických ciev. Ak je však narušená integrita endoteliálnej vrstvy, ľahko sa drží na subendoteliálnych štruktúrach, najmä kolagéne (adhézii), čo je zabezpečené prítomnosťou glykoproteínových receptorov na membránach doštičiek. Zároveň krvné doštičky uvoľňujú niektoré látky, vrátane adenozíndifosfátu (ADP) a tromboxánu, ktoré sú silnými agregátmi. Výsledkom je úzka akumulácia krvných doštičiek s tvorbou fibrinogénnych mostíkov medzi nimi (agregácia). Existuje ďalšie uvoľňovanie ADP a tromboxánu, aktivácia neaktívnych buniek, vzrastá hmotnosť krvných doštičiek (fenomén snehovej gule), trombocyt trombocytov. Enzýmy, vazoaktívne peptidy sa uvoľňujú z granulátov krvných doštičiek, zvyšujú sa faktory zrážania krvi, zvyšujú sa zrážanlivosti krvi, proteíny zrážania impregnujú trombus trombocytov, jeden z nich, fibrinogén, sa transformuje na fibrín, čím sa dosahuje hustota krvnej zrazeniny, tvorba krvnej zrazeniny sa dokončí.

Dvaja najdôležitejší účastníci týchto udalostí sú tromboxán a prostacyklín (CHZO)2 ), ktoré sa tvoria z kyseliny arachidónovej pod vplyvom COX, tromboxánu - v krvných doštičkách, prostacyklínu - v endotelových bunkách. Ale ich účinky sú antagonistické: prostacyklín rozširuje cievy a inhibuje agregáciu krvných doštičiek, tromboxán pôsobí opačne (obr. 2). Tieto účinky sa realizujú prostredníctvom dobre známeho prenosu mediátora (messenger) do bunky, cAMP [6]. Prostacyklín zvyšuje obsah cAMP, ktorý udržuje Ca2 + v viazanom stave, čo vedie k inhibícii adhézie a agregácie krvných doštičiek, ako aj k zníženiu ich uvoľňovania tromboxánu. Pod vplyvom tromboxánu naopak klesá hladina cAMP v krvných doštičkách.

Obr. 3. Spôsoby metabolizmu kyseliny arachidónovej v krvných doštičkách a endotelových bunkách a miesto aplikácie účinku aspirínu.

Intaktný endotel produkujúci prostacyklín nepriťahuje krvné doštičky. Existujú aj ďalšie vysvetlenia. Endotelové bunky a krvné doštičky majú záporný náboj a navzájom sa odpudzujú. Takzvaný relaxačný faktor závislý od endotelu syntetizovaný endotelovými bunkami, ako je prostacyklín, inhibuje adhéziu a agregáciu krvných doštičiek. Nakoniec, na povrchu endotelových buniek je lokalizovaný enzým ADPáza, ktorý ničí silný aktivátor krvných doštičiek ADP (ktorý je tvorený AMP, naopak inhibuje adhéziu a agregáciu krvných doštičiek) [5]. Keď sa vytvorí defekt endotelu (napríklad v dôsledku aterosklerózy), potom sa nahé subendoteliálne tkanivá bez týchto faktorov stávajú atraktívnymi pre krvné doštičky.

Aspirín ako antitrombotické činidlo

Aspirín ireverzibilne acetyluje COX doštičiek, ktoré sú bez jadra schopné syntetizovať nové molekuly tohto enzýmu, podobne ako iné proteíny. Výsledkom je, že tvorba metabolitov kyselinou arachidónovou, vrátane tromboxánu, je v krvných doštičkách počas celého ich životnosti (až do 10 dní) prudko potlačená. Nevratnosť inhibície COX je základný rozdiel medzi aspirínom a všetkými ostatnými NSAID, ktoré inhibujú COX reverzibilne. V dôsledku toho by museli byť predpisované oveľa častejšie ako aspirín, ktorý je nepohodlný a plný komplikácií.

Aspirín spôsobuje antitrombotický účinok. Ako sa to dosahuje? V obehovom systéme aspirín necirkuluje dlho, preto má relatívne malý vplyv na COX cievnej steny, kde pokračuje syntéza prostacyklínu. Okrem toho, endoteliálne bunky, na rozdiel od doštičiek, sú schopné syntetizovať nové molekuly COX. Ale prevládajúci vplyv na COX krvných doštičiek je poskytovaný použitím malých dávok aspirínu - približne 50 - 325 mg denne, čo je výrazne menej ako dávky používané na zápal (2,0 - 4,0 g denne) a samozrejme bezpečnejšie. Aspirín má ďalšiu užitočnú vlastnosť: pretože je antagonistom vitamínu K, inhibuje syntézu trombínu v pečeni, ktorý je prekurzorom zrážania krvi.

Aspirín sa dlhodobo predpisuje tromboflebitídou, poruchami cerebrálnej cirkulácie a najmä na prevenciu tromboembolických komplikácií ICHS a infarktu myokardu. Aspirín je nevyhnutný na prevenciu trombózy počas operácií na srdci a krvných cievach. Pri nepriaznivom priebehu tehotenstva často dochádza k hypertenzii, ktorá sa môže zmeniť na preeklampsiu (bolesť hlavy, poruchy zraku, edémy, kŕče). Základom týchto komplikácií je nadprodukcia tromboxánu s nedostatkom prostacyklínu. Prebytok tromboxánu spôsobuje hyperaggregáciu krvných doštičiek a vaskulárny spazmus. Preto sa prevencia preeklampsie úspešne uskutočňuje s aspirínom, najmä jeho dlhodobo pôsobiacimi dávkovými formami.

Nedávne štúdie ukazujú nové aspekty priaznivých účinkov aspirínu na kardiovaskulárne ochorenia. Je známe, že kyslíkové radikály vznikajúce pri peroxidácii lipidov, ako aj v aktivovaných neutrofiloch a makrofágoch sú dôležitým faktorom ovplyvňujúcim endotel. Bolo zistené, že aspirín chráni endotel pred takýmto poškodením, ktoré je spojené so zvýšenou syntézou cytoprotektívneho proteínu feritínu, ktorý pohlcuje ióny železa, hlavný katalyzátor tvorby kyslíkových radikálov z cytozolu. Zaujímavé je, že iné NSAID nemajú túto vlastnosť. Aspirín indukuje tvorbu NO syntetázy a tým zvyšuje produkciu NO, najdôležitejšieho faktoru pri expanzii krvných ciev a zlepšovaní ich prietoku krvi. Tieto účinky sú užitočné pri rôznych kardiovaskulárnych ochoreniach. Pri ateroskleróze úspešne dopĺňajú známu schopnosť aspirínu spomaliť tvorbu aterosklerotických plakov, chrániacich lipoproteíny s nízkou hustotou pred oxidáciou.

Aspirín sa široko používa na liečbu nielen reumatických ochorení, ale aj zubov a bolestí hlavy, migrén, neuralgie a niektorých ďalších patologických stavov sprevádzaných zápalom, bolesťou a vysokou horúčkou.

Nanešťastie, porušenie syntézy GHG, ktoré je základom terapeutického účinku, spôsobuje hlavné nežiaduce účinky aspirínu - tvorbu žalúdočných vredov a toxických účinkov na obličky. Dôvodom je, že počas blokády COX, súčasne s inhibíciou syntézy škodlivých prozápalových GHG, dochádza k zníženiu prospešných GHG, najmä k ochrane žalúdočnej sliznice pred škodlivými faktormi a predovšetkým z kyseliny chlorovodíkovej produkovanej žalúdkom. Prirodzene, tieto komplikácie boli vnímané ako nevyhnutné. Nedávno sa však v priebehu hĺbkovej štúdie mechanizmu účinku aspirínu zistilo, že COX má dve izoformy: COX-1 a COX-2. COX-1 je štrukturálny enzým, ktorý vykonáva syntézu PGs, ktoré regulujú normálne (fyziologické) funkcie rôznych buniek, zatiaľ čo COX-2 je aktivovaný prozápalovými stimulmi a tvorí PGs, ktoré sa podieľajú na vývoji zápalového procesu. Ilustratívny a ďaleko od jediného príkladu, keď liek pôsobí ako nástroj na štúdium základných javov.

Lieky podobné aspirínu a aspirínu blokujú COX-2 aj COX-1, čo vysvetľuje povahu vedľajších účinkov. Objav izoforiem COX predstavuje teoretický základ pre tvorbu protizápalových liečiv v podstate nových typovo selektívnych blokátorov COX-2, a preto je zbavený ich typických závažných vedľajších účinkov. A takéto látky už boli získané, podstupujú klinické skúšky [4].

V súvislosti s nedávnym objavom antiproliferatívneho (inhibičného bunkového proliferačného) pôsobenia na sliznicu hrubého čreva sa intenzívne skúma účinnosť použitia aspirínu pri liečbe kolorektálneho karcinómu [4], ktorého bunky exprimujú COX-2. Na základe zapojenia zápalovej zložky do vývoja Alzheimerovej choroby (variant rýchleho vývoja demencie u starších pacientov) sa skúma možnosť použitia NSAID pri liečbe.

Vzhľadom na to, že najčastejším vedľajším účinkom aspirínu je poškodenie sliznice žalúdka, je pochopiteľné minimalizovať ho. Škodlivý účinok aspirínu na žalúdok sa realizuje na dvoch úrovniach: systémovej, ktorá už bola spomenutá vyššie a lokálna. Lokálny účinok je priamy škodlivý účinok na sliznicu žalúdka, pretože látka, slabo rozpustná vo vode a kyslý obsah žalúdka, sa zráža v záhyboch sliznice.

Lokálny dráždivý účinok, najmä u bežných tabliet ASA, môže byť výrazne oslabený pokrytím tabliet povlakom, ktorý sa rozpúšťa len v črevách. Mikroenkapsulované tablety majú podobný účinok. Je pravda, že absorpcia lieku je oneskorená, čo však nezáleží na antiagregačnom účinku. Rýchly a výraznejší účinok pri súčasnom znížení rizika poškodenia žalúdka poskytuje rozpustné tablety, ktoré obsahujú špeciálne látky, ktoré zvyšujú rozpustnosť ASA vo vode. Ale v žalúdku (pH 1,5 - 2,5) sa môže časť rozpustenej látky rekryštalizovať. Aby sa tomu predišlo, tablety obsahujú látky s tlmivými vlastnosťami - hydrogenuhličitan sodný, citrát sodný a iné.. Komplexné zlúčeniny ASA s dobrou rozpustnosťou vo vode sa získajú. Lyzín acetylsalicylát (lieky aspizol a laspal) sa podávajú intravenózne a intramuskulárne. Vyvinuté transdermálne formy ASC sú veľmi sľubné - vo forme náplasti aplikovanej na kožu. Táto dávková forma podľa predbežných údajov poskytuje nielen dlhodobý príjem liečiva do systémového obehu a redukciu vedľajších účinkov na žalúdok, ale tiež relatívne selektívnu inhibíciu COX krvných doštičiek pri zachovaní syntézy prostacyklínu.

Zavedením nových NSAID do lekárskej praxe, v súčasnosti používané lieky, samozrejme, stratia svoj význam, ale nie aspirín s jeho jedinečným rozsahom. Aspirin s dôverou prechádza do XXI storočia, v druhom storočí slúžiť liek, odhaľujúc všetky nové aspekty jeho biologickej aktivity. Je zaslúžene vodcom všetkých drog. Každý rok počet publikácií venovaných aspirínu vo svete predstavuje tisíce. História aspirínu je mimoriadne poučná v tom, ako nové myšlienky a nové metodologické prístupy umožňujú získať veľmi dôležité výsledky s veľmi starým predmetom štúdia.

literatúra
1. Mashkovsky M.D. Lieky: V 2 tonách 13. vydanie. Kharkiv: Torsing, 1998. V.1.
2. Sigidin Ya.A. Schwarz G.Ya., Arzamastsev A.P. Lieberman S.S. Lieková terapia zápalového procesu. M. Medicine, 1988. 240 str.
3. Abelev G.I. Zápal // Soros Educational Journal. 1996. № 10. P. 28–32..
4. Nasonov E.L. Lebedeva O.V. // Správy z farmácie a medicíny. 1996, č. 1. P. 3–8..
5. Sidorenko B.A. Preobrazhensky DV Kardiológia. 1996. V. 36, č. 1. P. 68–83..
6. Filippov P.P. Ako sa prenášajú externé signály vnútri bunky // Soros Educational Journal. 1998. № 3. S. 28-34..

O autorovi:
Evgeny Konstantinovich Alekhin. Doktor lekárskych vied, profesor, zodpovedajúci člen Ruskej akadémie prírodných vied, vedúci. Katedra farmakológie, Štátna lekárska univerzita v Bashkir. Hlavnými vedeckými záujmami sú imunologická farmakológia. Autor viac ako 180 vedeckých prác a vynálezov, tri monografie.

http://www.otekstop.ru/raznoe/8709-aspirin-pri-otekah.html

10 situácií, pri ktorých vás pravidelný aspirín (kyselina acetylsalicylová) ušetrí

Už ste niekedy dohadovali, že aspirín môže byť použitý nielen na zmiernenie bolesti? Tento liek, ktorý je možné kúpiť bez lekárskeho predpisu v akejkoľvek lekárni, má niekoľko úžasných vlastností, ktoré mnohí ľudia nemajú podozrenie.

Zozbierali sme 10 spôsobov použitia kyseliny acetylsalicylovej, čo môže byť užitočné pre každého.

1. Pomáha bojovať proti akné

Vďaka svojim protizápalovým vlastnostiam aspirín znižuje akné a upokojuje pokožku. Musíte rozdrviť 2-3 tablety (je dôležité, aby boli nepotiahnuté) a premiešajte s citrónovou šťavou. Naneste zmes na pupienok, držte asi minútu, potom opláchnite. Túto pastu nie je možné použiť pred vystavením slnečnému žiareniu.

2. Zmierňuje svrbenie pred bodnutím hmyzom

Tiež aspirín pomôže znížiť opuchy a svrbenie spôsobené uštipnutím komármi. Navlhčite pilulku vodou na pastu, naneste ju na uštipnutie a podržte niekoľko minút.

3. Znižuje póry na tvári

Aspirín normalizuje vylučovanie mazových žliaz, čím znižuje veľkosť pórov, pokožka sa stáva žiarivou a hladkou. Tu je maska, ktorej príprava nebude trvať dlhšie ako päť minút: 7 tabliet aspirínu bez škrupiny 3 polievkové lyžice prírodného jogurtu alebo kyslej smotany 1 polievková lyžica medu.

4. Eliminuje lupiny

Lupiny nielenže vyzerajú zle, ale tiež spôsobujú nepríjemné pocity v dôsledku svrbenia. Ak chcete sa ho zbaviť, musíte rozdrviť dve tablety aspirínu a zmiešať s množstvom šampónu, ktoré máte dosť na umývanie vlasov.

5. Pôsobí ako exfoliant (prostriedok na hĺbkové čistenie pokožky)

Kyselina acetylsalicylová zvláda odstránenie odumretých buniek epidermy. Ak chcete pripraviť exfoliant, jednoducho zmiešajte niekoľko tabliet aspirínu s vodou. Naneste zmes na pokožku, nechajte pôsobiť niekoľko minút, potom masírujte a opláchnite vodou. Ak máte citlivú pokožku, opatrne ju používajte, môže spôsobiť podráždenie.

6. Pomáha vyrovnať sa s mozolmi na nohách.

Tieto tablety sú tiež schopné urobiť mäkšie nohy, pretože kyselina dokonale odstraňuje odumretú pokožku. Rozdrvte sedem tabliet, zmiešajte s lyžičkou citrónovej šťavy na pastu. Naneste zmes na nohy, vložte do tepla po dobu 10 minút. Potom choďte pemzou v problémových oblastiach.

7. Obnovuje poškodené vlasy.

Aj vlas môže byť užitočný. To z nich robí hladké a lesklé, pomáha zachovať farbu po farbení. V šálke teplej vody rozpustite aspirínový blister.

Po šamponovaní aplikujte túto masku na vlasy. Nechajte pôsobiť 15 minút a potom opláchnite. Pred použitím predchádzajúcich tipov odporúčame, aby ste sa poradili so všeobecným lekárom alebo dermatológom.

http://dusea.ru/2017/02/10-situacij-v-kotoryx-vas-spaset-obychnyj-aspirin-acetilsalicilovaya-kislota/

Aspirín na edém

V skutočnosti bude kyselina acetylsalicylová pre ženy v tomto období bezpečná len vtedy, ak liek dlhodobo nezneužijú. Ak chcete odstrániť opuch, stačí piť sutru nie viac ako štvrtinu pilulky a nie oneskoriť s trvaním príjmu. V každom prípade, ak žena pochybuje o vhodnosti predpísania lieku, vždy sa môžete poradiť s iným odborníkom, ktorý si vyberie jemnejšiu náhradu (napríklad bylinné čaje s bezpečnými zložkami pre tehotné ženy vo vhodných množstvách).

Aspirín na kŕčové žily

Kyselina acetylsalicylová je skutočne schopná pomáhať s varikóznou dilatáciou nôh v dôsledku jej zrejmých antitrombotických vlastností. Výhodou tohto účinku je zabránenie možného blokovania krvných ciev. Kvôli zníženiu zrážanlivosti krvi môže byť kyselina acetylsalicylová skutočne úspešne použitá na varixovú expanziu nôh a na prevenciu ireverzibilných účinkov. Nie je potrebné podrobne vysvetľovať, že blokovanie žily je veľmi nebezpečný jav, ktorý si vyžaduje neodkladný lekársky zásah. Akútny stav je ľahšie varovať ako bojovať o život pacienta.

Aspirín na kŕčové žily je naozaj užitočný, ale nie je ideálnym liekom, má dosť vážne kontraindikácie a zoznam možných komplikácií. Po prvé, kyselina acetylsalicylová má negatívny vplyv na celý gastrointestinálny trakt, ak ju pijete na lačný žalúdok, potom to nevyhnutne vyvolá gastritídu alebo dokonca horšie žalúdočné vredy. Ak dokonca pijete kyselinu acetylsalicylovú, potom v šumivej a vo vode rozpustnej forme (podľa typu cudzích analógov - Upsarín Upsa, Aspirín C). Táto forma, aj keď drahšia, ale menej poškodzuje žalúdok a rýchlejšie vstrebáva.

Ak táto možnosť s šumivými tabletami nevyhovuje, je lepšie rozdrviť obyčajnú tabletu na niekoľko menších častí a vypiť po jedle s mliekom alebo sladkým a nekyslým nápojom. Takéto opatrenie mierne zníži negatívny účinok látky. Ak je potrebné, aby pacient užíval riediace prostriedky a aspirín je kontraindikovaný, potom so súhlasom lekára môžete použiť iné skupiny liekov. Napríklad periférne vazodilatátory riedia krv dobre (pentoxifylín, kyselina nikotínová), antikoagulant (warfarín, heparín).

Zaujímavosťou je, že len málo ľudí vie, že kŕčové žily možno liečiť nielen systémovým použitím, ale aj lokálnym. Existuje jednoduchý a lacný recept, ktorý pri lokálnom aplikovaní eliminuje opuchy, bolesť a ťažkosť v nohách. Za týmto účelom zmiešajte 200 ml teplej vody, blistra (10 tabliet) kyseliny acetylsalicylovej. Zmes v skle sa dôkladne premieša až do úplného rozpustenia a potom sa do nej ponoria lekárske bandáže. Gázové obväzy potom musia dostať a zabaliť ich boľavé nohy s kŕčovými žilami. Taký obväz by mal byť na nohe, kým kvapalina na obväzoch nebude úplne suchá. Najjednoduchší spôsob je vložiť do vody celú gázu a potom ju odvíjať a viazať cez nohu.

kontraindikácie

V prvom rade je kyselina acetylsalicylová s kŕčovými žilami kontraindikovaná za týchto podmienok:

 • Obdobia tehotenstva a dojčenia (hoci naši lekári niekedy predpisujú aspirín tehotným ženám v malých dávkach)
 • Prítomnosť žalúdočných ochorení spojených s vysokou kyslosťou (ulcerácia, gastritída)
 • Bronchiálna astma (existuje riziko vyvolania záchvatu udusenia)
 • Tendencia k krvácaniu, nízka zrážanlivosť krvi (aspirín ďalej posilní tieto účinky)
 • Vek detí do 15 rokov, dna, diabetes mellitus 2. typu, prítomnosť renálneho zlyhania.

V žiadnom prípade by ste nemali užívať aspirín v prítomnosti krvácania z rozšírených kŕčových žíl pažeráka, inak to spôsobí katastrofálne následky.

http://lekhar.ru/bad/vitaminno-mineralnye-kompleksy/acetilsalicilovaja-kislota-pri-otjokah/

Aspirín pre edém

Unikátne masky pre pokožku okolo očí - domáce recepty, nákupné nástroje

Na odstránenie vrások naši čitatelia úspešne používajú Biorecin. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

Maska okolo očí je potrebná aj v prípade, že pokožka tváre je mladá a svieža. Faktom je, že koža okolo očí je veľmi krehká a má hrúbku iba 0,5 mm (koža tváre a tela je štyrikrát hrubšia). Okrem toho neexistuje takmer žiadny kolagén a elastín, ako aj potné a mazové žľazy a dokonca aj podkožné tkanivo. Takže táto oblasť tváre, ako žiadna iná, je ovplyvnená ultrafialovým žiarením, chladom a teplom.

A my neustále blikáme, čo tiež negatívne ovplyvňuje pokožku očných viečok. Masky vrások okolo očí sú schopné poskytnúť plnú ochranu a urobiť mladistvú pokožku večnou.

Čo sú schopné

Očné masky na vrásky nie sú plastické operácie alebo injekcie, takže sotva budú schopní odstrániť vrána nohy drasticky. Ale potom sú bezpečné a nepoškodzujú výrazy tváre a nervy tváre. Okrem toho, okolo očí nie sú žiadne multifunkčné masky proti vráskam: toto riešenie zvyčajne rieši jeden alebo maximálne dva kožné problémy.

Táto liečba však môže vyriešiť alebo predísť mnohým problémom s kožou očných viečok:

 • Masky zabraňujú vysušeniu pokožky okolo očí a hydratujú ju;
 • Vytiahnite a predídete ptoze storočia;
 • Vyživujú a omladzujú;
 • hladký;
 • Zosvetlenie pokožky;
 • Majú lymfodrenážny účinok.

Vašou hlavnou úlohou je určiť problém. Tým sa výrazne uľahčí výber nástrojov alebo prísad na masky z vrások okolo očí doma.

Niektoré základné pravidlá aplikácie

Aby sa vzhľad stal mladým a jasným, je dôležité nielen používať masky, ale aj ich správne používanie.

 1. Takže najprv skúma zloženie výrobku, ak si ho kúpite v obchode: nemalo by byť nič, čo by spôsobilo alergiu. Ak urobíte masku pod očami vrások doma, potom sa pozrite na recepty, v ktorých nie sú žiadne alergény. V každom prípade, pred prvou aplikáciou je lepšie urobiť testovaciu masku päť minút a zistiť, ako na ňu reaguje.
 2. Najlepšie je to urobiť pred spaním. Ale nenechávajte nástroj v noci, inak bude opuch.
 3. Pred aplikáciou nielen očistite pokožku a zmyte všetky make-upy z očí, ale tiež pripravte kožu. Môžete ho drhnúť najjemnejším peelingovým prostriedkom alebo ho pariť: takto otvoríte póry.
 4. Je lepšie brať zakúpené masky nie v bankách alebo tubách, ale v balíkoch určených na jedno použitie.
 5. Akýkoľvek spôsob, ako udržať nie viac ako štvrtinu hodiny.
 6. Aplikujte ich tak, aby ste nepoškodili riasy a masáže. Pohyb by mal byť jemný a tlieskajúci, prstence sú najvhodnejšie.
 7. Aplikujte tak, aby nespadol na sliznicu očí a očných viečok.
 8. Najlepší prostriedok na spláchnutie je mlieko. Nezabudnite na špongiu. No, nezabudnite na očný krém.
 9. Použite raz týždenne až dve. Kurz závisí od toho, ako jasne je problém vyjadrený. Zvyčajne dosť tucet postupov. Po štyroch týždňoch prestávky.
 10. Aj keď sa ukázalo, že je príliš tekutý, môžete na špongie alebo obrúsky vložiť masku a pripojiť ich k očiam. Hlavnou vecou nie je otvárať oči, kým je maska ​​na vás.
 11. Ak sa niektorá zo zložiek musí zahrievať, masku ihneď neaplikujte, nechajte ju vychladnúť. V opačnom prípade hrozí riziko popálenia kože očných viečok náchylných na poranenia.
 12. Je lepšie odložiť postup, ak máte poškodenie alebo podráždenie pokožky očných viečok.

Nakupujte nástroje

Aby mali účinok, je dôležité dodržiavať niekoľko ďalších pravidiel. V prvom rade je lepšie nezvoliť v kompozícii produkty s tečúcimi olejmi. Dávajte pozor na masku okolo očí hypoalergénne. Najlepšie je kúpiť takéto nástroje v lekárňach alebo značkových kozmetických predajniach. A napokon ich vyberajte nielen na základe problému, ale aj s ohľadom na váš vek.

Medzi najobľúbenejšie a najúčinnejšie prostriedky posledných rokov, hodnotené špecialistami aj bežnými dievčatami, stojí za zmienku nasledovné:

 • Doprajte si mary kay. Upokojujúca maska, ktorá eliminuje opuchy a dokonale hydratuje krehkú pokožku okolo očí. Zloženie - extrakt z uhoriek, lieskový orech a harmančekové extrakty. Nespôsobuje alergie a neobsahuje žiadny tuk. Môžete ho používať kedykoľvek počas dňa, po desiatich minútach ho môžete odstrániť vlhkými obrúskami.
 • Pekné oči. Kúpeľná maska ​​vo forme obkladu z Thajska. Chladí a zmierňuje podráždenie, vyživuje, zmierňuje únavu. Zmes obsahuje extrakty z uhorky a obilnín, ako aj eukalyptový olej. Ukladá sa len na zatvorené oči.
 • Liečba maska ​​ženšen Kakaové maslo. Izraelská maska ​​z Egomania Professional Collection. Zloženie - kakaové maslo a ženšenový extrakt.
 • Gold Recoony. Kórejské škvrny so zlatom z hydrogélu.
 • Multivitamínová maska ​​proti vráskam. Maska proti vráskam izraelskej firmy Christina. Vyživuje pokožku okolo očí a poskytuje vitamíny.
 • Pie čerstvé z Choccolatte. Odstraňuje opuchy, odstraňuje modriny a tmavé kruhy, ochladzuje, zmierňuje nielen vrásky, ale aj opuchy. Dosť ekonomický nástroj. V zložení - rôzne oleje, íl, zemiaková kaša, rastlinné extrakty.
 • Zelený štýl od bieloruského výrobcu LIV DELANO. Organická maska ​​s rastlinnými olejmi a kyselinou hyalurónovou. Ideálny pre dehydratovanú a veľmi suchú pokožku.
 • Shiseido. Multivitamínová maska. Primeraná cena. Dobré pre najcitlivejšiu a najjemnejšiu pokožku očných viečok. Zmierňuje mimické vrásky.
 • oči Maska na starostlivosť o pery Extrémne pohodlie. Terapeutická maska ​​od Matis. Vhodné na pokožku pier.
 • Kúpeľná maska ​​od spoločnosti LundenIlona. V zložení - výťažky z čiernych ríbezlí a horčičného oleja.

Masky doma: najobľúbenejšie recepty

Masky pod očami vrások doma sú dobré, pretože presne viete, z akých komponentov ich robíte. Okrem toho si v takejto maske určite nevložíte alergén. Existuje mnoho variantov takýchto liečiv, preto je možné riešiť akékoľvek problémy s kožou okolo očí s ich pomocou. Hlavnou vecou je nepoužívať príliš agresívne komponenty.

Maska na chlieb

Jeden z najstarších, ale účinných receptov. Na prípravu pripravujeme strúhanku a najviac tučné mlieko. Tuk je dôležitý vzhľadom na to, že takéto mlieko lepšie vyživuje pokožku a tým odstraňuje vrásky. Plus je bieliaci účinok. Chlieb potrebuje malý kúsok, mlieko - pol pohára. Namáčanie, premieňať na kašu a držať očné viečka na štvrť hodiny. Je dôležité, aby ste sa na riasy nedostali.

Po umytí teplou vodou a očný krém aplikujte na pokožku okolo očí.

zemiaky

Tiež klasický recept. Šťava z užitočných hľúz bieli, okrem toho je tu veľa bielkovín, čo pomáha vyhladiť vrásky okolo očí.

Táto maska ​​je vhodná pre suchú pokožku, ktorá ju oživuje a robí ju žiarivou, pričom súčasne odstraňuje jemné vrásky. Môže sa používať od 30 rokov. Takže tri zemiaky na strúhadle sú menšie a pridajte niekoľko kvapiek smotany.

Platíme takto:

 1. Maska ležela na bavlnené tampóny;
 2. Aplikujeme na oči;
 3. Vymyjeme sa za štvrtinu hodiny;
 4. Použite krém!

petržlen

Bielia, majú detoxikačné vlastnosti a čistia vrecia. Okrem toho sa rýchlo vyrovná s vráskami po vystavení slnečnému žiareniu. Potrebujeme takúto masku od 20 rokov.

Na výrobu masky petržlenu potrebujeme:

 1. Pár lyžičiek kyslej smotany;
 2. Čajová lyžička čerstvej petržlenu.

Zelení sú dobre nasekaní (alebo mletí), zmiešaní so zakysanou smotanou... A nie v šaláte, ale navždy. Dobre sa rozotrite a opláchnite po 10 minútach. Krém je tiež potrebné.

Kôň je tiež vhodný, ale jeho semená sú potrebné. Dáme ich do malých vrecúšok gázy a ponoríme ich do teplého mlieka na minútu alebo dve. Keď je chladný, položte si na oči a odpočinúť na tretiu hodinu.

Namiesto kôpru, môžete použiť všetky rovnaké petržlen, len suché alebo harmanček kvety.

banán

Vyhladzuje, vyživuje, odstraňuje jemné línie, dokonale hydratuje. Okrem samotného banánu (potrebuje pol šálky), budete potrebovať maslo (3-5g). Ovocie až do pyré, zmes s maslom a bičom. Na očných viečkach držíme tretinu hodiny a najprv umyjeme teplou vodou, potom studenou.

Olejová maska

Na prípravu masky na oči potrebujete 50 ml. Pridajte tu o niečo menej ako polievková lyžica vitamínu E. Aplikujte s pomocou jemných pľuzgierov a držte len päť minút. Tento nástroj možno aplikovať na riasy. Blot za 5 minút vložkou.

Druhá možnosť - rovnaký olej plus citrónová šťava (tri alebo štyri kvapky). Aplikuje sa aj tlieskaním. Po desiatich minútach odstráňte všetky rovnaké obrúsky. Táto maska ​​tiež bieli kožu okolo očí.

Ricínový olej proti vráskam nie je o nič menej účinný. Navyše, ak padne na riasy a obočie, bude to dokonca dobré.

Zmiešajte ju v rovnakom pomere s broskyňou a nezabudnite ju zahriať vo vodnom kúpeli. Za mesiac môžete zabudnúť na vrany nohy.

Aj tento malý môže byť zmiešaný s jedným žĺtkom a získať hydratačný očné masky. Na boj proti tmavým kruhom možno ricínový olej zmiešať so smotanou alebo mliekom.

Je vhodný na kozmetické procedúry a iné oleje, ako napríklad mandle alebo hrozno. Najjednoduchšou vecou, ​​ktorú s nimi môžete urobiť, je rozrezať vatový disk na dve polovice, vložiť ho do vybraného oleja a dať ho pod oči. Udržujte 20-25 minút.

uhorka

Môže byť použitý bez akýchkoľvek ďalších komponentov (narezaných a položených na oči), ale je lepšie z neho urobiť masku:

 • Čistíme niekoľko kúskov zeleniny;
 • Mletie v mixéri;
 • Pridať sp tsp. citrónovú šťavu a 15 gramov prírodného jogurtu;
 • Vitamíny podľa nálady.

Naneste na bavlnené tampóny a na jednu tretinu hodiny naneste na oči. Pomáha s ochabnutosťou pokožky, šetrí od ptózy, bielenie a dokonale osviežuje.

Na prípravu masky budete potrebovať:

 • Med (15 g);
 • Múka (15 g), ak je ovsená, potom je potrebné udržiavať masku dlhšie;
 • Vaječný proteín.

Poraziť proteín, med (ak je príliš hrubý), rozpustiť, všetko zmiešať s múkou. Uchovávajte na koži okolo očí, kým nezaschne. Dobre sa zmyje.

Táto maska ​​pomôže vyrovnať sa s vynechaním viečok (ptóza) a dokonale napne pokožku.

Proteín môže byť zmiešaný s vitamínmi rozpustnými v tukoch. Pre jednoduchú utiahnutú masku v jednom proteíne sa pridajú dve alebo tri kvapky vitamínu E proti starnutiu a rovnaké množstvo hydratačného vitamínu A. Beat. Uchovávajte do sucha. Nemôžete umývať takú masku, ale jednoducho ju zmáčajte vatou.

Krém je najlepšie použiť najjednoduchšie, na báze gélu.

kapusta

Nie je len zdrojom vitamínu C, ale aj skvelým nástrojom pre krehkú pokožku očných viečok. Rozjasňuje, tónuje, dodáva vitamíny a vyhladzuje. Ak chcete pripraviť, vezmeme kyslú kapustu a zabalíme do tenkovrstvy, aplikujeme ploché koláče aplikované na oči po dobu 15 minút a len si oddýchneme. Používame každé dva dni.

Účinok je zrejmý doslova hneď, ale aby sa dosiahli stabilné výsledky, vykonajte desať takýchto postupov. Najlepšie je to robiť v tme. Užitočný môže byť aj morský kale s morom stopových prvkov. Laminaria sa melie a pridá sa buď 20 ml mlieka, alebo len minerálna voda. Udržujte oči od tretiny hodiny až polovice.

Vitamín Bomb

Na prípravu osviežujúcej a vyhladzujúcej masky dobre upečte čerstvé marhule a pridajte kyslú smotanu (5g). Vhodné, mimochodom, a tvaroh a rastlinný olej. Udržujte tretinu hodiny.

Dobrá antioxidačná vitamínová maska ​​môže pochádzať aj z kivi a tvarohu. Vyrábame a používame podobne marhule.

Robiť masky na vrásky okolo očí, nezabudnite, že koža je tu veľmi jemná, takže reakcia na experimenty môže byť najviac neočakávaná. Používame preto len najbezpečnejšie a najčerstvejšie produkty.

Ak chcete zvýšiť účinok, nezabudnite získať dostatok spánku, jesť správne a nezneužívajú nikotín a etanol.

http://dieta.lechenie-morshchiny.ru/maski/aspirin-ot-otekov/

Edém po alkohole. Prečo sa zväčšujeme s kocovinou

Prečo po napití napučiavate?

Alkohol spôsobuje nesprávnu redistribúciu tekutiny v tele. Je to preto, že molekuly alkoholu z krvného riečišťa prenikajú bunkovými membránami do mäkkých tkanív, pričom každá molekula alkoholu za ním ťahá niekoľko molekúl vody. Voda sa teda akumuluje v tkanivách a vytvára edém.

Súčasne tekutina prirodzene opúšťa telo a znižuje objem cirkulujúcej krvi. Preto sa človek s kocovinou cíti smädne a sucho v ústach, hoci neexistuje dehydratácia ako taká: v tele je dokonca príliš veľa tekutiny, ale všetko sa nahromadilo v tkanivách a nemôže sa rýchlo vrátiť do krvného obehu.

Ako odstrániť opuch po alkohole

Ak chcete obnoviť normálnu rovnováhu tekutín v tele, musíte odstrániť z tkanív (a potom z tela) prebytočnú tekutinu so škodlivými látkami, rovnako ako piť sladkú vodu a doplniť objem krvi v cievach.

Ak len pijete vodu, potom väčšina z toho okamžite pôjde von a budete ju musieť dlho piť. Z tohto dôvodu stojí za pitie pohár uhorky alebo kyslej kapusty pred vodou (to je uhorka, nie marináda) - účinnosť tejto obľúbenej metódy odstraňovania kocoviny potvrdzuje aj moderná medicína, pretože nálev dopĺňa nedostatok solí elektrolytov, ktoré pomáhajú udržiavať normálnu telesnú tekutinu. Teraz môžete bezpečne otpaivatsya vody vo veľkom množstve, a to bude rýchlo viesť vás späť do normálu.

Ak nemáte soľanku na ruky, namiesto obvyklej vody, lekári odporúčajú pitie minerálnej vody s kocovinou: obsahuje užitočné minerály, vstupuje do krvi oveľa rýchlejšie, pomáha žalúdku a čriev pracovať. Najlepšie je piť bikarbonátovú minerálnu vodu (napr. "Essentuki" alebo "Borjomi"): obnoví aj acidobázickú rovnováhu, ktorá, keď visí, je posunutá na kyslú stranu.

Správne pitie pri opici odstraňuje prebytočnú tekutinu z mäkkého tkaniva a odstraňuje opuchy. A potom úplne odstraňuje túto tekutinu z tela so zvyškami škodlivých látok, ktoré sa nahromadili od včerajšieho večera. Výsledkom je, že telo je očistené - a cítite sa omnoho lepšie, pretože príznaky kocoviny naozaj odchádzajú a nie sú maskované liekmi proti bolesti a tonizujúcimi prípravkami.

Nesprávna redistribúcia telesných tekutín je tiež čiastočne zodpovedná za bolesť hlavy s kocovinou. Mnoho mäkkých tkanív v tele tečie okolo, vrátane mozgovej membrány. Začína mechanicky tlačiť na nervy, a to je jedna z príčin bolesti hlavy s kocovinou. Z iných dôvodov a ako sa vysporiadať s kocovinou bolesť hlavy, prečítajte si samostatný článok.

Prečítajte si tiež článok o tom, ako sa účinne zbaviť iných štandardných príznakov kocoviny, a ak sa objavia nejaké nebezpečné príznaky, mali by ste okamžite zavolať lekára.

Čo tak neurobiť, aby sa nenaplnili s kocovinou ešte silnejšie

Môže sa zdať, že únik z opuchu sa prejaví vopred, po pitnej vode z večera pred opicou. Táto verzia je chybná: voda opitá od večera nebude užitočná pre príčinu, ale len posilní ranný edém. Otpaivatsya dáva zmysel len vtedy, keď sa vyskytla kocovina.

Zo všetkých alkoholických nápojov pivo produkuje najsilnejší edém. Dôvod je rovnaký: pivo sa zvyčajne pije vo veľkých množstvách, to znamená, že veľa tekutiny vstupuje do tela spolu s alkoholom. To vedie k vzniku silného edému.

Aké nápoje pomáhajú

Pitie kocoviny nie je len užitočná voda a minerálna voda. Lekári tiež odporúčajú pitie nápojov na opicu z tohto zoznamu:

Všetky tieto nápoje pôsobia inak - ale sú podobné tým, že majú diuretický účinok, ktorý pomáha zmierniť opuchy, eliminovať škodlivé látky z tela a zlepšiť celkové zdravie. Okrem toho dogrose infúzia, infúzia horského popola a nealkoholické pivo obsahujú vitamíny, ktoré telo potrebuje na opicu.

Káva, čaj a kakao prebúdzajú mozog a stimulujú nervový systém, zvyšujú účinnosť. Kyselé mliečne nápoje obsahujú veľa vitamínov a minerálov, zlepšujú výkonnosť gastrointestinálneho traktu a obnovujú silu. Vývar z ovsených vločiek obsahuje vitamíny, normalizuje krvný tlak a obnovuje mozog.

Nealkoholické energetické nápoje nielenže vracajú kocovinu späť. Ak kompozícia obsahuje extrakt z guarany, potom v tomto prípade pôsobí ako látka podobná amfetamínu, ktorá vylučuje prebytočnú tekutinu z opuchnutých tkanív a tým prispieva k správnej redistribúcii tekutiny v tele. A bez opuchu a hlavy nebude tak zranený a celé telo sa rýchlo zbaví jedov.

Upozorňujeme, že nie je možné piť energetické nápoje s kocovinou, ak sa krvný tlak zvýši o viac ako 10% normálu. A nepiť viac ako dve plechovky 0,25 litra na kocovinu deň: pravidelné prebytok dávok energetických nápojov vedie k závislosti.

Postupy a lieky na opuchy po alkohole

Nasledujúce postupy, ktoré zlepšujú metabolizmus a krvný obeh, tiež prispievajú k odstráneniu edému a detoxikácii organizmu:

 • kúpeľ (ak nie sú žiadne problémy so srdcom)
 • sprcha (ak nie sú žiadne problémy so srdcom)
 • soľný kúpeľ
 • zvracanie (môže byť vyvolané špeciálne pre rýchlu úľavu)
 • krátke, ale intenzívne cvičenie (nie je povolené pre problémy so srdcom, ako aj po tvrdom pití)

Okrem toho existujú lieky, ktoré pomáhajú s kocovinou na odstránenie opuchov a zníženie bolesti hlavy: to je aspirín, veroshpiron a magnézia. Pod vplyvom alkoholu sa erytrocyty v našej krvi zlepia v mikrobunkách, čo spôsobuje opuch a bolesť hlavy. Aspirín (kyselina acetylsalicylová) rozkladá otvorené zrazeniny a uvoľňuje červené krvinky. Avšak, aspirín nie je kategoricky kombinovaný s alkoholom, a to môže byť prijaté nie skôr ako 6 hodín po poslednom opilého skla.

Veroshpiron (spironolaktón) - diuretikum, ktoré podporuje správne prerozdelenie tekutiny v tele. Pri opici veroshpiron by sa mali užívať v obvyklej terapeutickej dávke: 1 krát denne, 200 mg. Vezmite toľko dní, koľko chlast trvalo, plus jeden deň.

Magnézia (síran horečnatý) kompenzuje nedostatok horčíka, ktorý je obvyklý pre stav opice - a tým vám ušetrí od mnohých nepríjemných príznakov kocoviny: znižuje opuchy a bolesti hlavy, zlepšuje srdce a nervový systém, znižuje zaťaženie pečene, zmierňuje úzkosť a obnovuje silu.

Niektoré lieky proti drogám tiež účinne eliminujú edém: napríklad DrinkOFF, Alka-Seltzer, Alka-prim, Morning Care.

Čo robiť, ak je pridaná hmotnosť s kocovinou

Edém z kocoviny môže viesť k výraznému nárastu hmotnosti. Toto sa deje v dôsledku toho, že v medzibunkových priestoroch sa hromadí príliš veľa tekutiny. Nadmerné pitie a užívanie diuretík spôsobí prebytočnú tekutinu z tela a hmotnosť sa vráti do normálu.

Čo ak po alkoholovom opuchnutí a svrbení končatín

Ak sú ruky a nohy ráno po alkohole nielen opuchnuté, ale aj svrbivé, potom je to s najväčšou pravdepodobnosťou alergická reakcia. Ak máte alergiu len na niektoré špecifické alkoholické nápoje (víno, pivo), potom to bude stačiť zdržať sa ich len preto, aby sa zabránilo nepríjemným následkom. Ak máte alergickú reakciu na samotný alkohol (aj na čistú vodku) - potom sa pokúste začať piť alkohol na jeden rok. V priebehu času môžu príznaky zmiznúť.

Ako sa zbaviť opuchu po flám

Po nadmernom pití musíte tiež piť čo najviac tekutiny: čím prirodzenejšie sa telo zbaví nahromadených škodlivých látok, tým lepšie. Zároveň, aby sa urýchlil proces čistenia tela, musíte užívať diuretiká: diacarb, glycerín, triampur. Lasix (furosemid) musíte užívať len po konzultácii s lekárom, pretože má veľa kontraindikácií a nežiaducich vedľajších účinkov.

Prečo sa potíte dlhý čas po záchvate

Ak po dlhšom užívaní alkoholu nechcú edémy dlhodobo prejsť, potom jediným spôsobom, ako sa ich zbaviť, je úplné odmietnutie alkoholu a fyzickej aktivity. V niektorých prípadoch to môže trvať niekoľko mesiacov. Fyzická aktivita je potrebná na zlepšenie metabolizmu a odstránenie zadržanej tekutiny z mäkkých tkanív vášho tela.

Konvenčný edém hungover je samozrejme nepríjemný, ale nie nebezpečný. Prečítajte si článok o tom, ako rozlišovať príznaky banálneho hungoveru, ktoré samé prejdú počas dňa, od príznakov smrteľných chorôb, ktoré sa môžu vyskytnúť na pozadí kocoviny a ktoré je ťažké rozpoznať v dôsledku všeobecnej rannej nevoľnosti. Po tomto článku budete presne vedieť, kedy by ste nemali čakať, možno to bude, ale mali by ste okamžite zavolať sanitku.

Tento článok bol naposledy aktualizovaný: 2018-12-03

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Skúste vyhľadávanie.

Sprievodca voľným vedomím

Prihlásiť sa k odberu newsletteru. Povieme vám, ako piť a jesť, aby nedošlo k poškodeniu zdravia. Špičkové tipy od odborníkov na stránky, ktorí každý mesiac čítajú viac ako 200 000 ľudí. Prestaňte pokaziť zdravie a pripojiť sa!

http://pohmelje.ru/oteki-posle-alkogolya/

Použitie dekongestantov

Niekedy sa stáva, že tvár, ruky alebo nohy napučia ráno a na odstránenie tohto problému budú potrebné lieky proti edému. Edém je súbor prebytočnej tekutiny v tkanivách.

Opuchy môžu byť spôsobené niekoľkými dôvodmi:

 • ochorenia kardiovaskulárneho systému;
 • narušenie močového systému;
 • nadmerný príjem soli a vody;
 • tehotenstva;
 • infekčné ochorenia;
 • užívanie aspirínu, steroidov, ako aj liekov, ktoré rozširujú cievy.

Príčinu opuchu môže identifikovať iba lekár, preto nie je možné samoliečbu a predpísať lieky, ktoré im pomôžu bojovať.

Klasifikácia finančných prostriedkov

Najčastejšie, keď edém predpísal diuretiká (diuretiká), ktoré veľmi rýchlo dávajú pozitívny výsledok, ale mali by sa užívať len podľa odporúčaní lekára, pretože tieto lieky znižujú hladinu draslíka v tele, čo môže nepriaznivo ovplyvniť stav myokardu. Diuretiká sa tiež často používajú v prípade rôznych intoxikácií na rýchle očistenie organizmu alebo v prípadoch, keď majú pacienti narušený metabolizmus vody v tele.

Ak pacienti trpia arteriálnou hypertenziou, potom im môžu byť predpísané tabletky, ktoré zmierňujú cievny opuch, čím sa zvyšuje ich lumen, zlepšuje prietok krvi a znižuje záťaž na srdcový sval.

Diuretiká môžu byť predpísané nielen v prípade vonkajšieho, ale aj vnútorného edému (úpadku) pri ochoreniach srdca, obličiek, pečene, štítnej žľazy.

Tablety, ktoré odstraňujú opuchy, sú rozdelené do niekoľkých skupín:

 1. Osmotické diuretiká sú určené na zvýšenie osmotického tlaku a na odstránenie prebytočnej tekutiny z mäkkých tkanív. Menovaný edémom mozgu, glaukómom, ťažkou intoxikáciou. Silne kontraindikované pri zlyhaní obličiek a srdca.
 2. Lieky šetriace draslík pomáhajú predchádzať nedostatku draslíka v tele pri užívaní diuretík. Určený pre pacientov so srdcovým zlyhaním. Najčastejšie sa predpisuje Veroshpiron, ktorý pomáha s ascites, srdcovým zlyhaním a edémom spôsobeným cirhózou.
 3. Saluretiká odstraňujú sodík a draslík, rýchlo zmierňujú opuchy a znižujú záťaž myokardu. Vymenovaný v prípade hypertenzie, zlyhania srdca. Najobľúbenejším saluretikom je furosemid (analógy Furon, Lasix, atď.), Ktorý začína pôsobiť do 20 minút po podaní.

Ak sa nohy opuchnú, potom sa najčastejšie predpisujú dekongestanty, ktoré sú dostupné v každej lekárni. Dokázali svoju účinnosť: Essaven Gel, ktorý pomáha pri kŕčových žilách, únave nôh a obehových poruchách; Heparínová masť - odstraňuje zápal stien krvných ciev, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kože a tiež odstraňuje blokovanie žíl; Venitan obsahuje semená gaštanov, ktoré pomáhajú spevňovať steny kapilár a normalizovať krvný obeh; Lioton - pomáha s podliatinami, hematómami, tromboflebitídou, kŕčovými žilami.

Ľudové metódy ako sa zbaviť opuchu

Okrem liekov doma, aplikované a tradičné metódy na odstránenie opuchu. Na zmiernenie únavy a opuchu nôh môžete urobiť chladný soľný kúpeľ, ktorý pomáha uvoľniť a odstrániť svalové napätie. Ak sa viečka a tvár opuchy, potom ráno sa odporúča utrieť kožu ľadovými kockami vyrobenými na vývar z nevädze, šalvie, rebríka, mäty, harmančeka. Pre opuchy rúk a nôh pomôže kúpeľ s pridaním harmančeka, prasličky a šalvie.

Ak chcete odstrániť opuch nosohltanu pri infekčných chorobách, budete musieť vykonať priebeh inhalácie. V tomto prípade je anti-edémová inhalácia najúčinnejším, najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom, ako odstrániť edém a zabrániť výskytu rinitídy, faryngitídy, bronchitídy alebo aspoň zmierniť stav v prípade ich výskytu. Inhalácie sú vlhké, suché, vlhké, olejové, parné. Zmes byliniek na anti-edematóznu inhaláciu by mala pozostávať z rastlinných zložiek, propolisu, medu, minerálnej vody a iných prostriedkov, ktoré sa vyberajú individuálne.

Jedným z najúčinnejších prostriedkov na zmiernenie zápalu dýchacích ciest a nosných dutín je inhalácia morskou soľou (dokonale zmierňuje opuchy nosných dutín), infúzia riasy, Althea, orechové listy (odstraňuje opuchy tváre a zmierňuje kašeľ) a extrakt z listov eukalyptu (dobre tóny krvných ciev, odstraňuje opuchy, bojuje s rôznymi infekciami).

Opuch v oblasti tváre, rúk a nôh môže byť spojený s stravovacími návykmi a vnútornými vážnymi chorobami, preto sa pri pravidelnom výskyte tohto problému človek nemôže liečiť samoúčelne, ale treba vyhľadať lekársku pomoc.

http://otekhelp.ru/sredstva/protivootechnye-preparaty.html

Viac Článkov O Kŕčových Žíl

 • Kŕčové žily iných lokalizácií (I86)
  Kliniky
  Nepatria sem: Sietnicové kŕčové žily (H35.0) kŕčové žily nešpecifikovanej polohy (I83.9)Vyhľadávať podľa textu ICD-10Vyhľadávanie podľa kódu ICD-10Vyhľadávanie podľa abecedyTriedy ICD-10 I Niektoré infekčné a parazitárne ochorenia
  (A00-B99)<
 • Doprajte srdce
  Kliniky
  Tipy a recepty Je možné užívať riboxín bez lekárskeho predpisu Medzi liekmi, ktoré lekár nevyhnutne odporúča užívať pacientom s chorobami rôznych vnútorných orgánov, zaujíma Ribboxin osobitné miesto.

Cievny systém je základom ľudskej cirkulácie. Cievne zdravie prispieva k normálnemu prekrveniu, preto je dôležité posilniť ich steny. Existuje mnoho spôsobov, ako posilniť kapiláry, vrátane nielen tradičnej medicíny, ale aj pravidelného cvičenia.